ל"ג בעומר

מדרש מצמרר: "נשא רבי שמעון את ידיו ובכה". מדוע בכה רשב"י?

שכול, אלמנות, יתמות, עוני, בדידות. עיון במדרשי חז"ל על תקופת הגאולה העתידה מסבירים מדוע עם ישראל סובל כל כך בגלות, וכיצד ריבוי הצרות מזרז את ביאת הגואל

אא

1. מה יקרה כשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האילה? בזוהר מובאים דבריו של רשב"י על הגאולה העתידה: "רבי שמעון נשא את ידיו ובכה, ואמר: 'אוי למי שיקרה באותו זמן, ואשרי חלקו של מי שיקרה ויוכל להימצא באותו זמן... כשיבא הקב"ה לפקוד את האילה (שהיא השכינה), יסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד, ולא יהיה נמצא צדיק שכתוב: 'ואביט ואין עוזר', וכמה צרות על צרות יהיו לישראל". ברוח קדשו צפה רבי שמעון בר יוחאי את החושך הנורא שישרור בעולם לפני הגאולה העתידה. אולי צפה את מגיפת הקורונה שתפיל חללים רבים, ותותיר משפחות רבות מיוסרות, שכולות, יתומות ואבלות?

2. הצרות הרבות יביאו את ישראל לשאגה נוראה: "ובזמן ההוא, תתעוררנה מלחמות, גוי בגוי, ועיר בעיר וצרות רבות תתחדשנה על שונאיהם של ישראל עד שישחירו פניהם כשולי קדרה, ואחר כך תתגלה עליהם גאולתם מתוך שאגת לחצם ודחקם". ברגעים האחרונים לפני בוא המשיח תתעוררנה מלחמות רבות בכל העולם, וצרות רבות ומשונות יישמעו חדשים לבקרים. רשב"י מבאר כי כל הצרות הללו יובילו את ישראל למטרה: 'אחר כך תתגלה עליהם גאולתם - מתוך שאגת לחצם ודחקם'".

3. תבכו ותתחננו שייגאלו ישראל מצרותיהם: בילקוט שמעוני מובאים דבריו של רבי יצחק: "גאולת ישראל אינה תלויה אלא בבכיה".

4. גם אם ישראל לא זכאים, הקב"ה גואלם למען כבוד שמו: מדרש נוסף מעודד: "בכל זמן, שישראל הם בגלות, אם הם זכאים הקב"ה מקדים לרחם עליהם ולהוציאם מן הגלות, ואם אינם זכאים מעכב אותם בגלות עד הזמן ההוא שנגזר, וכשהגיע הזמן והם אינם ראויים (להיגאל), הקב"ה משגיח לכבוד שמו, ואינו שוכח אותם בגלות".

5. נבואה המותאמת לימינו אנו: מתוך הצרות - יאיר עליהם אורו של הקב"ה: "א"ר חזקיה לר' יוסי, בוא ואראה לך, שכך היא גאולתם של ישראל, בשעה שיאיר להם שמש הגאולה, תבוא להם צרה אחר צרה, וחשכות אחר חשכות, ובעוד שהן (הצרות) בה, יאיר עליהם האור של הקב"ה".

6. הצער, הדוחק והעניות יובילו את ישראל לתשובה וכך ייגאלו: "רבי אליעזר אומר: וגלות האחרון אין לו קץ וזמן, אלא הכל תלוי בתשובה". בפרקי דרבי אליעזר: "אין ישראל עושין תשובה אלא מתוך הצער ומתוך הדחק, ומתוך שאין להם מחיה".

7. המשיח יבוא כאשר העולם יבער ממלחמות, כפי שקורה בימינו: אמר רבי אלעזר בר אבינא: ''אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח''.

8. הגיע זמן גאולתכם: בילקוט שמעוני: "א"ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה, בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם, ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים: 'להיכן נבוא ונלך', ואמר להם, 'בני, אל תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, לפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם".

9. ישראל ייגאלו כשיגיעו לעומק השפלות: עוד בילקוט שמעוני: "אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אימתי אתה גואלנו? אמר הקב"ה: 'כשתרדו במדרגה התחתונה, אותה שעה אני גואל אתכם"'.

10. בזכות נשים צדקניות ניגאל: "ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שיש בדור, שנאמר: 'זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל', 'לבני ישראל' אין כתיב כאן, אלא 'לבית ישראל'". (רות פרק ד, תרו)

11. בכוחה של התפילה להקדים את הגאולה: רלבג: "שאם היו מתפללים היה מקדים הגאולה". (דניאל ט יג)

12. הקב"ה משגיח עלינו במיוחד כשאנו בגלות, אלא בהנהגה של הסתר פנים, אך הוא לא נטשנו: המבי"ט בספרו "בית אלוקים": "ולכן ראוי לאדם להיות נותן אל לבו בזמן הגלות, כי כל מה שיארע לו בזה העולם – מנקיפת אצבע עד המיתה – הכל מאתו יתברך הוא, ויותר הוא משגיח עלינו בזמן היותנו בגלות, ממה שהיה צריך להשגיח עלינו בזמן היותנו על אדמתנו, אלא שהוא מתנהג עמנו בהסתר פנים בחטאתנו, באופן שיש למורדים וחוטאים שבינינו מקום לספק ולהרהר שמא לא בא העניין מאיתו יתברך".

13. הגאולה תבוא לאחר שיתייאשו ממנה: במדרש הגדול: "וכן את מוצא לעתיד לבוא, שאינן נגאלין עד שיתיאשו מן הגאולה".

14. עם ישראל הגולה צריך לבכות ולהתפלל לה' שיכפר עוונם ויחיש הגאולה: רמב"ן: "יאשים את ישראל שבגלותם ישימו כל כוונתם בעסקי העולם הזה, וראוי להם להיות בוכים ולהתפלל לפני ה' לילה ויום, שיכפר עוון ישראל ויחיש הגאולה, כי המשיח יבא מיד בתשובה".

15. צרות הגלות לא ייחשבו כלל, מרוב שמחה בגאולה השלמה: המאירי: "היינו כחולמים - צרות הגלות יהיו בעת הגאולה בעינינו כחלום ולא נחשבם כלל. או הפלא יהיה גדול כל כך, שכל אחד חושב רק חלום. או בעודנו בגלות חולמים תמיד על הגאולה". (תהלים קכו א)

לכל ההרצאות בנושא "אחרית הימים", לחצו כאן.

תגיות:ל"ג בעומרהילולהרבי שמעון בר יוחאי

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה