הדרכה למתחזקים

המדריך למתחזק, והפעם: איך שומרים שבת?

"המדריך למתחיל" - מדור חדש באתר הידברות, ובו נציג את שמירת השבת, בשלבים פשוטים ומבוארים. והפעם: הדלקת נרות שבת

  • ד' אב התשע"ח
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

חכמינו קבעו להדליק נר לכבוד שבת, כדי שעל ידי הנר יראה את בני ביתו וחפציו, וכך ירבה כבוד השבת. גם אם מדובר במשפחה שעדין אינה שומרת שבת, עצם ההדלקה של נרות השבת יש בה השפעה רוחנית גדולה מאוד, המשרה על הבית את אור קדושת השבת ומסייעת להמשך התקדמות רוחנית.

1. הרמב"ם קובע להלכה כי מצווה זו מוטלת על גברים ועל נשים: "מצוות הדלקת הנר חובה, ואחד אנשים ואחד נשים חייבין להיות בבתיהם נר דלוק בשבת". (משנה תורה זמנים, הלכות שבת, ה)

חכמינו ציינו 3 סיבות למצווה: האחת - לכבוד שבת, שאין סעודה חשובה בלא אור. הסיבה השניה - לעונג שבת, שכל שאינו רואה את מאכליו אינו מתענג בהם. הסיבה השלישית - לעשות שלום בבית, שכל שאינו רואה את רהיטיו וחפציו, נכשל בהם, ונעשה רוגז וכועס.

2. את נרות השבת יש להדליק לפני כניסת השבת, כיוון שבשבת עצמה אסור להדליק אש. על כן יש להדליק את הנרות לפני השקיעה. עם זאת, היות שהדלקת הנר מיועדת למאור עבור הלילה, יש להסמיך אותה לשקיעת החמה, ועל כן הדלקת נרות שבת היא הפעולה האחרונה הנעשית בערב שבת. כיוון שיש דין של תוספת שבת, מקדימים את ההדלקה זמן מה קודם לשקיעת החמה, ומדליקים בזמן המוגדר כזמן כניסת השבת לפי הנהוג במקום. ברוב ארץ ישראל זמן הדלקת הנרות הוא כ-20 דקות קודם לשקיעת החמה, בחיפה כ-30, ובירושלים ובפתח תקווה 40 דקות לפני השקיעה. זמן זה מצוין בלוחות השנה, ואף מפורסם בכל שבת כאן, באתר הידברות. 

3. במקרה של קבלת שבת מוקדמת, ניתן להקדים את הדלקת נרות שבת עד כשעה ורבע קודם לשקיעת החמה, אך לא מוקדם מכך.

4. ביום טוב מותרת העברת אש מאש קיימת, ולכן מותר להדליק נרות יום טוב מאש דולקת גם בליל יום טוב עצמו.

5. בעת הדלקת הנרות, מקבלת האישה על עצמה את קדושת השבת. על כן אין לעשות לאחר הדלקת הנרות מלאכות האסורות בשבת.

6. כדי לצאת ידי חובת המצווה די בהדלקת נר אחד בלבד, אך המנהג המקובל הוא להדליק שני נרות. הסיבה לכך היא שנר אחד כנגד הפסוק "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" המופיע בעשרת הדיברות שבספר שמות והשני כנגד הפסוק "שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" המופיע בעשרת הדיברות שבספר דברים.

אין הגבלה על מספר נרות השבת, ועל כן רבים הנוהגים להדליק נרות שבת כמספר בני הבית (גם אם אינם שוהים בבית).

7. מצוות הדלקת נרות שבת ניתנה לנשים. כיוון שהאישה עוסקת ברוב צורכי הבית. על פי המדרש, מצווה זו ניתנה לאישה ככפרה על חטאה של חוה. החובה להדלקת הנר אינה רק על נשים. גברים הגרים לבדם באופן קבוע או זמני מחויבים גם כן להדליק נר לשבת.

הרב זמיר כהן במתק שפתיו: איך נראית השבת באמת? ואיך להנות ממנה בעוצמות גבוהות? צפו:

8. האישה מדליקה שתי נרות, ואז מכסה את העיניים בשתי ידיה, ומברכת את הברכה: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת".

לאחר מכן, פותחת האישה את עיניה, ומביטה באורם של הנרות. לפי מנהג הספרדים, האישה מברכת, ורק אחר כך מדליקה את הנרות.

9. זמן ההדלקה הוא עת רצון, ולכן אחרי הדלקת הנרות, נוהגות הנשים להתפלל אל ה' ולבקש את משאלותיהן, ולהתפלל להצלחת בני משפחתן, ולהצלחת כל עם ישראל.

יש שנוהגות לומר הבקשה שנמצאת בסוף תפילת העמידה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך".

נשים רבות מתפללות לפי הנוסח הבא: "יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שתחונן אותי,  (ואת אישי ואת בני ואת אבי ואת אימי), ואת כל קרובי ותיתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, ותברכנו ברכות גדולות, ותשלים בתינו, ותשכן שכינתך בינינו. וזכנו לגדל בנים חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלקים, אנשי אמת,  זרע קודש, בה' דבקים ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא שמע את תחינתי בעת הזאת, בזכות שרה ורבקה ורחל ולאה אמותינו. והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד והאר פניך ונושעה. אמן".

10. מצוות הדלקת נר שבת היא סגולית על מנת לזכות לבנים תלמידי חכמים. עניין זה מובא בגמרא: "הרגיל בנר - הויין ליה בנים תלמידי חכמים" (הזהיר במצוות הדלקת נרות שבת – יהיו לו בנים תלמידי חכמים). גם רבנו בחיי מורה להתפלל בשעת הדלקת הנר על בנים בעלי תורה. כה דבריו: "ראויה האשה להתפלל לשם יתברך בשעת הדלקת הנר של שבת – שהיא מצווה מוטלת עליה – שיתן לה ה' בנים מאירים בתורה, כי התפילה - יותר נשמעת בשעת עשיית המצווה, ובזכות נר שבת שהוא אור, תזכה לבנים בעלי תורה הנקראת אור".

מדוע זכתה האישה למצוות הדלקת נרות שבת? מה מיוחד במצווה יקרה זו? ולמה זוכה אישה שמקפידה על הדלקת הנרות? צפו בשיעורו של הרב עימנואל מזרחי:

 

תגיות:הדרכהמתחזקיםשמירת שבת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה