שבת

למה אסור לשחק עם כדור בשבת?

  • ט"ו חשון התשפ"א
אא

שאלה

שלום, הבנתי מאחת השאלות באתר שאסור לשחק בכדור בשבת. השאלה שלי היא למה אסור? אני לא רואה בזה כל היגיון. בתודה נטלי

תשובה

שלום וברכה

לעניין כדור בשבת אני מציג בזה לשונו של הגאון הראי"ה קוק זצ"ל בספרו אורח משפט (או"ח סימן קנב):

 "...הנה הכותב הזה, התחיל להראות בקיאות נגד האיסור של כדור הרגל, שנתפרסם מכל גדולי הרבנים, מפני שיש במשחק זה, כפי מה שהוא נהוג היום, עניינים של חילול שבת, ושל חילול יום טוב, במידה מרובה, שהם מלווים את השחוק הזה, כידוע, לכל, וראוי לכל מי שנזקק להוראה לדעת שלא רק את הדין ככתבו צריך המורה לדעת, אלא גם את הנדון של העובדה כמו שהוא בחיים, ומאחר שיחד עם כדור הרגל באים כל מיני חילולי שבת, וגם חילולי יום טוב, יפה עשו הרבנים שהם לוחמים בכל כוחם להודיע את איסורו".

"...ומי שיש לו איזה ידיעה במקור הדין לא יוכל להעלות זה על לבו, שהרי בירושלמי תענית בפ"ד הלכה ה` אמרו בטעם חורבן ביתר, שהיה מפני שהיו משחקים בכדור, והיינו מפני חילול שבת שבו. וכ"ה מפורש במדרש רבה איכה מפני שהיו משחקים בכדור בשבת, ...וא"כ במצב של שחוק הכדור שבזמנינו שאינו גדור דוקא בד` אמות פשוט שרק שחוק וקלות ראש הוא לומר שהוא מותר מן הדין".

"והראשונים שצדדו להיתר לא דברו כלל על שחוק כדור מרוחב ופומבי כזה, הגורר עמו דברים רבים שמפסידים לגמרי את קדושת השבת והיום טוב ואת מנוחתו השלמה והמקודשת בישראל מעולם. ובאמת צדקו דברי המהרש"ל ביש"ש, שכתב על דברי המתירין ביום טוב אפילו במקום שאיננו גורר אחריו איסורים אחרים, כמו שחוק הכדור המצומצם שהיה בימיהם, שלא התירו המתירים ביו"ט כי אם לילדים ולא לעשותו מנהג ביו"ט לגדולים להפקיע ע"י זה קדושת יו"ט והרגשתו הרוחנית העליונה".

"איך שיהיה, על שחוק כדור הרגל שבזמנינו על פי תנאיו, לא עלה על דעת שום אחד מהפוסקים להתירו חס ושלום לא בשבת וגם לא ביום טוב, וכל המפריז בזה להתיר, הרי הוא מכשיל את הרבים, וגורם להרבות חילול שבת ויו"ט בישראל. ורחמנא ליצלן מהאי דעתא. והנה הארכתי בדברים כ"כ פשוטים, כדי להודיע לרבים שחלילה לסמוך על קולותיו של הכותב הנ"ל, ולא זו הדרך ליישר דרכי התורה בישראל".

עד כאן לשונו.

 ובשו"ת מהרי"ט צהלון החדשות (סימן רב) כתב בזה הלשון:

"המשחקים בכדור בשבת ישתחקו עצמותם בגיהנום. גם עתה כדור יצנפם צניפה אל ארץ אחרת בראש גולים, ולא יעברו גאולים ופדויי ה` כי חטאתם כבדה מאד. והרבנים הבחורים המורים זיקים חיצים ומות להכשילם מאת ה` להתיר את האסור, לא יקרא שמם רבנים כי אם דרבנים, והלואי כדרבן הזה המכוין את הפרה לתלמיה. אבל אורחותיהם עקשים ונלוזים במעגלותם, לחלוק על הרבנים זקנים הקדושים אשר בארץ משנים קדמוניות ומיחו בידם. ועתה עזבו עצת הזקנים והתראתם, וילכו אחר עצת הילדים הבחורים יחבאו בחורים ולא יורו הוראה כזו".

"ואי לדידי צייתי הרועים יגרשום מן העיר, כי חס ושלום גורמים חורבן לעיר, ובודאי דבשבת כולי עלמא מודו דאסור משום כמה עבירות הנמשכות, וגדולה שבכולם ביטול בית המדרש. צא ולמד מה תיקן עזרא הסופר לקרוא בתורה במנחה בשבת מפני יושבי קרנות, וגם התירו חז"ל איסור טילטול לפנות אוצר ארבע או חמשה קופות בשבת משום ביטול בית המדרש, ואם התירו את האיסור משום ביטול בית המדרש, מינה נלמוד קל וחומר לעושי איסור ועבירות, וביטול בית המדרש, וביטול תפלת מנחה, וכמה מיני עבירות כולי עלמא מודו דאסור. וזהו אפילו בלא סופר ובלא כתב ומכתב. ומכל שכן בסופר וכתב ומכתב שעבירה גדולה היא בידם, וראוי לנדותם ולהחרימם למען ישובו מדרכם הרעה. ומה גם כי שמעו כרוז הרבנים הזקנים אשר מימי עולם נהגו איסור, והם הקשו עורפם ושמעו עצת הבחורים, גדול עוונם מנשוא, וישובו אל ה` וירחמם ואל אלקינו כי ירבה לסלוח ויכפר בעדם. ה` הטוב ינחנו במעגלי צדק יושר כל מעגל טוב, ויורנו מדרכיו צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב. וה` יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות אמן",

עד כאן.

פורים שמח – מנשה ישראל

תגיות:כדורשבת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה