תורה ומדע

שאלות על המבול

י"א אדר התשע"ה | 02.03.15 00:00

שאלה

שלום רב שאלות רבות נערמות ומופנות אליי למשל במבול ... כיצד החיות בתיבת נח נשמו מעל ההרים הריו היו מעל 150 יום והאויר בובהה זה דליל ואין חמצן .. וכן במסכת זבחים מובא שהיה גור של ראם השאלה כיצד המשיך קיומו הרי היה רק ראם אחד ..ואם תאמר שלא היו ראמיםהרי בימי דוד המלך והתלמוד מצינו שכן היו קימים ... מבוא במסכת חגיגה יב עמוד בשכל הכוכבים השמש והירח נמצאים ברקיע ששמו רקיע לפי החישובים של 500 שנה של כל רקיע וכן עובי בנוסף ..יוצא שהרקיע השביעי לא מכסת את המרחק של מערכת השמש על פי נתוני נאסא והכיצד נאמר של הכוכבים נמצאים ברקיע השני והרי אנו רואים ששבעת הרקיעים על פי החישובים לא מכסים אפילו את מערכת השמש שלנו ... שאלה נוספת שאדם מביט בכוכב במרחק של מעל 6000 אלפי שנות אור הואמביט בדבר שקרה לפני 6000 שנה לכאן האור שאנו רואים כעת יצא לפני 6000 וכך הדבר בכל הכוכבים שגם רחוקים ממרחק זה.. ואם תאמר שהם היו קיימים הרי רק ביום הרביעי נבראו ..ואם תאמר שאין זמן בתורה כי נאמר ויהי ערב אף ביום הראשון הרי מובאת דעה במסכת חגיגה שביום ראשון נבראה השמש ורק ביום רביעי הושמה במקומה .. לגבי מסכת ראש השנה נאמר שבורא עולם נטל 2 כוכבים מכימה והביא מבול לעולם ומהחור זרמו מים ..השאלה כיצד הגיעו מים ממרחק של מאות שנות אור עד לכאן ?? ואם תאמר שכל אלו הם סוד וכו הבנתי ש/לגבי מסכת חגיגכה והרקיעים ראיתי גם מפרש שהכוונה היא לפשט .. וכל לגבי פגיעות אסטרואידים במאדים יש מאות אלפים וכן בירח האם בורא עולם ברא את הכוכבי לכת עם המכתשים עצמם ? כי נאמר שכל הבריאות בקומתם נבראו מסכת ראש השנה ..או שכל הפגיעות של האסטרואידים וכוכבי השביט נוצרו במהלך 6000 שנים האחרונות דבר שנראה קצת תמוהה ... יד עוד שאלות אבל אלו יספיק לכרגע ...תודה ואני מאמין בבורא עולם !! פשוט שואלים אותי ..

תשובה

שלום וברכה,
 
לגבי שאלתך על מיעוט החמצן במקומות גבוהים, ושאלות נוספות על המבול ראה בבקשה במאמר שפרסמנו "שאלות ותשובות על נח והמבול":
 
כנראה שהיו שני ראמים, או שהיה ראם נקבה בהריון. איננו יודעים באיזו חיה מדובר, אך מובן שזו חיה שאינה מוכרת לנו כיום.
המדרש על דוד המלך מתאר את הראמים כזן נכחד ונדיר ביותר, ולא כתופעה נפוצה. ייתכן שדוד המלך נתקל באחד מאחרוני הראמים.
 
לגבי כוכבי כימה, אני מוצא מספר אפשרויות להבין את המדרש על דרך הפשט:
- שכוכבים שחגו במסלולם מעל כדור הארץ, יצרו שינוי ותנע בכח המשיכה של כדור הארץ, ובדרך זו הביאו לגלי צונאמי שיצרו את המבול. הכוכבים לא צריכים להתנגש בקרקע, אלא די במעברם בחלל, כדי לגרום לכך (כידוע, הגאות והשפל נגרמים על ידי הירח).
- אפשרות נוספת, שאסטרואיד נפל, וגרם לגלי צונאמי אדירים שיצרו את המבול. אולי זהו האסטרואיד שאומרים עליו שהכחיד את הדינוזאורים.
- אפשרות נוספת, ששביטים אדירים של קרח פגעו בכדור הארץ, והעלו את מפלס הים (זו תופעה נפוצה גם כיום, רק ששביטי הקרח שנופלים אינם גדולים דיים כדי להביא לשינוי בגובה פני הים). לאחר המבול, ה' גרם למים שיתאדו בחזרה מחוץ לאטמוספירה.
 
לגבי שאלתך על הכוכבים:
חז"ל דיברו על הרקיע הקרוב, כלומר האטמוספירה, שמשקפת אלינו את העצמים שמחוץ לה. כך לדוגמה, השמש שאתה רואה בשמים היא השמש מלפני 8 דקות, כך שאם השמש היתה נעלמת ברגע זה ממש, עדיין היית רואה את השמש בשמים במשך שמונה דקות. וכן הכוכבים שאתה רואה בלילה, לא כולם בהכרח קיימים כיום בחלל, אולם אתה רואה את אורם המשתקף באטמוספירה שלנו. ועל הכוכבים הנצפים באטמוספירה הזו דיברו חז"ל.
הנה פירושו של "אור החיים" על הפסוק בבראשית (א, טו): "והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן - משמעות הכתוב יגיד, כי צוה ה' שיהיה אור המאורות בוקע בשמים, ועוד לו שיאיר בארץ, פירוש - שיאירו המאורות בכל היקף השמים, וגם יגיע אורם עד למטה לארץ. עוד ירצה, כי הכינם ה' שיאירו תוקף אורן ברקיע, ומהאור המתפשט ברקיע תאיר ארץ, כי אין כח בארץ לסבול תוקף אור המאורות. והוא שדקדק לומר למאורות ברקיע השמים, פירוש - כי שם יאירו, ואומרו להאיר על הארץ, פירוש - כי מאור הבהיר בשחקים תאיר ארץ. ולדבריהם ז''ל (חגיגה יב:) כי המאורות ברקיע ב' אין מאור המאורות בוקע, אלא בשמים, והשמים ב' הם מאירים לארץ".
 
גם מהביטוי "כוכבי אור", ניתן ללמוד שמדובר דווקא באור הכוכבים, ולא בהכרח בכוכבים הפיזיים שרחוקים מיליוני שנות אור מאיתנו. ראוי לציין שמפרשי המקרא לא טוענים שה' ברא את הכוכבים ביום הרביעי, אלא שה' יתברך תיקן את האטמוספירה של כדור הארץ ביום הרביעי, כדי שאור הכוכבים יהיה נצפה ממנו. גם השמש והירח לא נבראו ביום הרביעי, וכפי שמפרש הרמב"ן את הפסוק בבראשית "ויעש אלוקים את הרקיע - והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ - הוסיף שיהיה אורם מגיע לארץ", ואור החיים מפרש: "פירוש שיאירו המאורות בכל הקף השמים וגם יגיע אורם עד למטה לארץ", וכן מבאר האבן עזרא: "הלא אמרו חכמי הספירות שכוכב צדק וכל הכוכבים חוץ מכוכב נוגה גדולים מהלבנה, ואיך כתוב הגדולים? התשובה: אין פירושו הגדולים על מידתם בגופם, רק על אורם, ואור הלבנה כפלי כפלים בעבור היותה קרובה מהארץ, וכן כתוב מאורו". כלומר לאחר שבראם הרבה קודם לכן, ביום הרביעי תיקן ה' שיגיע אורם לפני כדור הארץ.
  
לגבי שאלתך על המכתשים, והזמן שלוקח לאור הכוכבים להגיע לכדור הארץ, ראה בבקשה כאן:
 
בעיקרון, ישנן מספר אפשרויות להסביר את אור הכוכבים:
1. שהבורא האיץ את התפשטות היקום, כדי להביאו למצבו הנוכחי, שבו נראים אור הכוכבים מפני כדור הארץ. כי הרי היקום מתפשט, ואיתו אור הכוכבים, ומהירות ההתפשטות מבוססת על השערה ולא על עובדה מדעית. וכפי שכתב ד"ר פקר על קביעת גיל היקום על פי מהירות התפשטותו כיום: ''הדבר דומה לרכבת העוברת בדרכה בתחנה מסוימת במהירות של 50 קמ''ש, האם אנו רשאים לקבוע על סמך נתון זה בלבד, לגבי מהירותה בשעה שיצאה מהתחנה הראשונה? האם מותר לנו לקבוע באיזו מהירות היא תיסע בתחנה הבאה? על אחת כמה וכמה שאסור לנו לקבוע על סמך נתון זה, מאיזו תחנה היא יצאה כלל!'' (ראה מאמרו של ד''ר פקר, ''מדע'' כרך ו', חוברת 2, עמ' 10).
2. שהבורא ברא את אור הכוכבים במקומם הנוכחי (שהרי האור אינו יכול לייצג את הכוכב הפיזי שקיים מיליוני שנות אור מכדור הארץ)
3. שכל יום מימות בראשית ארך מיליארדי שנים, למרות שדעה זו אינה מקובלת.
 
בברכה,
דניאל בלס

 

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה