"על מצחך דמות חיה": 10 עובדות על כשרות המזון

מה ענה הרב קנייבסקי לפרופסור שלא הבין גמרא, מדוע נראה על מצחו של הבחור דמות חיה, מדוע בנים יוצאים לתרבות רעה? מדריך קצר על חשיבות ההקפדה על כשרות המזון

אא

1. המקפיד על כשרות זוכה לנשמה קדושה - ככל שמהדר האדם בכשרות המהזון, הוא זוכה ששכלו ונשמתו יתקדשו, והוא יתעלה בקדושה ובטהרה.

2. מאכלות אסורות גורמות לנזק בלתי הפיך, אלא אם עשה תשובה - מלבד האיסור שיש באכילת מאכלות אסורות, האכילה האסורה גורמת לנזק בלתי הפיך, הפוגם את נשמתו ושכלו של האדם, ולכן גם תשוקתו ויראתו לקיום התורה והמצוות נחלש ביותר.

3. עבירה מטמטמת את לב האדם - בפסוק המורה על האיסור לאכול מאכלות אסורים נאמר: "ולא תטמאו את נפשותיכם... ונטמתם בם". חז"ל דרשו: מדוע כתוב ונטמתם בלי אל"ף? במסכת יומא מובאים דבריו של רבי ישמעאל: 'עבירה מטמטמת לבו של אדם'.

4. מאכלות אסורות מטמאות את הנפש - בספר החינוך (מצוה שסב) מובא טעמה של מצוות כשרות המזון, וכה דבריו: "משרשי המצוה, לפי שענין הטומאה ידוע לחכמים שיחליש כח הנפש השכלית ויערבב אותה ויפריד בינה ובין השכל עליוני השלם ותהי נפרדת עד אשר תטהר, וכמו שכתוב בענין הטומאה (ויקרא י"א, מ"ג) 'ולא תטמאו בהם ונטמתם בם', כלומר שמעינות השכל מטמטמים בטומאה".

5.יצא לתרבות רעה כי אמו אכלה מאכלות אסורות - עד כמה חמור העניין של אכילת מאכלות אסורות? מובא בירושלמי (חגיגה פ"ב טו) "כשהייתה אמו של אלישע בן אבויה מעוברת ממנו, עברה לפני עבודה זרה והריחה מאותו המין, ואכלה, והיה אותו המין מפעפע בגופה כעכנאי... צא וחשוב, לאחר שגדל אלישע בן אבויה, ונהיה לגדול בתורה, והיה מן הארבעה שנכנסו לפרד"ס, והיה רבו של רבי מאיר בעל הנס בכל זאת נשאר בו הארס של אותה אכילה, ואף שלא הייתה זו אכילה שלו, אלא של אמו, ואף שהייתה זו אכילה של היתר, (על פי הנאמר ביומא על מעוברת שהריחה מאכל ביום הכיפורים וכו'), בכל זאת נתערב הארס בדמו ובנפשו, נולד עמו וגדל עמו, עד שיצא לתרבות רעה ונקרא "אחר".

6. הקפדה על מזון תינוקות - בספר "פרי חדש" מובא כי: "אף על פי שקטן אוכל נבלות, אין מצווין להפרישו מעיקר דינא, אבל מכל מקום יפרישוהו, מפני שמזיק לו בזקנותו. שגורם לו טבע רע וסופו לצאת לתרבות רעה". ה"פרי חדש" מוסיף דברי ם מבהילים: "ולפי שבזמנינו זה, אין נזהרים מעניינים אלו, רוב הבנים יוצאין לתרבות רעה, ורובם הם עזי פנים שבדור, ואין יראת ה' נוגעת בלבם, ואף אם יוכיחום על פניהם אינם מקבלים מוסר".

7. הגר"ח קנייבסקי לפרופסור: זו הסיבה שאינך מבין את הגמרא – הסיפור הבא סופר על ידי הגר"י זילברשטיין שליט"א: מהנדס בכיר, פרופ' גדול בתחומו, הגיע לביתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי. הפרופסור סיפר להגר"ח בצער נורא כי הוא, פרופסור בכיר במתמטיקה, אינו מצליח להבין דף גמרא, גם לאחר נסיונות שנמשכו עשרות שנים.

לפתע אמר הפרופסור למרן הגר"ח, כי ברגע זה נזכר במקרה שאירע בילדותו, כשלמד בחיידר בעיירה באירופה. הפרופסור סיפר כי כשהיה ילד כבן תשע ראה אצל חברו הגוי בשר "דבר אחר" ולפתע אחזו בולמוס ולא יכול היה להתגבר על עצמו, עד שטעם מהבשר ההוא למרות שידע שמדובר באיסור חמור. "ומאותו רגע שטעמתי מהבשר הטרף נסתתמו כל מעיינות הדעת שלי ולא יכולתי להבין את הגמרא שלמדתי בחיידר", סיפר הפרופסור הישיש בבכיה, ושאל את מרן שר התורה כיצד יוכל לכפר על חטא זה.

הגר"ח הציע לו שיצום יום אחד, כדי להקיא מתוכו את אכילת בשר הטריפה. הפרופסור השיב כי יהיה לו קשה מאוד לבצע זאת, בשל גילו המבוגר, ואפילו ביום כיפור הוא מתקשה מאוד לצום. למרות זאת השיב הגר"ח כי ינסה בכל זאת לצום.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

8. הגר"ח קנייבסקי לאברך: "על מצחך דמות חיה" – מסופר על אברך ובחור שהיו לומדים יחד, אך באחד הימים הפסיק הבחור להבין את הגמרא. הלכו השניים למרן הגר"ח קנייבסקי, לקבל עצה וברכה. מרן הגר"ח שמע את הדברים, ואמר לבחור שיקפיד על מאכלות אסורות, כי במצחו נראה דמות חיה.

לאחר שיצאו מבית הרב, סיפר הבחור כי באחת הפעמים שלמדו יחד בבית האברך, הוצע לו כיבוד חלבי. הבחור, שהתגרה מאוד מהריח, אכל מהעוגה למרות שזמן קצר קודם לכן אכל בשר. מאז נכשל כמה פעמים בחלב אחרי בשר, ואינו מצליח להבין את דברי הגמרא.

הבחור קיבל על עצמו להקפיד ביותר, ועשה תשובה על כך. אכן, מאז השתנו הדברים, והבחור החל להבין את דברי הגמרא כמקודם.

9. כשרות המזון הינה ההכרחית להצליח בתורה ובחינוך הילדים –החיד"א בספרו "ברכי יוסף" מציין, כי הרוצה להצליח בתורתו וחכמתו ויראתו, וכן בחינוך בניו ובנותיו, יקפיד ביותר על כשרות המזון, "ולא יסתמך על כל הכשר בנקל, כי הדבר בנפשו ובנפש יוצאי חלציו".

10.לשים לב מה מכניסים לפה - המהר"י צמח בהגהותיו כתב כך: "ראוי לאדם לכוון מאד בעת אכילתו, ולא לאכול כבהמות... והאיש הירא, ישים תדיר נגד עיניו מה שאמרו רז"ל ''עד שאדם מתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו, ויחרד האיש הירא בהעמיקו בזה".

הרב זמיר כהן בהרצאה קצרה וחשובה אודות כשרות המזון:

תגיות:כשרותכשרות המזון

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה