הרב אליהו עמר - איך זוכים לאמונה בבורא עולם?

הרב אליהו עמר

כיצד מתקרבים לבורא עולם, ואיך ניתן לזכות לישועות גדולות? הרב אליהו עמר בהרצאה מרתקת על הדרך להגיע לחיים שלווים, רגועים ושמחים

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,872 --> 00:00:11,701
.שלום וברכה

2
00:00:11,861 --> 00:00:17,260
אנחנו במפגש שני, מפגש נוסף
.ברסיסים של אור, רסיסים של אמונה

3
00:00:17,723 --> 00:00:19,550
אחד הדברים שכדי
שאנחנו נגיע

4
00:00:19,595 --> 00:00:23,000
,לאור, לשמחה
,לחיבור לבורא עולם

5
00:00:23,680 --> 00:00:24,880
הדגשנו בהרצאה
הקודמת

6
00:00:24,996 --> 00:00:27,940
שזה חיבור
,לא לגומרי הגמר

7
00:00:28,065 --> 00:00:29,570
.אלא למי שמוביל את המערכת

8
00:00:29,694 --> 00:00:34,261
זאת אומרת, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד
,אירועים, זמנים, אנשים

9
00:00:34,618 --> 00:00:36,870
אנחנו נותנים משקל למי
.שאנחנו נפגשים איתו

10
00:00:37,265 --> 00:00:42,390
צריך לדעת שכל דבר מחושבן
.ומגיע מלמעלה, מגיע מאיתו יתברך

11
00:00:42,530 --> 00:00:48,890
,ברגע שאנחנו מתחברים למקור
.הרבה יותר קל לנו להגיע לרוגע ולשלווה

12
00:00:49,178 --> 00:00:54,540
אני אתן למשל דוגמה, הבאנו את זה
.גם במפגש הקודם - שיש לי ברז בקיר

13
00:00:54,647 --> 00:00:58,590
.כל אחד רואה שמהברז יוצא מים
.זה ודאי, זה משהו עובדתי

14
00:00:58,916 --> 00:01:05,590
אבל כל אחד מבין שלא הברז  הוא מוציא
,את המים, אלא המים נשאבים מחברת המקורות

15
00:01:05,810 --> 00:01:11,140
נשאבים מהבאר, משם הם עוברים דרך
,מערכות, דרך משאבות, תשתיות, צנרת

16
00:01:11,520 --> 00:01:12,780
.עד שזה מגיע לברז

17
00:01:13,112 --> 00:01:19,320
,הברז זה גורם הגמר, זה עם מה שאני נתקל
.אבל לא הוא זה שנותן לי מים

18
00:01:19,490 --> 00:01:23,020
- עם האנשים שאני נתקל איתם
.הם גומרי הגמר

19
00:01:23,214 --> 00:01:29,880
,הם מביאים לי שמחה או מביאים לי צער
אבל לא הם אלו שמייצרים את השמחות

20
00:01:30,014 --> 00:01:30,734
.או את הצער

21
00:01:30,981 --> 00:01:33,790
,לכן, כשבן אדם נתקל עם מישהו
,עם איזה אירוע מסוים

22
00:01:34,138 --> 00:01:36,150
.שישאל את עצמו מאיפה זה נובע

23
00:01:36,472 --> 00:01:37,560
.זה מגיע מבורא עולם

24
00:01:37,716 --> 00:01:41,418
ברגע שזה מגיע מהקב"ה
?אז אולי נתחבר ישירות אליו

25
00:01:42,109 --> 00:01:49,570
,ומי שלמעשה סלל לנו את הדרך בצורה הזו
.בצורה הכל כך ברורה, זה היה דוד המלך

26
00:01:49,832 --> 00:01:54,327
,דוד המלך, מסופר עליו בספר שמואל ב
.שהוא ברח מהבן שלו אבשלום

27
00:01:54,400 --> 00:01:58,290
,אבשלום רצה למרוד בו
,רצה לקחת את הכיסא בחיי חיותו

28
00:01:58,560 --> 00:02:00,270
.ודוד המלך ברח מירושלים

29
00:02:00,487 --> 00:02:04,440
,אבשלום כמעט הצליח במיזם שלו
.כמעט הצליח בפרויקט

30
00:02:04,741 --> 00:02:07,920
,כשדוד המלך ברח מירושלים
הוא פוגש שם בדרך בן אדם

31
00:02:08,138 --> 00:02:10,021
.שקוראים לו בשם שמעי בן גרא

32
00:02:10,327 --> 00:02:15,090
,שמעי בן גרא מקלל את דוד המלך
.זורק עליו אבנים

33
00:02:15,796 --> 00:02:21,670
.לצידו של דוד המלך עמד אבישי
.אבישי היה האחיין של דוד המלך

34
00:02:22,014 --> 00:02:26,790
לדוד המלך, אחותו קראו לה אביגיל
.והייתה לו אחות נוספת שקראו לה צרויה

35
00:02:27,469 --> 00:02:33,614
,הבנים של צרויה, אחות דוד
.זה יואב בן צרויה, ואבישי אח שלו

36
00:02:33,861 --> 00:02:38,830
,אבישי שומע איך מקללים ככה את הדוד
הוא אומר - אבישי, לדוד המלך

37
00:02:38,974 --> 00:02:42,800
.תן לי ואני אהרוג את הבן אדם הזה
?איך הוא מדבר על מלך ישראל

38
00:02:43,316 --> 00:02:48,530
:ואז דוד המלך, לא מתייחס לגומרי הגמר
.מי מקלל אותי? שמעי

39
00:02:48,778 --> 00:02:51,716
.מי זורק עליי אבנים? שמעי
.לא מתייחס אליו

40
00:02:51,963 --> 00:02:58,840
:אומר דוד המלך לאבישי, אומר לו
.מה אתה רוצה ממנו? כי השם אמר לו קלל

41
00:02:59,214 --> 00:03:04,580
,הקב"ה הוא זה שכביכול סובב את הסיטואציה
.את האירוע הזה

42
00:03:04,821 --> 00:03:06,392
?שואל אבישי: אז מה נעשה

43
00:03:06,930 --> 00:03:11,556
.אומר לו דוד המלך: אנחנו הולכים
.ואבישי הלך ביחד עם דוד המלך

44
00:03:11,723 --> 00:03:17,980
,ודוד המלך, למעשה, פה הביע בפועל, בלמעשה
,לא רק בתיאוריה, לא רק במילים

45
00:03:18,218 --> 00:03:20,010
.הביע את האמונה שלו בבורא עולם

46
00:03:20,429 --> 00:03:24,350
כשבן אדם מחבר את עצמו כל פעם
,לנקודה גבוהה יותר

47
00:03:25,076 --> 00:03:28,480
,לבורא עולם, שממנו מסתובב הכול
.אתה מתחיל להיות רגוע ושליו

48
00:03:28,916 --> 00:03:34,050
,זה לא האנשים, זה לא האירועים
,זה לא הדוקטור, זה לא עורך הדין

49
00:03:34,145 --> 00:03:38,840
,זה לא הרואה חשבון, זה לא השופט
.זה לא השוטר, זה לא אף אחד

50
00:03:39,149 --> 00:03:42,480
זה בורא עולם, שהוא שולח לך
.את כל האנשים מסביב

51
00:03:43,260 --> 00:03:45,920
.כשאתה מסתכל ככה, מגיע רוגע ושלווה

52
00:03:46,254 --> 00:03:51,789
,אני אתן דוגמה: הייתה איזושהי נערה
...שלא עלינו ולא עליכם- היא נולדה

53
00:03:52,334 --> 00:03:55,040
.אבחנו אצלה איזשהו פיגור מאוד מאוד עמוק

54
00:03:55,425 --> 00:03:58,890
פיגור שכלי, היא לא התפתחה
.מבחינה קוגניטיבית

55
00:03:59,483 --> 00:04:02,763
,ההורים שלה מאוד אהבו אותה
סידרו לה מסגרות מתאימות

56
00:04:02,829 --> 00:04:05,774
,סידרו לה את כל הדברים שיהיו בצורה
איך אומרים, שתגדל טוב

57
00:04:05,861 --> 00:04:06,820
.במסגרת היכולות שלה

58
00:04:07,025 --> 00:04:14,014
והנערה בגרה, ויום אחד היא באה הביתה
!ואומרת להורים שלה: אבא, אימא, החלטתי

59
00:04:14,538 --> 00:04:15,610
.אני רוצה להתחתן

60
00:04:16,494 --> 00:04:20,443
,ההורים שלה לא ידעו מה לעשות עם עצמם
איזה להתחתן? לא שייך להתחתן בכלל

61
00:04:20,509 --> 00:04:21,330
.במצב כזה

62
00:04:21,556 --> 00:04:27,556
אבל איך אמרנו? היה לה איזה ליקוי שכלי
.היא לא הבינה את המשוואה הפשוטה הזאת

63
00:04:28,058 --> 00:04:31,390
,ואז היא התחילה שם לבכות
.בקיצור, הבית הפך להיות בלגן

64
00:04:31,738 --> 00:04:36,970
לא ידעו מה לעשות והאימא ממש פרכה ידיים
?והיא אמרה: איך נמצא לה חתן

65
00:04:37,956 --> 00:04:44,730
,התברר שישנה עמותה, באמת, של אנשי צדיקים
,שהם עושים לכאלה לבנות, שלא שייך שיתחתנו

66
00:04:44,938 --> 00:04:46,740
.עושים להן חתונה פיקטיבית

67
00:04:47,083 --> 00:04:54,400
,מה זאת אומרת? הם מביאים אולם יפה
,מעמידים חופה, באות בנות, בנות משפחה

68
00:04:54,676 --> 00:04:59,585
,יש תקליטנית, יש צלמת, מוזמנות
כולם יושבים ביחד

69
00:04:59,723 --> 00:05:01,530
.ועושים כאילו טקס של אירוע

70
00:05:01,745 --> 00:05:03,240
.הבנות באות עם שמלת כלה

71
00:05:04,080 --> 00:05:07,170
,עומדים שם כמה... קבוצה של כמה בנות
לא עושים את זה לבת אחת

72
00:05:07,391 --> 00:05:11,930
אבל כשמצטברת איזושהי קבוצה מסוימת
.של כמה בנות, כבר מעמידים חופה

73
00:05:12,276 --> 00:05:17,320
יש ברקע רמקולים, מקריינים כאילו
,הרב עושה את טקס החופה

74
00:05:17,825 --> 00:05:21,040
.ובסיום יש ריקודים והכול, ככה שמחה גדולה

75
00:05:21,338 --> 00:05:22,550
?יש את הכול, חוץ ממה

76
00:05:23,374 --> 00:05:26,520
,חוץ מחתן. חתן אין, טוב
.כי לא כל כך שייך

77
00:05:26,880 --> 00:05:30,510
,אמרו לה: אימא, תראי, ברגע שתתקבץ קבוצה
.אנחנו נעדכן אתכם

78
00:05:30,632 --> 00:05:33,810
,אחרי חצי שנה, הגיע הטלפון: יש קבוצה
.יש תאריך

79
00:05:34,378 --> 00:05:38,270
וביום המיוחל היא באה, נכנסת לאולם
,עם שמלת כלה לבנה

80
00:05:38,385 --> 00:05:44,180
,היו עוד כמה כלות כמוה, פרסו את החופה
,היה את הקריינות, אחרי זה מוזיקה טובה

81
00:05:44,545 --> 00:05:50,072
ישבו ואכלו, הצלמת צילמה את כל האירועים
ובסופו של הערב, היא חוזרת הביתה

82
00:05:50,356 --> 00:05:55,374
!ואומר לאימא שלה: אימא, תודה רבה
.תודה רבה שהתחתנתי

83
00:05:55,810 --> 00:05:59,770
,שלושה, ארבעה ימים לאחר מכן
.גם הגיע האלבום תמונות של החתונה

84
00:06:00,269 --> 00:06:05,720
.שבועיים לאחר מכן, הגיעה הדודה
מהדודות האלה שלא הכניסו אותן

85
00:06:05,883 --> 00:06:08,980
,בסוד העניינים, כמו שאומרים
,ואז היא באה לדודה שלה

86
00:06:09,287 --> 00:06:11,930
?ואומרת לדודה: את יודעת
?מה-

87
00:06:12,203 --> 00:06:13,380
!היא אומרת לה: התחתנתי

88
00:06:13,854 --> 00:06:17,310
,הדודה מסתכלת, אומרת: לא יכול להיות
?התחתנת? איזה התחתנת

89
00:06:17,629 --> 00:06:20,210
.בטח, דודה, הייתה חתונה
.לא יכול להיות-

90
00:06:20,312 --> 00:06:22,120
.בטח, יש אלבום
.תביאי, נראה-

91
00:06:22,618 --> 00:06:26,720
,היא מביאה את אלבום התמונות
,והדודה מתחילה, פותחת דף ועוד דף

92
00:06:27,272 --> 00:06:32,630
,כן, חתונה, שמלת כלה, מוזמנות
,אירוע, אולם, עוד דף ועוד דף

93
00:06:32,829 --> 00:06:36,829
,היא מגיעה לדף האחרון, סוגרת את האלבום
?ואז מה היא שואלת

94
00:06:37,578 --> 00:06:39,990
?איפה החתן? איפה החתן

95
00:06:40,538 --> 00:06:46,120
:אז הנערה מסתכלת עליה ואומרת לה
.מי צריך חתן? העיקר שהייתה חתונה

96
00:06:46,421 --> 00:06:47,780
.יש חתונה, לא צריך חתן

97
00:06:48,196 --> 00:06:54,356
,כל אחד מבין שאין דבר כזה
חתונה בלי חתן ובלי כלה

98
00:06:54,705 --> 00:06:57,080
.זה חסר במהות של החתונה

99
00:06:57,389 --> 00:07:00,421
.חתונה מורכבת משילוב של חתן וכלה

100
00:07:00,872 --> 00:07:06,938
אנחנו ככה קצת מחייכים אבל צריך לדעת
.שאנחנו מתנהגים לפעמים לא פחות גרוע

101
00:07:07,418 --> 00:07:11,083
,יש לנו את האלבום תמונות של החיים שלנו
,אירוע ועוד אירוע

102
00:07:11,330 --> 00:07:14,460
,הנה, פה אתה עומד, כאן אתה יושב
,פה אתה רץ, פה אתה הולך

103
00:07:14,749 --> 00:07:17,780
,פה אתה בוכה, כאן אתה צוחק
,פה אתה ישן, כאן אתה ער

104
00:07:17,920 --> 00:07:20,720
,פה אתה אוכל, פה אתה שותה
,תמונות, תמונות, תמונות

105
00:07:20,770 --> 00:07:23,750
אירועים, אנשים, איזה אלבום יפה
.יש לנו לחיים

106
00:07:24,283 --> 00:07:29,080
,והקב"ה מקבל אחרי 120 את האלבום
,מתחיל לדפדף, דף ועוד דף

107
00:07:29,534 --> 00:07:31,640
.חתונת חייך - משהו משהו

108
00:07:32,043 --> 00:07:35,040
:אבל מה, שואל בורא עולם ואומר
?רגע, איפה אני

109
00:07:35,970 --> 00:07:40,660
?איפה החתן בתמונה? איפה בורא עולם

110
00:07:40,763 --> 00:07:44,490
כמה פעמים באירועים שיש לנו
הכנסנו את הקב"ה כמרכיב שלישי

111
00:07:44,865 --> 00:07:47,250
,או אני אגדיר את זה יותר מדויק
?כמרכיב מרכזי

112
00:07:47,861 --> 00:07:51,810
זו העבודה. ומפה אנחנו נוכל להבין
,דבר מאוד מעניין

113
00:07:51,970 --> 00:07:53,900
.כל אחד מאיתנו יש לו קשיים בחיים

114
00:07:54,356 --> 00:07:57,320
כל אחד מאיתנו, יש דברים שהוא רצה
...וזה לא מסתדר לו ו

115
00:07:57,927 --> 00:08:00,560
?למה יש לנו קשיים בחיים
?מאיפה זה מגיע

116
00:08:01,156 --> 00:08:08,400
.אז יש פה עיקרון, לקושי הזה יש מטרה
.הקושי נועד שיהיה לנו אימון מהשמיים

117
00:08:08,990 --> 00:08:13,621
?הקב"ה כביכול מאמן אותנו. מה זאת אומרת
.אני אסביר את זה בצורה פשוטה

118
00:08:13,890 --> 00:08:18,400
כל הורה יודע שברגע שהוא רוצה
שהילד שלו יתחיל לזחול

119
00:08:19,229 --> 00:08:25,200
אז הוא שם לו איזשהו צעצוע
,עם צבעים עזים: כחול, אדום, צהוב

120
00:08:25,316 --> 00:08:30,676
,דברים שמגרים את הילד, והילד מתחיל ככה
.מנסה לזחול לכיוון הצעצוע

121
00:08:30,778 --> 00:08:33,425
בדרך כלל שמים את זה משהו
.כמו מרחק חצי מטר ממנו

122
00:08:33,629 --> 00:08:35,520
.והילד מתחיל לזחול לכיוון הצעצוע

123
00:08:35,927 --> 00:08:38,680
,ברוב המקרים
לפחות בשלב הראשוני, הוא בוכה

124
00:08:39,061 --> 00:08:40,400
והוא מתעצבן
והוא אפילו

125
00:08:40,560 --> 00:08:41,640
דופק ככה
על הרצפה

126
00:08:41,745 --> 00:08:42,990
או דופק את
.הראש שלו ברצפה

127
00:08:43,236 --> 00:08:44,480
הוא רוצה
את הצעצוע

128
00:08:44,610 --> 00:08:46,580
וזה מחוץ
.להישג ידו

129
00:08:46,960 --> 00:08:52,030
,מסביב אתם יכולים לראות את האימא, את האבא
את הסבתא - אם היא נמצאת במעמד הזה

130
00:08:52,334 --> 00:08:54,829
.קוצ'י, מוצ'י, נו, עוד קצת מאמץ

131
00:08:55,185 --> 00:08:57,120
,אני עומד מהצד, ואני אומר: רגע
,אני לא מבין

132
00:08:57,745 --> 00:08:59,520
?מה הסיפור? אתם לא רואים את הילד מתאמץ

133
00:08:59,927 --> 00:09:03,920
?תקרבו את הצעצוע, מה זה בשבילכם
.אפילו לא מאמץ מבחינתכם

134
00:09:04,065 --> 00:09:06,080
.והילד ייהנה. יהיה שמח

135
00:09:06,501 --> 00:09:12,000
:אבל כל אחד מבין שיש פה שתי מטרות
.המקרה הוא אחד, המטרות הן שונות

136
00:09:12,923 --> 00:09:15,607
,הילד מנסה להשיג את הצעצוע

137
00:09:16,327 --> 00:09:20,470
אנחנו, דרך ההרחקה שאנחנו מרחיקים ממנו
,את הצעצוע

138
00:09:20,836 --> 00:09:27,250
,אנחנו מנסים שהילד ייפתח קשר עין-יד
,ייפתח מוטוריקה, ייפתח כל מיני התפתחויות

139
00:09:27,330 --> 00:09:28,730
,כישרונות קוגניטיביים במוח

140
00:09:29,025 --> 00:09:33,230
,יש הרבה מאוד, בחצי מטר הזה
אם הילד כובש ומשיג

141
00:09:33,410 --> 00:09:35,018
,הוא מרגיש שהוא השיג צעצוע

142
00:09:35,330 --> 00:09:37,950
אנחנו כהורים פיתחנו אצלו
.הרבה מאוד מרכיבים

143
00:09:38,072 --> 00:09:42,480
,הילד הזה גדל, הוא הולך לבית הספר
.אני רוצה שהילד יתקדם יותר טוב בלימודים

144
00:09:42,741 --> 00:09:43,480
?אז מה אני עושה

145
00:09:43,665 --> 00:09:48,910
מבצע: תשמע, חמודי, אם אתה מביא
,עשרה מבחנים לצורך העניין מציון מסוים

146
00:09:49,469 --> 00:09:52,705
או במקצוע מסוים אתה תביא ציון
,כך וכך בתעודה

147
00:09:52,960 --> 00:09:57,000
.אני אומר לך שאתה תקבל אופניים חשמליות

148
00:09:57,280 --> 00:10:00,910
.הילד מיד מתחיל להתאמץ
?מה הילד רוצה

149
00:10:01,498 --> 00:10:04,370
הילד, יש לו פה מאמץ כי הוא רוצה
.את האופניים

150
00:10:04,654 --> 00:10:06,392
?אני, מה הרצון שלי

151
00:10:06,618 --> 00:10:10,080
אין לי בעיה, אני ניגש רגע אחד
.לחנות האופניים, קונה לו אופניים עכשיו

152
00:10:10,269 --> 00:10:12,430
.לא צריך בעוד חצי שנה, לא צריך בתעודה

153
00:10:12,821 --> 00:10:15,080
.אני רוצה לקדם אותו בלימודים

154
00:10:15,709 --> 00:10:20,420
שמתם לב? אותו אירוע, אבל האירוע הזה
.יש לנו פה מטרות שהן מטרות שונות

155
00:10:20,858 --> 00:10:22,080
,עכשיו נתקדם עוד קצת

156
00:10:22,596 --> 00:10:26,610
,כשאני לצורך העניין מעביד
אני מעוניין שהעובד שלי

157
00:10:26,814 --> 00:10:29,774
.יוציא מתוכו את המרב, אני נותן לו תמריץ

158
00:10:30,189 --> 00:10:35,080
,העובד רוצה להשיג את התמריץ
.אני רוצה להרוויח את העבודה הטובה

159
00:10:35,760 --> 00:10:38,421
,יש לנו פה אותו עניין
.אבל המטרות שונות

160
00:10:38,705 --> 00:10:42,501
.למאמץ , לקושי - יש לו מטרה

161
00:10:42,661 --> 00:10:44,203
,עכשיו נרים את זה גבוה יותר

162
00:10:44,785 --> 00:10:49,956
יש לנו הרבה קשיים בחיים: קושי
,להשיג דירה, קושי לפעמים בבריאות

163
00:10:50,305 --> 00:10:56,630
,קושי בשלום בית, קושי בחינוך ילדים
.כמה קשיים יש לנו שמסתובבים סביבנו בחיים

164
00:10:56,894 --> 00:11:00,094
?שאל את עצמך: למה הקושי הזה

165
00:11:00,501 --> 00:11:03,960
,יש פה משהו שהוא במרחק
.יש פה משהו שהוא לא בהישג ידי

166
00:11:04,378 --> 00:11:07,960
בורא עולם בשנייה אחת יכול
.להביא את זה אליי. בשנייה

167
00:11:07,969 --> 00:11:09,899
.היו אנשים שקיבלו דירה בלי מאמץ

168
00:11:10,070 --> 00:11:15,328
,למה אנחנו מתאמצים, ולוקחים משכנתה
?ולא תמיד מוצאים, ולא תמיד יש את היכולת

169
00:11:15,963 --> 00:11:16,989
,התשובה היא פשוטה

170
00:11:17,483 --> 00:11:22,330
בורא עולם רוצה שתרים את העיניים למעלה
.ותגיד לו: ריבונו של עולם, תושיע אותי

171
00:11:23,163 --> 00:11:24,560
.זו המטרה

172
00:11:24,843 --> 00:11:30,509
,לי יש מטרה להשיג את הבריאות
,להשיג את הבית, להשיג את השלום בית

173
00:11:30,618 --> 00:11:33,290
,מה אני עושה כדי להשיג את המטרות האלו
?חוץ מהשתדלות

174
00:11:33,920 --> 00:11:37,803
.אני פונה לאלוקים ואומר לו: תעזור לי
.ריבונו של עולם, תעזור לי

175
00:11:38,109 --> 00:11:41,370
.זו המטרה של הבורא
.שימו לב, תפיסות הפוכות

176
00:11:41,716 --> 00:11:47,590
,כמו שההורה מרחיק את הצעצוע מהילד
לפעמים הקב"ה מרחיק מאיתנו דברים

177
00:11:47,963 --> 00:11:49,530
.כדי שאנחנו נתפלל אליו

178
00:11:50,007 --> 00:11:52,340
.כדי שנרים את העיניים לשמיים, שנתחבר

179
00:11:52,698 --> 00:11:56,890
זו המטרה הפנימית
.שנמצאת בכל נקודת קושי

180
00:11:57,323 --> 00:12:00,980
,ואם אנחנו תופסים את הדבר הזה
,אנחנו מקבלים פה ממד

181
00:12:01,081 --> 00:12:02,410
.שהוא ממד הרבה יותר רחב

182
00:12:02,923 --> 00:12:05,620
ושימו לב, דבר מאוד מעניין
,שאותו אומרים המקובלים

183
00:12:06,400 --> 00:12:09,430
?האדם נועד כדי להתפלל. איך יודעים

184
00:12:09,687 --> 00:12:12,620
.'קחו את המילה אדם א', ד', מ

185
00:12:13,010 --> 00:12:16,550
:אתם יודעים שיש את האותיות הגלויות
,'א', ד', מ

186
00:12:17,003 --> 00:12:21,294
יש את האותיות הנסתרות. כשאני רוצה לכתוב
,את האות אל"ף בצורה מלאה

187
00:12:21,549 --> 00:12:23,010
.'זה א', ל', ו-פ

188
00:12:23,403 --> 00:12:26,320
,כשאני רוצה לכתוב את האות למ"ד
.'זה ל', ד' ות

189
00:12:26,734 --> 00:12:30,240
,כשאני רוצה לכתוב את האות מ"ם
.'זה מ', ם' - פעמיים מ

190
00:12:30,858 --> 00:12:36,250
,"קחו את האותיות הנסתרות של המילה "אדם
,'מהמילה אל"ף, תקחו את ה-ל' ואת ה-פ

191
00:12:36,632 --> 00:12:42,138
.'מהמילה דל"ת תיקחו את ה-ל' ואת ה-ת

192
00:12:42,181 --> 00:12:46,952
,ומהמילה מ' תיקחו את המילה מ"ם
,תיקחו את האותיות הנסתרות

193
00:12:47,047 --> 00:12:49,825
."ואתם תקבלו את המילה "מתפלל

194
00:12:50,807 --> 00:12:55,250
,הגלוי זה האדם
.הנסתר שלו זה המתפלל

195
00:12:55,680 --> 00:13:02,290
.כי האדם נברא כדי שהוא יוכל להתפלל
.זו מטרת בריאת האדם, חיבור ותפילה

196
00:13:02,516 --> 00:13:07,580
,והדברים שאמרתי כתובים מפורש בתורה
שבורא עולם, הבורא יוצר את האדם

197
00:13:07,920 --> 00:13:15,020
,אז כתוב שביום השישי לפני יצירת האדם
ואז כתוב ששיח השדה, בראשית פרק ב

198
00:13:15,134 --> 00:13:18,298
?שיח השדה, טרם יהיה בארץ. למה

199
00:13:18,552 --> 00:13:21,345
?אומרת התורה: למה לא צמחו עצי השדה

200
00:13:21,549 --> 00:13:25,280
."כי לא המטיר ה' אלוהים גשם על הארץ"

201
00:13:25,440 --> 00:13:28,116
?ולמה האלוקים לא הוריד גשם

202
00:13:28,509 --> 00:13:32,952
אז כתוב בתורה: כי האדם אין
.לעבוד את האדמה

203
00:13:33,360 --> 00:13:41,200
כתוב רש"י במקום: עדיין לא נברא האדם
.שיתפלל ויבין את החשיבות של הגשמים

204
00:13:41,781 --> 00:13:45,860
ברגע שנברא האדם, כתוב
.שהוא התפלל לאלוקים שיהיה פה גשם

205
00:13:46,443 --> 00:13:49,890
.ירד הגשם ואז כל הצמחים צמחו

206
00:13:50,240 --> 00:13:54,530
:ומפה לימד אותנו האלוקים יסוד גדול
,כשאתה רוצה גשמיות

207
00:13:54,923 --> 00:14:00,655
,רוצה גשם, רוצה פרנסה, רוצה דברים
,בסדר, תצא, תעבוד, תשתדל

208
00:14:00,811 --> 00:14:01,803
תעשה את מה שאתה צריך לעשות

209
00:14:02,421 --> 00:14:03,578
,אבל תרים עיניים לשמיים

210
00:14:04,021 --> 00:14:07,200
,תתפלל לבורא עולם: ריבונו של עולם
,אתה הבאת לי את הקושי

211
00:14:07,556 --> 00:14:11,400
יש אנשים למשל, שלא צריכים לטרוח
.על הפרנסה שלהם, זה התיקון

212
00:14:11,760 --> 00:14:14,510
בצ'יק צ'אק, הוא לא עושה משהו
.והוא מרוויח הרבה כסף

213
00:14:14,807 --> 00:14:18,661
,יש אנשים שכל דבר קשה
,אף פעם זה לא זורם

214
00:14:18,785 --> 00:14:20,550
.אף פעם זה לא מגיע בצורה חלקה

215
00:14:20,829 --> 00:14:28,550
התשובה נמצאת, הקושי נועד כדי לאמן אותי
.להרים את העיניים לשמיים ולדבר עם הקב"ה

216
00:14:29,345 --> 00:14:32,400
,אם אנחנו תופסים את זה
אנחנו הופכים להיות יותר מחוברים

217
00:14:32,850 --> 00:14:35,550
,אז אנחנו נחזור בחזרה לתחילת השיחה שלנו

218
00:14:35,978 --> 00:14:39,432
,אנחנו רוצים להגיע לרמה פרקטית
,לרמה מעשית

219
00:14:39,563 --> 00:14:44,870
איך אנחנו יכולים לבצע בפועל
?את מה שהאלוקים גזר עלינו להתחבר אליו

220
00:14:45,098 --> 00:14:49,541
,לא להתחבר לגומרי הגמר
,לא להתחבר לאלו שאני נפגש מולם

221
00:14:49,730 --> 00:14:54,952
להבין שיש לכל דבר שאני נפגש מולו שורש
.והשורש הזה נמצא בשמיים

222
00:14:55,221 --> 00:14:57,820
.הדרך להתקשר לקב"ה היא דרך תפילה

223
00:14:58,450 --> 00:15:04,580
,תפילה היא מלשון פתיל, יש את השלהבת
,יש את הנר, שזה השעווה

224
00:15:04,836 --> 00:15:06,574
.מה שמחבר ביניהם זוהי הפתילה

225
00:15:07,003 --> 00:15:10,378
,כביכול, יש את הממד הרוחני
,השלהבת זה משהו רוחני

226
00:15:10,625 --> 00:15:15,800
.יש את הממד הגשמי, את האדם
?מה מחבר ביני לבין המערכת הרוחנית

227
00:15:16,174 --> 00:15:19,730
,"התפילה. וזה רמוז במילה "אדם
.באותיות הנסתרות

228
00:15:20,050 --> 00:15:24,421
,וברגע שבן אדם מתפלל ומבקש מהקב"ה
,לא בטרוניה

229
00:15:24,790 --> 00:15:26,749
,אלא: ריבונו של עולם
.באמת אתה כל יכול

230
00:15:26,829 --> 00:15:29,120
סיפר לי איזה יהודי אחד שכל פעם
.יש לו קשיים בפרנסה

231
00:15:29,527 --> 00:15:33,716
הוא אומר: לא הייתה פעם אחת
:שנתתי צעקה לקב"ה

232
00:15:33,832 --> 00:15:38,520
!ריבונו של עולם, אבא, תושיע אותי
!אני חייב 5,000 שקל דחוף

233
00:15:39,207 --> 00:15:43,360
הוא אומר: לא הייתה פעם אחת שזה יצא
,אבל אתם יודעים, ככה מכל הלב

234
00:15:44,065 --> 00:15:45,240
.שאלוקים לא שמע

235
00:15:45,796 --> 00:15:48,580
.ככה זה עובד, האדם נועד להיות מתפלל

236
00:15:49,003 --> 00:15:51,840
וזה מה שאומר בורא עולם, ודוד המלך
:כותב את זה בספר תהילים

237
00:15:52,312 --> 00:15:56,960
,קרוב השם לכל קוראיו
.לכל אשר יקראוהו באמת

238
00:15:57,018 --> 00:16:01,190
הקב"ה קרוב לכולם, יכול להושיע
?אותנו ברגע. למי

239
00:16:01,432 --> 00:16:04,909
למי שקורא לו באמת. למי שזועק
.מקירות ליבו

240
00:16:05,178 --> 00:16:08,090
,התפילה היא הפתיל
התפילה היא החיבור

241
00:16:08,385 --> 00:16:11,607
,אז לפעמים יש לנו קשיים בחיים
?למה הקשיים נועדו

242
00:16:11,796 --> 00:16:15,300
,הקשיים נועדו כדי שאנחנו נתפלל
.כדי שניצור קשר

243
00:16:15,767 --> 00:16:20,460
אדם חכם, למשל, יוצר קשר
,בלי קשר הוא יוצר קשר

244
00:16:20,792 --> 00:16:22,910
,מתפלל שחרית
,מתפלל מנחה

245
00:16:23,010 --> 00:16:24,021
,מתפלל ערבית

246
00:16:24,138 --> 00:16:24,930
מדבר עם
.אלוקים

247
00:16:25,258 --> 00:16:26,270
מכניס אותו
.בתמונה

248
00:16:26,356 --> 00:16:27,740
באלבום של
.החיים שלו

249
00:16:28,152 --> 00:16:30,980
הוא אומר: איפה החתן? איפה בכל אירוע
?נמצא בורא עולם

250
00:16:31,258 --> 00:16:37,050
,ברגע שאתה מכניס את בורא עולם בתמונה
.למעשה אימנת את עצמך להתחבר אליו

251
00:16:37,221 --> 00:16:40,540
,אמונה היא מלשון אימון
,כמו שאתה מאמן שרירים

252
00:16:40,872 --> 00:16:42,710
.באותה מידה אתה חייב לאמן את האמונה

253
00:16:43,040 --> 00:16:45,716
.אימנת את עצמך, שם אתה מתחיל להתרומם

254
00:16:46,072 --> 00:16:49,040
אז אם יש לנו לפעמים קשיים
,או כל מיני התמודדויות

255
00:16:49,330 --> 00:16:54,814
,שנבין שלקושי הזה, יש לו מטרה
,הוא נועד לאמן אותנו, לחבר אותנו

256
00:16:55,003 --> 00:16:57,420
.ואם אדם מתחבר, בנקודה הזו הוא נושע

257
00:16:57,774 --> 00:17:02,690
,אז מה שנותר לי לאחל לכולנו יחד
,שהקב"ה לא ייתן לנו אימונים קשים

258
00:17:03,178 --> 00:17:06,510
,שנתחבר אליו בקלות
,שנתחבר אליו מתוך שמחה

259
00:17:06,727 --> 00:17:08,450
,שנתחבר אליו מתוך אהבה

260
00:17:08,545 --> 00:17:12,780
ובעיקר בעיקר, שיתקבלו כל התפילות שלנו
.ברחמים וברצון

261
00:17:13,221 --> 00:17:14,150
.תודה רבה על ההקשבה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה