מקבצי שו"ת - שאל את הרב

למה אסור לצפות בריאליטי? האם נשים חייבות להתחתן? והאם המשיח יכול למות?

מקבץ שו"ת 37# – 10 השאלות הכי מעניינות במדור "שאל את הרב" באתר הידברות

  • כ"ח ניסן התשע"ז
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. האם יש לנשים חיוב מהתורה להתחתן? אני לא מרגישה משיכה להינשא, אך מצד שני אני לא רוצה לחיות בבדידות.

כפי מה שהבנתי, מה שמקובל אצלנו, שתכלית החיים של אדם עלי אדמות איננה כתכלית הבהמה. תכלית האדם, בימים הספורים שגר כאן, היא לקנות את התכונה של "משפיע", לעשות דברים גם בשביל אחרים ולא רק בשביל עצמו, שדבר זה לא היה אפשרי לנשמה להשיג בלי החוויה שבעולם הזה.

אם כן, כאשר מתחתנים ותומכים בבן זוג, כאשר מולידים ילדים בעולם הזה ומספיקים להם את צרכיהם שיהיו ילדים שמחים ומספקים להם את כל צרכיהם באמת, ומגדלים אותם שיהיו אנשים מוצלחים בעולם, אשר גם הם יוכלו לפעול טוב וחסד בשביל אחרים בעולם הזה – הלא זהו ממדרגת ה"משפיע" הכי גדולה שאפשר לרכוש. ולכן הוא הוא מעצם התפקיד שבעולם הזה גם לנשמת אשה, להנשא ולהוליד ילדים, אע"פ שלא נתחייבה במצווה מן התורה בפירוש על כך.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

2. באחת התשובות שלכם ראיתי שאם המשיח קם בתחיית המתים, אז הוא צריך לברך "מחייה המתים". אך למיטב הבנתי המשיח לא יכול להיות אדם שכבר נפטר. אשמח אם תבהירו לי את המצב.

אכן, מדברי הרמב"ם (הלכות מלכים פרק י"א הלכה ג') נראה שמלך המשיח אינו יכול להיות אדם שנפטר מן העולם, ע"ש. אולם יעויין לר"י אברבנאל בספרו ישועות משיחו (העיון השני, פרק א', סוף ד"ה בביאור) שנראה מדבריו שיתכן שמלך המשיח יקום מן המתים ויגאל את ישראל, ע"ש. וע"ע באורך בשו"ת משנה הלכות חלק י"ז (סימן רנ"ה).

* * *

3. רציתי לקבל הסבר יותר ארוך ומפורט (לא רק אם מותר או אסור) לגבי הבעיה שבצפייה בתוכניות ריאליטי.

1. הדמויות בתכניות אלה רודפות ממון, כבוד ויופי חיצוני, מעודדות ליצנות ומדברות לשון הרע איש על רעהו. ונלחמים על כבודם ועל מעמדם בשביל עושר ופרסום.

דמויות אלה מוצגות כגיבורים, ובכך הופכות למושא לחיקוי והערצה. אך הן אינן ראויות לחיקוי ולהערצה, ולהיפך מכך.

האדם היהודי צריך להתחקות אחרי צדיקים וחכמים, אחרי גדולי ישראל. ולא אחרי אלילי תרבות חיצוניים, רודפי תאוות חומריות.

קיבלנו כלל: "והיו עיניך רואות את מוריך". עלינו לכוון את לבנו ורצונו להידמות לגדולי ישראל, אבות האומה והאמהות הקדושות.

מנגד זאת, אסור להסתכל בפניו של אדם רשע, כדי שלא לקבל מהשפעתו. גם אם אנשים אלה אינם רשעים, מכל מקום רחוקים מהם מדרכי הצדיקים, ואין ללמוד מהם וממעשיהם.

2. תכניות אלה מושכות את הנפש לרצות באותם דברים שגיבוריהם רוצים בהם. במקום להרגיל את הנפש היהודית לצניעות, ענווה, חסד, מידות טובות וחכמה, הנפש מתרגלת למשיכה אחרי תאוות חיצוניות, אקשן, בידור, ליצנות, גאווה, כבוד ועושר.

3. מלבד האיסורים החמורים שיש בצפייה בתכניות אלה, כמראות אסורים, רכילות ולשון הרע, הרי שתכניות אלה גם ממכרות, ומאבדות את זמנו של האדם בהבל וריק.

קיבלנו את חיינו לזמן קצר. אנו נשמה אלוקית בתוך גוף, שירדה לעולם הזה כדי לעמוד בניסיונות ולקיים תורה ומצוות. התעסקות בהבלים כאלה מרחיקה מהתורה.

כל המחובר להבלים – אינו מחובר לתורה ולמצוות.

דוד המלך פותח את התהילים בפסוק:

"אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב".

בעזרת השם נתרחק מכל השפעה רעה, למען נתחבר לדברים שבקדושה.

* * *

4. כתוב בגמרא, במסכת שבת, ש-4 אנשים מתו בלי חטא. ובמגילת קהלת (פרק ז' פסוק כ') כתוב שלא יהיה צדיק בארץ אשר לא יחטא. זה נראה סותר.

אכן, זו שאלה טובה, איך אמרו חז"ל במסכת שבת (דף נ"ה עמוד ב'): "ארבעה מתו בעטיו של נחש (ופירש רש"י: בעצתו של נחש שהשיא לחוה, ולא בחטא אחר שלא חטאו) ואלו הן: בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד". והרי נאמר במגילת קהלת (פרק ז' פסוק כ'): "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא". וכבר עמדו על שאלה זו התוספות במסכת שבת (שם), ותירצו שהפסוק הנ"ל, שאומר שאין אדם צדיק בארץ שלא יחטא, מדבר על רוב בני אדם. אולם יכול להיות מיעוט שלא חטא כלל מעולם (וע"ע מה שכתבו בזה בחידושי רבינו המאירי, ובמהרש"א, ובפני יהושע, ובאהבת איתן על העין יעקב שם, ובפירוש יפה תואר על ויקרא רבה פרק י"ד פ"ה, ד"ה אפילו).

* * *

5. הבן שלי בן שבע וחצי, ולובש ציצית גופיה. לפעמים חוטי הציצית ארוכים מידי. האם מותר לגוזרם במספריים רגילות ממתכת?

מובא בפוסקים, שטוב להיזהר שלא לחתוך את חוטי הציצית בסכין שעשוי מברזל. והוא הדין למספריים שעשויים ממתכת.

מקורות: ראה מגן אברהם (סימן י"א ס"ק י"ח) בשם השל"ה והמטה משה, ובשלחן ערוך הרב (שם, סעיף כ"ד) ובמשנה ברורה (ס"ק ס"א). וע"ע מה שכתב בזה בספר הלכה ברורה (שם, סעיף כ', ובשער הציון ס"ק נ').

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

6. אני ואשתי מעוניינים לקנות דירה של זוג שמוכר מאחר שהם מתגרשים. האם כדאי לקנות דירה זו, או שזה מזל רע?

אין חשש לקנות דירה מזוג שמתגרש. ומכל מקום, כדאי שלא להיכנס לגור שם עד שתעשו חנוכת הבית.
 
מקורות: יעויין בשו"ת מעין אומר חלק י"ב (פרק א' סימן נ"ב עמוד ע"ד) בשם הגר"ע יוסף זצ"ל, ובספר סגולות רבותינו (עמוד 396) בתשובת הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ובהערה ק"א שם. וע"ע בספר ילקוט יוסף, שובע שמחות, חלק א' (עמוד תפ"ט) בשם שו"ת ויצבור יוסף חלק ב' (סימן א' אות רט"ו), ע"ש.

* * *

7. לא מזמן התחתנתי. אנחנו זוג דתי. אשתי הולכת עם כיסוי ראש חלקי. אני לא חושב שהיא תהיה מוכנה אי פעם לשים כיסוי ראש מלא. גם כיסוי ראש חלקי קשה לה. האם כיסוי ראש חלקי עדיף מכלום? מה גם שהיא אומרת שכיסוי ראש מונע מהשיער לנשום (לקבל חמצן), וזה גורם עם השנים לנשירה במידה כזאת או אחרת, ועם כיסוי ראש חלקי השיער נושם יותר (קשקוש במיץ או שיש בזה משהו? אני חושב שזה הגיוני). מה גם שבמשנה בכתובות פרק ז' משנה ו', שממנה נגזר כיסוי הראש, כתוב רק שאסור לאשה נשואה לצאת בראש פרוע (שיער פזור לגמרי), ולא כתוב מהי דרגת הכיסוי הראוי.

בוודאי שכיסוי ראש חלקי עדיף מאי כיסוי. אל תהיה כל כך בטח שביום מן הימים אשתך לא תתחזק ותכסה את ראשה כליל, בעז"ה.

עד שתי אצבעות מכל צד מותר לכתחילה לגלות, אבל יותר מזה אסור לגלות לרוב הפוסקים, אם כי יש מי שמקל – כל זמן שרוב הראש מכוסה.

הכיסוי לא גורם נשירה, כי כל הכיסויים נושמים – אם הם אינם מניילון פוליסטאר.

(צילום אילוסטרציה: פלאש 90)(צילום אילוסטרציה: פלאש 90)

 

8. מותר לקנות פירות וירקות מערבים? זה הרבה יותר זול. יש חשש לעורלה בירקות?

מותר לקנות ירקות מערבים כאשר אין אפשרות אחרת. כאשר ברור שזה יבול נכרי שלהם, אין צורך להפריש תרומות ומעשרות. אם הדבר ספק – יש להפריש ללא ברכה.

פירות שאין בהם חשש ערלה, דינם כירקות. פירות שיש בהם חשש ערלה אסור לקנות.

* * *

9. האם מותר ללבוש בגד בצבע אדום? והאם יש בזה הבדל בין גבר לאשה?

1. אכן, מובא שאין לנשים ללבוש בגדים בצבע אדום, משום שזה נחשב לפריצות, ומביא לדבר עבירה (יעויין במסורת הש"ס במסכת ברכות דף כ' עמוד א' בשם הערוך. וע"ע בשו"ת ישועת משה חלק ג' סימן ע"ז, ובספר שלחן ערוך המקוצר חלק ו' סימן ר"ב סעיף ז' והערה ל"ד, ובספר לבושה של תורה חלק ב' סימן ס"ג).

2. ראוי גם לגברים שלא ללבוש בגדים אדומים, כי אין דרך הצנועים להית אדומים בלבושם (ראה ברמ"א יורה דעה סימן קע"ח סעיף א', ובש"ך סק"ג, ובדרכי תשובה ס"ק ט"ז בשם הגר"י אלחנן זצ"ל. וע"ע בשו"ת ודרשת וחקרת חלק ד' חלק יורה דעה סימן ז' אות ג').

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

10. 1. האם מותר למחוא כפיים בשבת?

      2. האם כשמכניסים תינוק לעגלה, מותר להצל עליו עם החלק הקדמי שמחובר לעגלה?

      3.  עד איזו שעה מותר להתפלל שחרית ולומר קריאת שמע?

1. אסור למחוא כפיים בשבת (שלחן ערוך אורח חיים סימן של"ט סעיף ג'). אולם כל האיסור הוא דווקא בדרך שירה וזמרה. ולכן מותר למחוא כפיים אחרי נאום או דרשה, היות שאין זה בדרך שירה וזמרה כלל (וכן כתב בשו"ת אז נדברו חלק י"ג סימן י"ד אות ג').

2. בעניין עגלות התינוקות שיש עליהן כעין סככה הנמתחת ומתקפלת – יש מי שאומר שמותר לפותחה ולפורסה בשבת, מאחר שהיא קבועה בעגלה ועשויה לנטותה ולקפלה, ויש אוסרים. ולכן הנכון הוא לפתוח את הסככה מערב שבת שיעור טפח (88 ס"מ), ואז יהיה מותר בשבת להוסיף ולפרוס את יתר הסככה (הגר"ע יוסף זצ"ל בספר הליכות עולם חלק ד' עמוד א', ובספר חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ה' עמוד ש"ב).

3. יש לקרוא קריאת שמע עד סוף שלוש שעות מתחילת היום (שלחן ערוך אורח חיים סימן נ"ח סעיף א'). ויש להתפלל עד סוף ארבע שעות מתחילת היום (שלחן ערוך אורח חיים סימן פ"ט סעיף א'). וזמן זה יכול להשתנות מיום ליום ומאזור לאזור, ולכן יש לבדוק בלוח שנה של אזור מגוריך מתי הוא סוף זמן קריאת שמע וסוף זמן תפילה.

מי שלא התפלל עד סוף ארבע שעות, יכול להתפלל עד חצות היום, ואף על פי שאינו מקבל על זה שכר תפילה בזמנה, מכל מקום שכר תפילה הוא כן מקבל על זה (שלחן ערוך שם).

גם אחרי סוף זמן תפילה בזמנה (דהיינו אחרי ארבע שעות, עד חצות) אומרים פסוקי דזמרה עם ברכת ברוך שאמר וישתבח בשם ומלכות (ראה שו"ת אז נדברו חלק י"ג סימן ל' אות א', וילקוט יוסף סימן פ"ט סעיף ה'. וע"ע בספר אור לציון חלק ב' פרק ה' סעיף ג' בהערה, ובספר הלכה ברורה סימן נ"א סעיף ו').

אולם אין לברך ברכות קריאת שמע אחרי סוף זמן תפילה בזמנה (שלחן ערוך אורח חיים סימן נ"ח סעיף ו'. ועיין במשנה ברורה וביאור הלכה שם).

תגיות:שאלות ותשובותמקבץ שו"ת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה