x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - אימון משמיים

הרב אליהו עמר

כיצד מתקרבים לבורא עולם, ואיך ניתן לזכות לישועות גדולות? הרב אליהו עמר בהרצאה מרתקת על הדרך להגיע לחיים שלווים, רגועים ושמחים

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,872 --> 00:00:11,701
.שלום וברכה

2
00:00:11,861 --> 00:00:17,260
אנחנו במפגש שני, מפגש נוסף
.ברסיסים של אור, רסיסים של אמונה

3
00:00:17,723 --> 00:00:19,550
אחד הדברים שכדי
שאנחנו נגיע

4
00:00:19,595 --> 00:00:23,000
,לאור, לשמחה
,לחיבור לבורא עולם

5
00:00:23,680 --> 00:00:24,880
הדגשנו בהרצאה
הקודמת

6
00:00:24,996 --> 00:00:27,940
שזה חיבור
,לא לגומרי הגמר

7
00:00:28,065 --> 00:00:29,570
.אלא למי שמוביל את המערכת

8
00:00:29,694 --> 00:00:34,261
זאת אומרת, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד
,אירועים, זמנים, אנשים

9
00:00:34,618 --> 00:00:36,870
אנחנו נותנים משקל למי
.שאנחנו נפגשים איתו

10
00:00:37,265 --> 00:00:42,390
צריך לדעת שכל דבר מחושבן
.ומגיע מלמעלה, מגיע מאיתו יתברך

11
00:00:42,530 --> 00:00:48,890
,ברגע שאנחנו מתחברים למקור
.הרבה יותר קל לנו להגיע לרוגע ולשלווה

12
00:00:49,178 --> 00:00:54,540
אני אתן למשל דוגמה, הבאנו את זה
.גם במפגש הקודם - שיש לי ברז בקיר

13
00:00:54,647 --> 00:00:58,590
.כל אחד רואה שמהברז יוצא מים
.זה ודאי, זה משהו עובדתי

14
00:00:58,916 --> 00:01:05,590
אבל כל אחד מבין שלא הברז  הוא מוציא
,את המים, אלא המים נשאבים מחברת המקורות

15
00:01:05,810 --> 00:01:11,140
נשאבים מהבאר, משם הם עוברים דרך
,מערכות, דרך משאבות, תשתיות, צנרת

16
00:01:11,520 --> 00:01:12,780
.עד שזה מגיע לברז

17
00:01:13,112 --> 00:01:19,320
,הברז זה גורם הגמר, זה עם מה שאני נתקל
.אבל לא הוא זה שנותן לי מים

18
00:01:19,490 --> 00:01:23,020
- עם האנשים שאני נתקל איתם
.הם גומרי הגמר

19
00:01:23,214 --> 00:01:29,880
,הם מביאים לי שמחה או מביאים לי צער
אבל לא הם אלו שמייצרים את השמחות

20
00:01:30,014 --> 00:01:30,734
.או את הצער

21
00:01:30,981 --> 00:01:33,790
,לכן, כשבן אדם נתקל עם מישהו
,עם איזה אירוע מסוים

22
00:01:34,138 --> 00:01:36,150
.שישאל את עצמו מאיפה זה נובע

23
00:01:36,472 --> 00:01:37,560
.זה מגיע מבורא עולם

24
00:01:37,716 --> 00:01:41,418
ברגע שזה מגיע מהקב"ה
?אז אולי נתחבר ישירות אליו

25
00:01:42,109 --> 00:01:49,570
,ומי שלמעשה סלל לנו את הדרך בצורה הזו
.בצורה הכל כך ברורה, זה היה דוד המלך

26
00:01:49,832 --> 00:01:54,327
,דוד המלך, מסופר עליו בספר שמואל ב
.שהוא ברח מהבן שלו אבשלום

27
00:01:54,400 --> 00:01:58,290
,אבשלום רצה למרוד בו
,רצה לקחת את הכיסא בחיי חיותו

28
00:01:58,560 --> 00:02:00,270
.ודוד המלך ברח מירושלים

29
00:02:00,487 --> 00:02:04,440
,אבשלום כמעט הצליח במיזם שלו
.כמעט הצליח בפרויקט

30
00:02:04,741 --> 00:02:07,920
,כשדוד המלך ברח מירושלים
הוא פוגש שם בדרך בן אדם

31
00:02:08,138 --> 00:02:10,021
.שקוראים לו בשם שמעי בן גרא

32
00:02:10,327 --> 00:02:15,090
,שמעי בן גרא מקלל את דוד המלך
.זורק עליו אבנים

33
00:02:15,796 --> 00:02:21,670
.לצידו של דוד המלך עמד אבישי
.אבישי היה האחיין של דוד המלך

34
00:02:22,014 --> 00:02:26,790
לדוד המלך, אחותו קראו לה אביגיל
.והייתה לו אחות נוספת שקראו לה צרויה

35
00:02:27,469 --> 00:02:33,614
,הבנים של צרויה, אחות דוד
.זה יואב בן צרויה, ואבישי אח שלו

36
00:02:33,861 --> 00:02:38,830
,אבישי שומע איך מקללים ככה את הדוד
הוא אומר - אבישי, לדוד המלך

37
00:02:38,974 --> 00:02:42,800
.תן לי ואני אהרוג את הבן אדם הזה
?איך הוא מדבר על מלך ישראל

38
00:02:43,316 --> 00:02:48,530
:ואז דוד המלך, לא מתייחס לגומרי הגמר
.מי מקלל אותי? שמעי

39
00:02:48,778 --> 00:02:51,716
.מי זורק עליי אבנים? שמעי
.לא מתייחס אליו

40
00:02:51,963 --> 00:02:58,840
:אומר דוד המלך לאבישי, אומר לו
.מה אתה רוצה ממנו? כי השם אמר לו קלל

41
00:02:59,214 --> 00:03:04,580
,הקב"ה הוא זה שכביכול סובב את הסיטואציה
.את האירוע הזה

42
00:03:04,821 --> 00:03:06,392
?שואל אבישי: אז מה נעשה

43
00:03:06,930 --> 00:03:11,556
.אומר לו דוד המלך: אנחנו הולכים
.ואבישי הלך ביחד עם דוד המלך

44
00:03:11,723 --> 00:03:17,980
,ודוד המלך, למעשה, פה הביע בפועל, בלמעשה
,לא רק בתיאוריה, לא רק במילים

45
00:03:18,218 --> 00:03:20,010
.הביע את האמונה שלו בבורא עולם

46
00:03:20,429 --> 00:03:24,350
כשבן אדם מחבר את עצמו כל פעם
,לנקודה גבוהה יותר

47
00:03:25,076 --> 00:03:28,480
,לבורא עולם, שממנו מסתובב הכול
.אתה מתחיל להיות רגוע ושליו

48
00:03:28,916 --> 00:03:34,050
,זה לא האנשים, זה לא האירועים
,זה לא הדוקטור, זה לא עורך הדין

49
00:03:34,145 --> 00:03:38,840
,זה לא הרואה חשבון, זה לא השופט
.זה לא השוטר, זה לא אף אחד

50
00:03:39,149 --> 00:03:42,480
זה בורא עולם, שהוא שולח לך
.את כל האנשים מסביב

51
00:03:43,260 --> 00:03:45,920
.כשאתה מסתכל ככה, מגיע רוגע ושלווה

52
00:03:46,254 --> 00:03:51,789
,אני אתן דוגמה: הייתה איזושהי נערה
...שלא עלינו ולא עליכם- היא נולדה

53
00:03:52,334 --> 00:03:55,040
.אבחנו אצלה איזשהו פיגור מאוד מאוד עמוק

54
00:03:55,425 --> 00:03:58,890
פיגור שכלי, היא לא התפתחה
.מבחינה קוגניטיבית

55
00:03:59,483 --> 00:04:02,763
,ההורים שלה מאוד אהבו אותה
סידרו לה מסגרות מתאימות

56
00:04:02,829 --> 00:04:05,774
,סידרו לה את כל הדברים שיהיו בצורה
איך אומרים, שתגדל טוב

57
00:04:05,861 --> 00:04:06,820
.במסגרת היכולות שלה

58
00:04:07,025 --> 00:04:14,014
והנערה בגרה, ויום אחד היא באה הביתה
!ואומרת להורים שלה: אבא, אימא, החלטתי

59
00:04:14,538 --> 00:04:15,610
.אני רוצה להתחתן

60
00:04:16,494 --> 00:04:20,443
,ההורים שלה לא ידעו מה לעשות עם עצמם
איזה להתחתן? לא שייך להתחתן בכלל

61
00:04:20,509 --> 00:04:21,330
.במצב כזה

62
00:04:21,556 --> 00:04:27,556
אבל איך אמרנו? היה לה איזה ליקוי שכלי
.היא לא הבינה את המשוואה הפשוטה הזאת

63
00:04:28,058 --> 00:04:31,390
,ואז היא התחילה שם לבכות
.בקיצור, הבית הפך להיות בלגן

64
00:04:31,738 --> 00:04:36,970
לא ידעו מה לעשות והאימא ממש פרכה ידיים
?והיא אמרה: איך נמצא לה חתן

65
00:04:37,956 --> 00:04:44,730
,התברר שישנה עמותה, באמת, של אנשי צדיקים
,שהם עושים לכאלה לבנות, שלא שייך שיתחתנו

66
00:04:44,938 --> 00:04:46,740
.עושים להן חתונה פיקטיבית

67
00:04:47,083 --> 00:04:54,400
,מה זאת אומרת? הם מביאים אולם יפה
,מעמידים חופה, באות בנות, בנות משפחה

68
00:04:54,676 --> 00:04:59,585
,יש תקליטנית, יש צלמת, מוזמנות
כולם יושבים ביחד

69
00:04:59,723 --> 00:05:01,530
.ועושים כאילו טקס של אירוע

70
00:05:01,745 --> 00:05:03,240
.הבנות באות עם שמלת כלה

71
00:05:04,080 --> 00:05:07,170
,עומדים שם כמה... קבוצה של כמה בנות
לא עושים את זה לבת אחת

72
00:05:07,391 --> 00:05:11,930
אבל כשמצטברת איזושהי קבוצה מסוימת
.של כמה בנות, כבר מעמידים חופה

73
00:05:12,276 --> 00:05:17,320
יש ברקע רמקולים, מקריינים כאילו
,הרב עושה את טקס החופה

74
00:05:17,825 --> 00:05:21,040
.ובסיום יש ריקודים והכול, ככה שמחה גדולה

75
00:05:21,338 --> 00:05:22,550
?יש את הכול, חוץ ממה

76
00:05:23,374 --> 00:05:26,520
,חוץ מחתן. חתן אין, טוב
.כי לא כל כך שייך

77
00:05:26,880 --> 00:05:30,510
,אמרו לה: אימא, תראי, ברגע שתתקבץ קבוצה
.אנחנו נעדכן אתכם

78
00:05:30,632 --> 00:05:33,810
,אחרי חצי שנה, הגיע הטלפון: יש קבוצה
.יש תאריך

79
00:05:34,378 --> 00:05:38,270
וביום המיוחל היא באה, נכנסת לאולם
,עם שמלת כלה לבנה

80
00:05:38,385 --> 00:05:44,180
,היו עוד כמה כלות כמוה, פרסו את החופה
,היה את הקריינות, אחרי זה מוזיקה טובה

81
00:05:44,545 --> 00:05:50,072
ישבו ואכלו, הצלמת צילמה את כל האירועים
ובסופו של הערב, היא חוזרת הביתה

82
00:05:50,356 --> 00:05:55,374
!ואומר לאימא שלה: אימא, תודה רבה
.תודה רבה שהתחתנתי

83
00:05:55,810 --> 00:05:59,770
,שלושה, ארבעה ימים לאחר מכן
.גם הגיע האלבום תמונות של החתונה

84
00:06:00,269 --> 00:06:05,720
.שבועיים לאחר מכן, הגיעה הדודה
מהדודות האלה שלא הכניסו אותן

85
00:06:05,883 --> 00:06:08,980
,בסוד העניינים, כמו שאומרים
,ואז היא באה לדודה שלה

86
00:06:09,287 --> 00:06:11,930
?ואומרת לדודה: את יודעת
?מה-

87
00:06:12,203 --> 00:06:13,380
!היא אומרת לה: התחתנתי

88
00:06:13,854 --> 00:06:17,310
,הדודה מסתכלת, אומרת: לא יכול להיות
?התחתנת? איזה התחתנת

89
00:06:17,629 --> 00:06:20,210
.בטח, דודה, הייתה חתונה
.לא יכול להיות-

90
00:06:20,312 --> 00:06:22,120
.בטח, יש אלבום
.תביאי, נראה-

91
00:06:22,618 --> 00:06:26,720
,היא מביאה את אלבום התמונות
,והדודה מתחילה, פותחת דף ועוד דף

92
00:06:27,272 --> 00:06:32,630
,כן, חתונה, שמלת כלה, מוזמנות
,אירוע, אולם, עוד דף ועוד דף

93
00:06:32,829 --> 00:06:36,829
,היא מגיעה לדף האחרון, סוגרת את האלבום
?ואז מה היא שואלת

94
00:06:37,578 --> 00:06:39,990
?איפה החתן? איפה החתן

95
00:06:40,538 --> 00:06:46,120
:אז הנערה מסתכלת עליה ואומרת לה
.מי צריך חתן? העיקר שהייתה חתונה

96
00:06:46,421 --> 00:06:47,780
.יש חתונה, לא צריך חתן

97
00:06:48,196 --> 00:06:54,356
,כל אחד מבין שאין דבר כזה
חתונה בלי חתן ובלי כלה

98
00:06:54,705 --> 00:06:57,080
.זה חסר במהות של החתונה

99
00:06:57,389 --> 00:07:00,421
.חתונה מורכבת משילוב של חתן וכלה

100
00:07:00,872 --> 00:07:06,938
אנחנו ככה קצת מחייכים אבל צריך לדעת
.שאנחנו מתנהגים לפעמים לא פחות גרוע

101
00:07:07,418 --> 00:07:11,083
,יש לנו את האלבום תמונות של החיים שלנו
,אירוע ועוד אירוע

102
00:07:11,330 --> 00:07:14,460
,הנה, פה אתה עומד, כאן אתה יושב
,פה אתה רץ, פה אתה הולך

103
00:07:14,749 --> 00:07:17,780
,פה אתה בוכה, כאן אתה צוחק
,פה אתה ישן, כאן אתה ער

104
00:07:17,920 --> 00:07:20,720
,פה אתה אוכל, פה אתה שותה
,תמונות, תמונות, תמונות

105
00:07:20,770 --> 00:07:23,750
אירועים, אנשים, איזה אלבום יפה
.יש לנו לחיים

106
00:07:24,283 --> 00:07:29,080
,והקב"ה מקבל אחרי 120 את האלבום
,מתחיל לדפדף, דף ועוד דף

107
00:07:29,534 --> 00:07:31,640
.חתונת חייך - משהו משהו

108
00:07:32,043 --> 00:07:35,040
:אבל מה, שואל בורא עולם ואומר
?רגע, איפה אני

109
00:07:35,970 --> 00:07:40,660
?איפה החתן בתמונה? איפה בורא עולם

110
00:07:40,763 --> 00:07:44,490
כמה פעמים באירועים שיש לנו
הכנסנו את הקב"ה כמרכיב שלישי

111
00:07:44,865 --> 00:07:47,250
,או אני אגדיר את זה יותר מדויק
?כמרכיב מרכזי

112
00:07:47,861 --> 00:07:51,810
זו העבודה. ומפה אנחנו נוכל להבין
,דבר מאוד מעניין

113
00:07:51,970 --> 00:07:53,900
.כל אחד מאיתנו יש לו קשיים בחיים

114
00:07:54,356 --> 00:07:57,320
כל אחד מאיתנו, יש דברים שהוא רצה
...וזה לא מסתדר לו ו

115
00:07:57,927 --> 00:08:00,560
?למה יש לנו קשיים בחיים
?מאיפה זה מגיע

116
00:08:01,156 --> 00:08:08,400
.אז יש פה עיקרון, לקושי הזה יש מטרה
.הקושי נועד שיהיה לנו אימון מהשמיים

117
00:08:08,990 --> 00:08:13,621
?הקב"ה כביכול מאמן אותנו. מה זאת אומרת
.אני אסביר את זה בצורה פשוטה

118
00:08:13,890 --> 00:08:18,400
כל הורה יודע שברגע שהוא רוצה
שהילד שלו יתחיל לזחול

119
00:08:19,229 --> 00:08:25,200
אז הוא שם לו איזשהו צעצוע
,עם צבעים עזים: כחול, אדום, צהוב

120
00:08:25,316 --> 00:08:30,676
,דברים שמגרים את הילד, והילד מתחיל ככה
.מנסה לזחול לכיוון הצעצוע

121
00:08:30,778 --> 00:08:33,425
בדרך כלל שמים את זה משהו
.כמו מרחק חצי מטר ממנו

122
00:08:33,629 --> 00:08:35,520
.והילד מתחיל לזחול לכיוון הצעצוע

123
00:08:35,927 --> 00:08:38,680
,ברוב המקרים
לפחות בשלב הראשוני, הוא בוכה

124
00:08:39,061 --> 00:08:40,400
והוא מתעצבן
והוא אפילו

125
00:08:40,560 --> 00:08:41,640
דופק ככה
על הרצפה

126
00:08:41,745 --> 00:08:42,990
או דופק את
.הראש שלו ברצפה

127
00:08:43,236 --> 00:08:44,480
הוא רוצה
את הצעצוע

128
00:08:44,610 --> 00:08:46,580
וזה מחוץ
.להישג ידו

129
00:08:46,960 --> 00:08:52,030
,מסביב אתם יכולים לראות את האימא, את האבא
את הסבתא - אם היא נמצאת במעמד הזה

130
00:08:52,334 --> 00:08:54,829
.קוצ'י, מוצ'י, נו, עוד קצת מאמץ

131
00:08:55,185 --> 00:08:57,120
,אני עומד מהצד, ואני אומר: רגע
,אני לא מבין

132
00:08:57,745 --> 00:08:59,520
?מה הסיפור? אתם לא רואים את הילד מתאמץ

133
00:08:59,927 --> 00:09:03,920
?תקרבו את הצעצוע, מה זה בשבילכם
.אפילו לא מאמץ מבחינתכם

134
00:09:04,065 --> 00:09:06,080
.והילד ייהנה. יהיה שמח

135
00:09:06,501 --> 00:09:12,000
:אבל כל אחד מבין שיש פה שתי מטרות
.המקרה הוא אחד, המטרות הן שונות

136
00:09:12,923 --> 00:09:15,607
,הילד מנסה להשיג את הצעצוע

137
00:09:16,327 --> 00:09:20,470
אנחנו, דרך ההרחקה שאנחנו מרחיקים ממנו
,את הצעצוע

138
00:09:20,836 --> 00:09:27,250
,אנחנו מנסים שהילד ייפתח קשר עין-יד
,ייפתח מוטוריקה, ייפתח כל מיני התפתחויות

139
00:09:27,330 --> 00:09:28,730
,כישרונות קוגניטיביים במוח

140
00:09:29,025 --> 00:09:33,230
,יש הרבה מאוד, בחצי מטר הזה
אם הילד כובש ומשיג

141
00:09:33,410 --> 00:09:35,018
,הוא מרגיש שהוא השיג צעצוע

142
00:09:35,330 --> 00:09:37,950
אנחנו כהורים פיתחנו אצלו
.הרבה מאוד מרכיבים

143
00:09:38,072 --> 00:09:42,480
,הילד הזה גדל, הוא הולך לבית הספר
.אני רוצה שהילד יתקדם יותר טוב בלימודים

144
00:09:42,741 --> 00:09:43,480
?אז מה אני עושה

145
00:09:43,665 --> 00:09:48,910
מבצע: תשמע, חמודי, אם אתה מביא
,עשרה מבחנים לצורך העניין מציון מסוים

146
00:09:49,469 --> 00:09:52,705
או במקצוע מסוים אתה תביא ציון
,כך וכך בתעודה

147
00:09:52,960 --> 00:09:57,000
.אני אומר לך שאתה תקבל אופניים חשמליות

148
00:09:57,280 --> 00:10:00,910
.הילד מיד מתחיל להתאמץ
?מה הילד רוצה

149
00:10:01,498 --> 00:10:04,370
הילד, יש לו פה מאמץ כי הוא רוצה
.את האופניים

150
00:10:04,654 --> 00:10:06,392
?אני, מה הרצון שלי

151
00:10:06,618 --> 00:10:10,080
אין לי בעיה, אני ניגש רגע אחד
.לחנות האופניים, קונה לו אופניים עכשיו

152
00:10:10,269 --> 00:10:12,430
.לא צריך בעוד חצי שנה, לא צריך בתעודה

153
00:10:12,821 --> 00:10:15,080
.אני רוצה לקדם אותו בלימודים

154
00:10:15,709 --> 00:10:20,420
שמתם לב? אותו אירוע, אבל האירוע הזה
.יש לנו פה מטרות שהן מטרות שונות

155
00:10:20,858 --> 00:10:22,080
,עכשיו נתקדם עוד קצת

156
00:10:22,596 --> 00:10:26,610
,כשאני לצורך העניין מעביד
אני מעוניין שהעובד שלי

157
00:10:26,814 --> 00:10:29,774
.יוציא מתוכו את המרב, אני נותן לו תמריץ

158
00:10:30,189 --> 00:10:35,080
,העובד רוצה להשיג את התמריץ
.אני רוצה להרוויח את העבודה הטובה

159
00:10:35,760 --> 00:10:38,421
,יש לנו פה אותו עניין
.אבל המטרות שונות

160
00:10:38,705 --> 00:10:42,501
.למאמץ , לקושי - יש לו מטרה

161
00:10:42,661 --> 00:10:44,203
,עכשיו נרים את זה גבוה יותר

162
00:10:44,785 --> 00:10:49,956
יש לנו הרבה קשיים בחיים: קושי
,להשיג דירה, קושי לפעמים בבריאות

163
00:10:50,305 --> 00:10:56,630
,קושי בשלום בית, קושי בחינוך ילדים
.כמה קשיים יש לנו שמסתובבים סביבנו בחיים

164
00:10:56,894 --> 00:11:00,094
?שאל את עצמך: למה הקושי הזה

165
00:11:00,501 --> 00:11:03,960
,יש פה משהו שהוא במרחק
.יש פה משהו שהוא לא בהישג ידי

166
00:11:04,378 --> 00:11:07,960
בורא עולם בשנייה אחת יכול
.להביא את זה אליי. בשנייה

167
00:11:07,969 --> 00:11:09,899
.היו אנשים שקיבלו דירה בלי מאמץ

168
00:11:10,070 --> 00:11:15,328
,למה אנחנו מתאמצים, ולוקחים משכנתה
?ולא תמיד מוצאים, ולא תמיד יש את היכולת

169
00:11:15,963 --> 00:11:16,989
,התשובה היא פשוטה

170
00:11:17,483 --> 00:11:22,330
בורא עולם רוצה שתרים את העיניים למעלה
.ותגיד לו: ריבונו של עולם, תושיע אותי

171
00:11:23,163 --> 00:11:24,560
.זו המטרה

172
00:11:24,843 --> 00:11:30,509
,לי יש מטרה להשיג את הבריאות
,להשיג את הבית, להשיג את השלום בית

173
00:11:30,618 --> 00:11:33,290
,מה אני עושה כדי להשיג את המטרות האלו
?חוץ מהשתדלות

174
00:11:33,920 --> 00:11:37,803
.אני פונה לאלוקים ואומר לו: תעזור לי
.ריבונו של עולם, תעזור לי

175
00:11:38,109 --> 00:11:41,370
.זו המטרה של הבורא
.שימו לב, תפיסות הפוכות

176
00:11:41,716 --> 00:11:47,590
,כמו שההורה מרחיק את הצעצוע מהילד
לפעמים הקב"ה מרחיק מאיתנו דברים

177
00:11:47,963 --> 00:11:49,530
.כדי שאנחנו נתפלל אליו

178
00:11:50,007 --> 00:11:52,340
.כדי שנרים את העיניים לשמיים, שנתחבר

179
00:11:52,698 --> 00:11:56,890
זו המטרה הפנימית
.שנמצאת בכל נקודת קושי

180
00:11:57,323 --> 00:12:00,980
,ואם אנחנו תופסים את הדבר הזה
,אנחנו מקבלים פה ממד

181
00:12:01,081 --> 00:12:02,410
.שהוא ממד הרבה יותר רחב

182
00:12:02,923 --> 00:12:05,620
ושימו לב, דבר מאוד מעניין
,שאותו אומרים המקובלים

183
00:12:06,400 --> 00:12:09,430
?האדם נועד כדי להתפלל. איך יודעים

184
00:12:09,687 --> 00:12:12,620
.'קחו את המילה אדם א', ד', מ

185
00:12:13,010 --> 00:12:16,550
:אתם יודעים שיש את האותיות הגלויות
,'א', ד', מ

186
00:12:17,003 --> 00:12:21,294
יש את האותיות הנסתרות. כשאני רוצה לכתוב
,את האות אל"ף בצורה מלאה

187
00:12:21,549 --> 00:12:23,010
.'זה א', ל', ו-פ

188
00:12:23,403 --> 00:12:26,320
,כשאני רוצה לכתוב את האות למ"ד
.'זה ל', ד' ות

189
00:12:26,734 --> 00:12:30,240
,כשאני רוצה לכתוב את האות מ"ם
.'זה מ', ם' - פעמיים מ

190
00:12:30,858 --> 00:12:36,250
,"קחו את האותיות הנסתרות של המילה "אדם
,'מהמילה אל"ף, תקחו את ה-ל' ואת ה-פ

191
00:12:36,632 --> 00:12:42,138
.'מהמילה דל"ת תיקחו את ה-ל' ואת ה-ת

192
00:12:42,181 --> 00:12:46,952
,ומהמילה מ' תיקחו את המילה מ"ם
,תיקחו את האותיות הנסתרות

193
00:12:47,047 --> 00:12:49,825
."ואתם תקבלו את המילה "מתפלל

194
00:12:50,807 --> 00:12:55,250
,הגלוי זה האדם
.הנסתר שלו זה המתפלל

195
00:12:55,680 --> 00:13:02,290
.כי האדם נברא כדי שהוא יוכל להתפלל
.זו מטרת בריאת האדם, חיבור ותפילה

196
00:13:02,516 --> 00:13:07,580
,והדברים שאמרתי כתובים מפורש בתורה
שבורא עולם, הבורא יוצר את האדם

197
00:13:07,920 --> 00:13:15,020
,אז כתוב שביום השישי לפני יצירת האדם
ואז כתוב ששיח השדה, בראשית פרק ב

198
00:13:15,134 --> 00:13:18,298
?שיח השדה, טרם יהיה בארץ. למה

199
00:13:18,552 --> 00:13:21,345
?אומרת התורה: למה לא צמחו עצי השדה

200
00:13:21,549 --> 00:13:25,280
."כי לא המטיר ה' אלוהים גשם על הארץ"

201
00:13:25,440 --> 00:13:28,116
?ולמה האלוקים לא הוריד גשם

202
00:13:28,509 --> 00:13:32,952
אז כתוב בתורה: כי האדם אין
.לעבוד את האדמה

203
00:13:33,360 --> 00:13:41,200
כתוב רש"י במקום: עדיין לא נברא האדם
.שיתפלל ויבין את החשיבות של הגשמים

204
00:13:41,781 --> 00:13:45,860
ברגע שנברא האדם, כתוב
.שהוא התפלל לאלוקים שיהיה פה גשם

205
00:13:46,443 --> 00:13:49,890
.ירד הגשם ואז כל הצמחים צמחו

206
00:13:50,240 --> 00:13:54,530
:ומפה לימד אותנו האלוקים יסוד גדול
,כשאתה רוצה גשמיות

207
00:13:54,923 --> 00:14:00,655
,רוצה גשם, רוצה פרנסה, רוצה דברים
,בסדר, תצא, תעבוד, תשתדל

208
00:14:00,811 --> 00:14:01,803
תעשה את מה שאתה צריך לעשות

209
00:14:02,421 --> 00:14:03,578
,אבל תרים עיניים לשמיים

210
00:14:04,021 --> 00:14:07,200
,תתפלל לבורא עולם: ריבונו של עולם
,אתה הבאת לי את הקושי

211
00:14:07,556 --> 00:14:11,400
יש אנשים למשל, שלא צריכים לטרוח
.על הפרנסה שלהם, זה התיקון

212
00:14:11,760 --> 00:14:14,510
בצ'יק צ'אק, הוא לא עושה משהו
.והוא מרוויח הרבה כסף

213
00:14:14,807 --> 00:14:18,661
,יש אנשים שכל דבר קשה
,אף פעם זה לא זורם

214
00:14:18,785 --> 00:14:20,550
.אף פעם זה לא מגיע בצורה חלקה

215
00:14:20,829 --> 00:14:28,550
התשובה נמצאת, הקושי נועד כדי לאמן אותי
.להרים את העיניים לשמיים ולדבר עם הקב"ה

216
00:14:29,345 --> 00:14:32,400
,אם אנחנו תופסים את זה
אנחנו הופכים להיות יותר מחוברים

217
00:14:32,850 --> 00:14:35,550
,אז אנחנו נחזור בחזרה לתחילת השיחה שלנו

218
00:14:35,978 --> 00:14:39,432
,אנחנו רוצים להגיע לרמה פרקטית
,לרמה מעשית

219
00:14:39,563 --> 00:14:44,870
איך אנחנו יכולים לבצע בפועל
?את מה שהאלוקים גזר עלינו להתחבר אליו

220
00:14:45,098 --> 00:14:49,541
,לא להתחבר לגומרי הגמר
,לא להתחבר לאלו שאני נפגש מולם

221
00:14:49,730 --> 00:14:54,952
להבין שיש לכל דבר שאני נפגש מולו שורש
.והשורש הזה נמצא בשמיים

222
00:14:55,221 --> 00:14:57,820
.הדרך להתקשר לקב"ה היא דרך תפילה

223
00:14:58,450 --> 00:15:04,580
,תפילה היא מלשון פתיל, יש את השלהבת
,יש את הנר, שזה השעווה

224
00:15:04,836 --> 00:15:06,574
.מה שמחבר ביניהם זוהי הפתילה

225
00:15:07,003 --> 00:15:10,378
,כביכול, יש את הממד הרוחני
,השלהבת זה משהו רוחני

226
00:15:10,625 --> 00:15:15,800
.יש את הממד הגשמי, את האדם
?מה מחבר ביני לבין המערכת הרוחנית

227
00:15:16,174 --> 00:15:19,730
,"התפילה. וזה רמוז במילה "אדם
.באותיות הנסתרות

228
00:15:20,050 --> 00:15:24,421
,וברגע שבן אדם מתפלל ומבקש מהקב"ה
,לא בטרוניה

229
00:15:24,790 --> 00:15:26,749
,אלא: ריבונו של עולם
.באמת אתה כל יכול

230
00:15:26,829 --> 00:15:29,120
סיפר לי איזה יהודי אחד שכל פעם
.יש לו קשיים בפרנסה

231
00:15:29,527 --> 00:15:33,716
הוא אומר: לא הייתה פעם אחת
:שנתתי צעקה לקב"ה

232
00:15:33,832 --> 00:15:38,520
!ריבונו של עולם, אבא, תושיע אותי
!אני חייב 5,000 שקל דחוף

233
00:15:39,207 --> 00:15:43,360
הוא אומר: לא הייתה פעם אחת שזה יצא
,אבל אתם יודעים, ככה מכל הלב

234
00:15:44,065 --> 00:15:45,240
.שאלוקים לא שמע

235
00:15:45,796 --> 00:15:48,580
.ככה זה עובד, האדם נועד להיות מתפלל

236
00:15:49,003 --> 00:15:51,840
וזה מה שאומר בורא עולם, ודוד המלך
:כותב את זה בספר תהילים

237
00:15:52,312 --> 00:15:56,960
,קרוב השם לכל קוראיו
.לכל אשר יקראוהו באמת

238
00:15:57,018 --> 00:16:01,190
הקב"ה קרוב לכולם, יכול להושיע
?אותנו ברגע. למי

239
00:16:01,432 --> 00:16:04,909
למי שקורא לו באמת. למי שזועק
.מקירות ליבו

240
00:16:05,178 --> 00:16:08,090
,התפילה היא הפתיל
התפילה היא החיבור

241
00:16:08,385 --> 00:16:11,607
,אז לפעמים יש לנו קשיים בחיים
?למה הקשיים נועדו

242
00:16:11,796 --> 00:16:15,300
,הקשיים נועדו כדי שאנחנו נתפלל
.כדי שניצור קשר

243
00:16:15,767 --> 00:16:20,460
אדם חכם, למשל, יוצר קשר
,בלי קשר הוא יוצר קשר

244
00:16:20,792 --> 00:16:22,910
,מתפלל שחרית
,מתפלל מנחה

245
00:16:23,010 --> 00:16:24,021
,מתפלל ערבית

246
00:16:24,138 --> 00:16:24,930
מדבר עם
.אלוקים

247
00:16:25,258 --> 00:16:26,270
מכניס אותו
.בתמונה

248
00:16:26,356 --> 00:16:27,740
באלבום של
.החיים שלו

249
00:16:28,152 --> 00:16:30,980
הוא אומר: איפה החתן? איפה בכל אירוע
?נמצא בורא עולם

250
00:16:31,258 --> 00:16:37,050
,ברגע שאתה מכניס את בורא עולם בתמונה
.למעשה אימנת את עצמך להתחבר אליו

251
00:16:37,221 --> 00:16:40,540
,אמונה היא מלשון אימון
,כמו שאתה מאמן שרירים

252
00:16:40,872 --> 00:16:42,710
.באותה מידה אתה חייב לאמן את האמונה

253
00:16:43,040 --> 00:16:45,716
.אימנת את עצמך, שם אתה מתחיל להתרומם

254
00:16:46,072 --> 00:16:49,040
אז אם יש לנו לפעמים קשיים
,או כל מיני התמודדויות

255
00:16:49,330 --> 00:16:54,814
,שנבין שלקושי הזה, יש לו מטרה
,הוא נועד לאמן אותנו, לחבר אותנו

256
00:16:55,003 --> 00:16:57,420
.ואם אדם מתחבר, בנקודה הזו הוא נושע

257
00:16:57,774 --> 00:17:02,690
,אז מה שנותר לי לאחל לכולנו יחד
,שהקב"ה לא ייתן לנו אימונים קשים

258
00:17:03,178 --> 00:17:06,510
,שנתחבר אליו בקלות
,שנתחבר אליו מתוך שמחה

259
00:17:06,727 --> 00:17:08,450
,שנתחבר אליו מתוך אהבה

260
00:17:08,545 --> 00:17:12,780
ובעיקר בעיקר, שיתקבלו כל התפילות שלנו
.ברחמים וברצון

261
00:17:13,221 --> 00:17:14,150
.תודה רבה על ההקשבה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.1 (7 מדרגים)