משלי

"מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו"

ביאור הפסוק: "מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו" (משלי כ"ז, כ"א). עצות משלמה המלך, החכם באדם

(איור: אבישי חן)(איור: אבישי חן)
אא

ע"י המצרף (שם של כלי) ניתן לדעת את טיב הכסף. וע"י הכור (שם של כלי) ניתן לדעת את איכותו של הזהב. ולפי מה שאדם מהלל ניתן לדעת את טיבו.

 

כאשר חפצים לדעת  מה טיבו של הכסף, עד כמה הוא טהור ומזוקק עלינו להכניסו למקום חם מאד שנקרא מצרף. שם ממסים את הכסף בטמפרטורה של 963 מעלות צלזיוס ולפי כמות הסיגים והפסולת שצפה, ניתן לדעת את ערכו ואיכותו של כסף זה. כמו כן כאשר רוצים לדעת את איכות הזהב, ישנו מתקן שהוא חם עוד יותר  (מעל אלף מעלות צלזיוס) ושמו כור שם ממסים את הזהב ובוחנים את איכותו.

אך בבואנו לבחון אדם, האם יש דרך כלשהי שבה ניתן למדוד את איכותו וטיבו של אדם? שכן אם נדע את מהות איכותו של אדם, נדע האם כדאי להתחבר אליו או שאולי כדאי להתרחק ממנו. האם הוא משדר רוע או טוב לב, האם הוא שמח או פסימי וכן הלאה. כל שכן שהדבר חשוב כאשר מחפשים בן זוג לחיים שאתו נבנה את ביתנו נאמנה, או כאשר חפצים לקבל אדם למקום העבודה, או כאשר מחפשים חבר שיהיה איש סוד.

לעת עתה בעולם הטכנולוגי עדיין לא המציאו מכשיר המסוגל לבדוק ולמדוד תכונות אופי אלו. אבל למרבה השמחה שלמה המלך כן לימד אותנו, ונתן לנו כלים שבעזרתם נדע נאמנה ובברור מיהו אותו ברנש הנמצא לידנו. יש לציין שהפתרון המבריק והיעיל הזה הינו קצר ולא אורך זמן רב. והחשוב מכל, ניתן לבצע אותו בקלות!

 

איש לפי מהללו.

העצה אומרת כך; הקשב לדבריו של בן שיחך, תן לו לדבר ככל אוות נפשו, ואל תפריע לו בזה. במשך זמן זה הבחן מה הוא מהלל בפיו. הנושא או הנושאים העיקרים שעליהם ידבר לרוב, הם אלו שישקפו מהותו של האיש, ואלו הם הרעיונות והאידיאולוגיות שמוחו מכיל. ממש פשוט!

לדוגמא: כמה חברים חזרו מחתונה בשעות הקטנות של הלילה. האחד דיבר על האוכל הנפלא והטעים שהיה (או שלא היה..) על כמות האוכל ועל איכות התיבול. השני דיבר על עיצוב החופה והארכיטקטורה של האולם, יופיים של הכסאות ושילובם עם תאורת הלדים הצבעונית. השלישי הדגיש את התזמורות היוקרתית ואת אופן ביצוע השירים והגשתם. ואילו הרביעי דיבר על יופייה של הכלה...

אותו אחד שדיבר על האוכל, מראה שאוכל זהו הדבר העיקרי שמעניין אותו בחיים וזהו הדבר שסביבו הוא חי וחושב - אוכל טעים, כמה שיותר טעים. ניתן להיות בטוחים שהוא בקיא בטיבן של מסעדות שונות והוא הראשון לנסות כל מאכל חדש שיוצא לשוק. השני שדיבר על עיצוב החופה, מהותו היא לאהוב את היופי ההרמוניה והשלמות שסביבו ותמיד מבחין גם בפרטים הקטנים. השלישי הינו חובב מוזיקה מובהק. לא נתפלא אם נמצא בביתו אלבומים שלמים של זמרים למיניהם שהוא שומע אותם תדיר. ואילו הרביעי, לא נזכיר את מהותו ועיסוקו העיקרי בחייו כדי לא להביכו..

כללו של דבר עם הבחנה קטנה תמיד תוכל לדעת מי הוא זה שניצב מולך והאם לקרבו או לרחקו ממך. ובמיוחד כאשר הדברים נאמרים כמסיח לפי תומו, שאז הם בוודאי מגלים את מצפוני לבו.

 

אני ואני...

אם אתה מבחין באדם שתמיד מדבר רק על עצמו, כוחי ואפסי עוד. הוא מספר מה עשה ואיך עשה וכיצד ולמה. ומה עשו לו וכיצד דברו עליו. ורק הוא, הוא, והוא. גם כאשר אתה מנסה להסב את נושא השיחה על דברים אחרים, מיד מחזיר הוא את נושא השיחה אל הדבר החשוב ביותר מבחינתו - הוא עצמו. בקלות ניתן להבחין שאיש זה אנוכי מדרגה ראשונה, לא מעניין אותו ולא אכפת לו כלל מאנשים אחרים. התרחק מאדם זה הרחק כמטחווי קשת, וכדאי שתנסה למצוא חבר אחר.

 

מי הגנב?

שלמה עצמו השתמש בשיטה זו, בין היתר כדי להעמיד את המשפט על תילו ולמצות את הדין גם בזמן שאין עדויות לדבר: המדרש מספר[1] על שלושה בני אדם שחיו בזמנו של שלמה המלך, שהלכו בדרך בערב שבת. משראו שהשבת עומדת להכנס, החליטו להטמין את כספם במקום מסוים עד לאחר צאת השבת. באמצע הלילה עמד אחד מהם, נטל את כל הכספים, והטמינם במקום אחר. במוצאי השבת הלכו שלושתם למקום שבו הכסף היה אמור להיות טמון, והנה שוד ושבר, הכסף איננו שם. הם החלו לריב ביניהם כאשר כל אחד מאשים את רעהו בשליחת יד זו. ומשלא הגיעו לעמק השווה, החליטו להביא את דינם לפני שלמה המלך.

מששמע שלמה את המקרה ואת הטענות, ובטרם פסק את הדין אמר להם, שמעתי שאתם בעלי תורה ובעלי חכמה ולכן רציתי לשמוע את חוות דעתכם בעניין מסוים שנשאלתי ע"י אחד מהמלכים: בחור ובחורה שהיו שכנים והתחברו זה לזו. הבחור השביע אותה שלא תתחתן עם אף אדם אחר אלא ברשותו. היא נשבעה. לימים התארסה אותה בחורה עם בחור אחר, אך לפתע נזכרה בשבועה שנשבעה. אמרה לארוסה שלעת עתה אי אפשר לקדם את עניין החתונה בגלל השבועה שנשבעה. ''עלי ללכת לעירו ולבקש ממנו את רשותו'' אמרה. לקחה עמה סכום גדול של כסף והלכה יחד עם ארוסה. משהגיעו לעירו של אותו בחור, הגישה את הסכום הנ"ל לבחור ואמרה לו שהיא מבקשת את רשותו שיתיר לה להתחתן עם הבחור שלידה. משראה שהיא עמדה בדיבורה והיא רצינית, אמר לה ''הואיל ואת עמדת בשבועתך, לכי לשלום והנשאי לו, ולא אקח ממך שום ממון. ממון זה ישמש אתכם להמשך דרככם בחיים''.

בחזרתם בדרך פגעו בהם שודדים. מנהיג החבורה היה זקן, הוא נטל את הכסף לעצמו ובנוסף רצה לאנוס את הבחורה. סיפרה הבחורה לאותו זקן את כח המעשה שהיה, ואמרה לו, ''ומה אותו בחור שהוא צעיר וכבש את יצרו ולא רצה לגעת בי, ואילו אתה, שאתה זקן, על אחת כמה וכמה שאין לך לגעת בי. את הכסף קח לעצמך אך לפחות אותי ואת בעלי תשחרר''. דברים אלו שיצאו מעומק לבה חלחלו עמוק לנשמתו וכנראה שהזיזו משהו במיתרי לבו. הוא שחרר אותם וגם החזיר להם את כל כספם.

"כעת" שאל אותם שלמה "מי לדעתכם עשה את המעשה האציל ביותר: הנערה, הבחור או הזקן?". ענה הראשון ואמר "משבח אני את הבחור שהסכים שהיא תתחתן עם אחר". ענה השני ואמר "משבח אני את הבחורה שעמדה בשבועתה". פתח השלישי ואמר "משבח אני את ראש השודדים הזקן. מילא בבחורה לא לגעת, אבל גם להחזיר את הכסף?! למה בכלל להחזיר?"

מיד אמר שלמה, "ומה זה שלא היה שם אלא רק שמע את המקרה, הרהר אחרי ממון שלא ראה מעולם, אז ממון זה שהיה עם בני החבורה, שראה וטמן, על אחת כמה וכמה? 'אתה הגנב' הצביע לעברו שלמה המלך. באו חייליו וכפתוהו והלקוהו עד שהודה לפניהם שהוא הגנב, והראה את המקום שבו הטמין את הכסף שגזל.

נוכחנו לדעת ששלמה המלך הצליח לעשות משפט צדק ולהוציאו לאור, ע"י שימוש בחכמה זו של 'איש לפי מהללו' ולפי שהלל הלה את הגנב ואת אומץ לבו להחזיר את הכסף העשוק לבעליו, השכיל שלמה להבין שמהותו של איש זה היא תאוות הבצע.

 

האם הזיווג מתאים?

כאשר מחפשים בן זוג לחיים שאתו נבנה את ביתנו ויוצאים לפגישה, לא בהכרח צריך לצאת עידן ועידנים כדי להכיר איש את רעהו. ברוב המקרים יספיקו כמה פגישות מועטות כדי להבחין מיהו ולעמוד על טיב אופיו של בן הזוג (כמובן שיש לתת לצד השני לדבר כמה שיותר, ואילו עליך מוטלת המלאכה להאזין היטב לדברים שאותם הלה מהלל ומהם נושאי השיחה העיקריים שעליהם נסובה הפגישה  על מנת להבין מי הוא).

 אם נושא השיחה העיקרי של בת הזוג נסוב סביב קריירה חובקת עולם, טיולים ראוותנים בתי מלון ומותגים של חברות אופנה. דע שאין זו אשה שבראש מעייניה עומד נושא בניית הבית והקן המשפחתי. סביר להניח שהיא עדין לא בשלה לחתונה. אין היא מודעת לגודל האחריות שיש במשימה עליונה זו. אבל אם הדיון נסוב על דרכי חינוך ילדים, אופיו של הבית, מהו אמור לשקף ומהו היחס הראוי להורים וכדומה, דע כי זאת אשה משכמה ומעלה.

כמו כן לגבי בן הזוג, האם הנושאים העיקריים שעליהם הוא דיבר היו מכוניות כסף וספורט או על עבודת המידות נאמנות לבית חלוקת תפקידים בבית וגידול משפחה. כך תוכלי לדעת האם זהו האיש שאתו את מעוניינת להקים את ביתך.

 

נכנס יין יצא סוד

כרעם ביום בהיר נפלה על משפחת לוי הבשורה שבנם חפץ להתחתן עם גויה. אמנם הם לא כ"כ שומרים תורה ומצוות, אבל יש גבול עד כמה אפשר להרחיק לכת. נכדים לא יהודים, לא לזה הם ציפו. משנוכחו לראות שכל ניסיונותיהם להניא את בנם מעשיית צעד זה נפלו על אזניים ערלות, פנו לרב העיר.

הרב שמע, קימט מצחו ואמר, אין טעם להלחם עם הנער, הוא עיקש כפרד. אלא אמרו לו שאתם מוכנים לחתונה אך ראשית תאמרו שאתם מעוניינים  להפגש עם משפחת הכלה. "במחילה מכבוד הרב, אבל מה יועיל דבר זה?" שאל האב. "לא סיימתי את דברי, הסכת ושמע" המשיך הרב. "לפגישה מן הסתם יבואו הכלה וכל משפחתה. קנה במיטב כספך משקאות חריפים אל תחסוך במאומה, שופרא דשופרא". "ואז מה?" המשיך האב לשאול. "אל דאגה" ענה הרב "האלכוהול כבר יעשה את שלו".

בהגיע היום המיוחל, נעשתה סעודה גדולה ורחבה כיד המלך ובכל עברי השולחן עמדו להם בקבוקי שתיה חריפה לרוב. חיש מהר התרוקנו הבקבוקים, וכיוון שנכנס יין יצא סוד. התחילו משפחת הכלה לומר קבל עם ועדה, את דעתם על העם היהודי בכלל ועל משפחת החתן בפרט. דברי נאצה וגנאי נאמרו עד אין קץ. הבחינו כל הנוכחים וביניהם החתן, מהם הדברים שאותם מהללים אותה משפחה - את צוררי ישראל ודומיהם לדורותם. מיותר לציין שעוד באותו יום התבטלה החתונה..

 

מה אומרים החבר'ה?

הסבר נוסף לפסוק זה, שהוא בעצם עוד עצה מחוכמת: 'איש לפי מהללו', כלומר הדרך שבה ניתן לעמוד על טיבו של האיש, היא לפי מה שאחרים מהללים אותו, והאופן שבו מדברים עליו. כמובן שאין לשאול את קרוביו אודותיו כיוון שאך טוב הם ישמיעו עליו, שהרי על כל פשעים תכסה אהבה. גם את שונאיו אין לשאול, כי ודאי שידברו בגנותו. יש לשאול את המכרים שלו, השכנים, חבריו ללימודים או לעבודה. אם הם יאמרו בצורה יבשה שהוא איש טוב ובעל מידות טובות, אזי יש להתרחק מעליו. מצורת דבורם ניכר שהם אומרים זאת ומשבחים אותו רק מאי נעימות. אבל אם הם יגמרו עליו את ההלל בהתרגשות וישבחו אותו ואת מעשיו ללא הרף, יש לקחת את הדברים שנאמרו בערבון מוגבל, וניתן יהיה לומר כי זהו אדם הגון וטוב שכדאי להתחבר אליו.

 

ביקורת עצמית

אדם אמיד מאד שהיה מתנשא על הבריות ומדבר לכולם בעזות, ערך מסיבה גדולה שנערכה ברב פאר והדר הון רב הושקע בעיצוב התפאורה ובהכנת הסעודה. הוא הזמין את כל מכריו וחבריו לשמוח בשמחתו. הסתקרן האיש לדעת את דעת הבריות עליו, לכן שתל מספר אנשים שיסתובבו בינות הקהל  וישמעו את השיחות והדברים שנאמרו עליו ולאחר מכן יספרו לו .

לאחר סיום האירוע, קרא לכל הצוות הנ"ל, כדי שישמיעו לו את הדברים שנאמרו. התכרכמו פני השליחים והחלו מגמגמים. אמר להם "מה לכם? ספרו לי את האמת ואל תיראו". בלית ברירה הם ספרו לו את אשר שמעו, ואמרו לו איך שהאנשים דברו בגנותו על גאוותו המרובה וכינו אותו בכינויים וגינויים שהס מלהזכיר.

תדהמה אחזתו, הוא היה בטוח ששמו מתנוסס לתפארת בפיות האנשים, וכולם רק משבחים ומהללים אותו תדיר. ועתה נוכח לדעת שכל החיוכים והמחמאות שנאמרו לו בפניו היו מלאכותיים והם נאמרו רק בפניו ומשפה ולחוץ.

מספר ימים לאחר מכן, אדם אמיד נוסף ערך גם הוא מסיבה גדולה. אמנם גם הוא השקיע לא מעט כדי שהאירוע יערך על הצד הטוב ביותר אבל מ"מ לא כהשקעתו של הקודם. כמצופה האורחים הגיעו בהמוניהם לחלוק כבוד לאיש הנכבד והנדיב. גם באירוע זה החליט האמיד הראשון לראות מה יאמרו הבריות על חבר זה. ונדהם לגלות שכולם, אבל כולם, קטן כגדול דברו בשבחו.

סר וזעף פנה לביתו ואמר לאשתו, ראי פלוני ערך אירוע שאינו מתקרב ברמה לאירוע שאנו עשינו ובכל זאת הוא קצר שבחים מכולם ואילו אני נאצות וגידופים, הכיצד? ענתה אשתו בחכמה ואמרה לו, אכן השקעתך גדולה משלו, אבל עליך להבין שהאנשים אינם מתרשמים מאירועי ראווה בו בזמן שבזים להם ולא מכבדים אותם כראוי, כשם שאתה מתנהג עמם. ואילו חברך טוב לבריות ומדבר לכולם בנחת ובענווה, לכן כולם אוהבים ומוקירים אותו, ולא רק משפה ולחוץ אלא באופן אמיתי. שמע בעלה וקיבל את הדברים, "אכן עלי לעבור שינוי בחיים לטובתי ולטובת משפחתי.." חתם את דבריו.

 

לשנות את עצמך

עצה חכמה נוספת הטמונה בפסוק זה הינה, שיש לאדם יכולת לשנות את אופיו ואת מהותו. לא תמיד אדם שמח ומרוצה מהאופי שלו או מהתחביבים והדברים שאליהם הוא מחובר. לעיתים זה מונע ממנו להשתלב חברתית או להצליח במשימות כאלו ואחרות. האם ישנה דרך שבה יצליח האדם לשנות את עצמו את רעיונותיו ואת תחביביו? לכאורה דבר זה נראה כמשימה בלתי אפשרית. אבל מ"מ בא שלמה ואומר לנו שלא בשמים היא, דבר זה הינו בר ביצוע בהחלט וגם לא כל כך מורכב וקשה ליישום:

כשם שהמצרף והכור משנים את איכותו של הכסף ושל הזהב, שכן כעת הינם מזוקקים יותר ונעלים יותר. כך לדברים שאתה מוציא מפיך יש את הכח לשנות ולצרף אותך: "ואיש", כלומר איך תגרום לעצמך להשתנות? "לפי מהללו", לפי מה שאתה מהלל, כזה אתה תהפך להיות.

נבאר את הדברים; אדם שמטבעו אינו מתעניין במוזיקה, אינו חובב מוזיקה וגם לא שומע מוזיקה באופן מכוון. אם הוא ירצה לשנות זאת ולאהוב מוזיקה, עליו להתחיל לדבר על נושא זה תמיד עם חבריו ועם מכריו, לקרוא מאמרים ולהרחיב את ידיעותיו. אמנם בתחילה דבר זה יעשה באופן מכני ולא רצוני, אבל אט אט נושא זה יהפך להיות חלק ממנו. מהותו של האיש נהיית ממה שהוא מהלל, העיקר זה ההתמדה.

 

מוכר עצבני

רבותינו ביטאו רעיון זה במושג האומר 'האדם נפעל לפי פעולותיו, ואחריהם מחשבותיו וכוונותיו'[2]. המעשים שהאדם עושה כלפי חוץ, הם הם שיעוררו את פנימיותו וישנו אותו.

חנווני אחד הבחין שהפרנסה איננה כתמול שלשלום, כמות הלקוחות הולכת ויורדת. נועץ בחבריו לפשר הדבר. הם הכירוהו ואמרו לו שהוא  מתנהג בעצבנות עם לקוחותיו ולא מדבר עמם בדרך ארץ בגלל שהוא קצר אפים. כשהיו שואלים אותו מדוע מחירו של מוצר זה יקר? מיד היה מתפרץ בזעם "אלו המחירים, אם לא טוב לכם תקנו במקום אחר". אם מישהו היה מחזיר מוצר שפג תוקפו, היה מתמלא בחמה וכועס. תגובות מעין אלו ואחרות גרמו לאנשים להדיר רגליהם ממקום זה. והלא הוא זה שתמיד אמר להם לקנות במקום אחר אם הם לא מרוצים.

שמע המוכר, הסכית וקיבל. מה שנכון נכון. הפרנסה דחקה לכן הוא נאלץ לשנות גישה עם מעט הלקוחות שעוד נשארו נאמנים לו. הוא החל לחייך לאנשים. אמנם חיוך מעושה, אבל חיוך! נאלץ לקבל את הערותיהם של הלקוחות "אשתדל לשנות זאת" הוא אמר באדיבות (רק כלפי חוץ, אך בפנים כולו רתח..) והחליף מוצרים שפג תוקפם או מוצרים שרצו הלקוחות להחזיר סתם כך ''בשמחה".

במשך השנים התרבו קהל לקוחותיו והפרנסה נהייתה מרווחת, אך חשוב מכל, הוא עצמו השתנה. החיוכים נעשו אמתיים, העצבנות שלו נמוגה והוא נעשה אדיב וסובלן מטבעו. כי למעשה החיצוניות שבה התנהג שינתה ברבות השנים גם את פנימיותו. ואיש – לפי מהללו.

מכאן נלמד, שכאשר אדם מבין בשכלו את הדרך הטובה וההנהגה הראויה שבה יש לנהוג וללכת, יהיו לו את הכלים לעשות זאת, ע"י שידבר עליהם כמוזכר לעיל. גם ברוחניות תקף הדבר; כאשר ידבר האדם תדיר על מידות טובות, ענווה וויתור וישבח את האנשים העוסקים בגמילות חסדים והחשוב מכל את אלו שעוסקים בתורה ובצדקות הוא יהפך בעצמו להיות כמותם, ויקנה לעצמו את שלמות הנפש הגדולה ביותר שיש.

לרכישת הספר על מפתחות "משלי" – הקליקו כאן

 

[1] אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עשרת הדברות ע"מ 450

תגיות:משלישלמה המלך

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה