שאל את הרב - כללי

האם חובה להטיף מוסר על הדת?

  • י"ד אדר התשע"ה
אא

שאלה

אחי הוא בחור שמתחזק וכתוצאה מכך הוא כל הזמן מטיף לנו מוסר עד שכבר קשה לשהות במחיצתו לאחר ששאלתי אותו מדוע הוא עושה כן אמר לי "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא" האם מבחינת ההלכה זה נכון מה שהוא עושה? ובמידה ולא האם יש איזה ציטוט או ספר שכתוב שם שלא חובה להטיף כל הזמן(כדי שאוכל להראות לו) בתודה מראש

תשובה

שלום וברכה

מצווה להוכיח אדם בדרכי נועם ובדרך שבו הוא יוכל להשפיע על הסובבים אותו ולא בדרך של נידנוד ושיגוע שרק מרחיקות את האדם האחר מהבורא. התרוה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום וטובה היא ומתוקה עד מאוד וחבל שממאיסים אותה בעיני אחרים ללא תועלת כלל.  ו

הנה דברי הרמב''ם הלכות דעות פרק ו :

הלכה ז הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך המוכיח את חבירו בין בדברים שבינו לבינו בין בדברים שבינו לבין המקום צריך להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי העולם הבא אם קיבל ממנו מוטב ואם לאו יוכיחנו פעם שניה ושלישית וכן תמיד חייב אדם להוכיחו עד שיכהו החוטא ויאמר לו איני שומע וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעון אלו כיון שאפשר לו למחות בהם

הלכה ח המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו חטא כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות ת''ל ולא תשא עליו חטא מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים אע''פ שהמכלים את חבירו אינו לוקה עליו עון גדול הוא כך אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן בין גדול ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל.

בהצלחה רבה,

בנימין שמואלי 

 


להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה