אמונה

מדוע חשוב לשבת בהפרדה בבית כנסת?

מהי הסיבה להפרדה בין גברים לנשים, ומהו המקור התורני לכך?

אא

רונית שואלת: "שלום. מדוע היהדות דורשת הפרדה בבתי כנסת? הרי בחברה המערבית אין הפרדה במקומות העבודה ובתי הספר, ולא נראה שהם ניזוקים מזה. כמו כן, היכן זה כתוב בתורה? בתודה".

* * *

שלום וברכה רונית, ותודה על שאלתך.

מה ששומר על זוגיות בריאה לאורך שנים - היא הנאמנות. וקשה מאוד לשמור על נאמנות כאשר נוצר קשר רגשי בין המינים בעבודה ובמקומות אחרים. בכל מקום נמצא שבני אדם נמשכים מטבעם ליצירת קשר רגשי ומערכות יחסים, כאשר המסגרות החברתיות הן שמגבילות ומרסנות את הקשר. יצירת קשרים רגשיים מחוץ לתא המשפחתי - מסכנת את הזוגיות ושלום הבית היהודי. אם נביט באחוזי הגירושין בחברה המערבית, נמצא שהם מרקיעים שחקים: משנת 2002 נמצא שכל זוג שלישי בישראל מתגרש! עובדה שמעידה על יסוד רעוע ומזיק לחברה שיש לתקנו.

ההלכה דורשת את ההפרדה בין גברים לנשים (בהמשך נראה את המקורות לכך), ובכך מצילה את קשר האהבה בין בני הזוג. נשים צריכות במיוחד להתעקש שיקפידו על ההפרדה, משום שהיא שומרת על הנאמנות של בעליהן.

הבה נשאל בהגינות,

כמה נשים בחברה המערבית בת-ימינו מרגישות שבעלן אינו נותן להם תשומת לב מספקת, שהוא משווה אותה לנשים אחרות שראה והכיר - בסרטים בעבודה ברחוב ובחוף הים, ואינו תמיד נמצא איתן גם כשהוא איתן?

כמה נשים נשואות בחברה המערבית סובלות בימינו מבעל "חצי נאמן" שנמשך להביט בשדות זרים, שיוצר קשרים רגשיים עם עובדות בעבודה, עם חברות וידידות? כמה נשים מרגישות שכאשר הן מתבגרות ומאבדות את חן נעוריהן, בעלן אינו נאמן לה עוד בלבו, נותן עיניו בצעירות ונאות ממנה, ונוהג כמי ש"מתפשר" עליה? אשתו כבר אינה היהלום שבכתר, אך פעם היא היתה הדבר היקר והחשוב ביותר בעולמו. אך כאשר ישנה פתיחות לא בריאה בין המינים, נשים אחרות מתחרות על תשומת לבו - מי מהן צעירות, נאות, נחמדות, מצחיקות, או עם ראש פנוי הרבה יותר ממנה. חלקן אינן נשואות, עם כל הזמן שבעולם לפטפט ולצחוק. והיא אינה מסוגלת להתחרות בהן. כי היא אימא. היא זקוקה לבעל אוהב ותומך.

אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)

אשתו עושה כל כך הרבה עבורו, בשביל המשפחה המסורה שהקימו, והיא ראויה להתחשבות רגשית ותשומת לב. אך היא אשה עובדת, היא מטפלת בילדים, ואין תמיד זמן לבילויים וחיזוק הקשר הרגשי. 

מה עוד, שהחיים כידוע מורכבים מעליות וירידות, יש תקופות של קשיים ואתגרים גם בזוגיות של חיי הנישואין. אך לאן יפנה הגבר המערבי בתקופה של קשיים כאלה? האם יצליח לשמור על נאמנותו לאשתו, כאשר נמצאות בחייו נשים אחרות, זמינות, שאיתן הוא יכול לדבר וליצור קשרים רגשיים, במהלך תקופה קשה ומאתגרת בביתו?

ההפרדה בין המינים מחזקת את הנאמנות, בכך שהיא מונעת מראש את כל הסכנות הללו, את אינספור הנסיונות שנגמרים אחר כך במפח נפש. ההפרדה מחזקת את המשפחה והזוגיות בזמנים טובים ובזמנים קשים.

אמנם הזכרנו את הקשיים בחיי המשפחה בחברה המערבית, אך עוד לא דיברנו כלל על סבלם של הצעירים, הרווקים והרווקות. חוסר ההפרדה במוסדות החינוך לא יוצר פתיחות בריאה ורגועה בין המינים, אלא בדיוק את ההיפך מכך: מתיחות, רכילות, תחרות, גאווה, נסיון להרשים, התגרות, אלימות, פגיעה בביטחון עצמי, וכיוצא בהם. ההיפך הגמור ממה שהיה אמור לשמש קרקע פוריה ללימודים ולחינוך.

ומה קורה לאחר שנוצרים קשרים רגשיים בגיל צעיר כל כך? כמה פעמים שברו את לבם של צעירים, רק משום שנתנו לחיצוניות להטעות אותם, והם אינם בוגרים דיים כדי ליצור קשר רגשי אמיתי ומחייב? לבם נקרע לגזרים ונשבר לרסיסים פעם אחרי פעם מתוך טפשות ותום לב שלא באשמתם. ולב שחש נבגד ופגוע ונלעג - אינו חוזר להיות שוב לב שלם כשהיה, הוא מתמלא בצלקות וחבורות שמונעות ממנו שוב לאהוב במאה אחוזים, לבטוח שוב במאה אחוזים... כמה לבבות נשברים בימינו? כמה משפחות נהרסות בישראל רק בגלל חוסר צניעות? כמה צער נגרם בגלל פתיחות יתירה בין המינים? בגלל חוסר הפרדה במוסדות הלימוד ובמקומות העבודה?

* * *

מאז מתן תורה ועד עצם היום, במשך 3300 שנה, נהגו יהודים להפריד בין גברים לנשים במקומות ציבוריים ובבתי התפילה. כך נמצא שבמקום המקודש ביותר לעם ישראל - בבית המקדש - היתה עזרת נשים. אפילו יהודים צדיקים וקדושים בבית המקדש נדרשו להפרדה.

הנה דיון הלכתי עתיק על ההפרדה שנדרשה בשמחת בית השואבה (מסכת סוכה דף נא, ב): "התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. תנו רבנן, בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש, והתקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים, ועדיין היו באין לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה... (זכריה יב, יב) 'וספדה הארץ משפחות משפחות לבד' - משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד. אמרו, והלא דברים קל וחומר, ומה לעתיד לבוא שעוסקין בהספד, ואין יצר הרע שולט בהם? אמרה תורה, אנשים לבד ונשים לבד. עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם - על אחת כמה וכמה" (-שחייבים להפריד).

חוסר הפרדה בין המינים גורם באופן טבעי ליצירת קשר עין, וליצירת קשר רגשי, ועלול לפגוע בזוגיות ובשלום בית. היהדות מייחדת את הקשר הרגשי הפנימי והחיצוני בין בעל לאשתו: "ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (בראשית ב, כד).

בתורה נאמר בפירוש: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם" (במדבר טו, לט) - אפילו מחשבה בלתי ראויה נאסרה בתורה, קל וחומר ההסתכלות, המגע והפטפוט.

בתורה נאמר: "לא תקרבו לגלות ערווה, אני ה'"- למדנו שיש צורך להתרחק מהאיסור, מעצם הנסיון, ולכן יש לעשות גדר והפרדה בין המינים. מסיבה זו ישנן הלכות ייחוד מפורטות בהלכה.

עוד נאמר בתורה: "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך" (דברים כג, טו). מכאן שההצלחה והביטחון הם בזכות הצניעות בין המינים.

כך נפסק בשולחן ערוך אותו קיבלו כל קהילות ישראל. ההלכה אוסרת על גבר ליצור קשר ומגע עם כל מי שאיננה אשתו. ונצטט מקיצור שולחן ערוך: "צריך אדם להתרחק מן הנשים מאוד מאוד. אסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאשה, ואסור לשחוק עמה, להקל ראש כנגדה או להביט ביופיה. ואסור להריח בבשמים המיועדים לאשה... ואסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה... והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוין ליהנות ממנה, עוונו גדול מאוד" (קיצור שו"ע קנב ח-ט).

אילוסטרציה (צילום: הדס פרוש / פלאש 90)אילוסטרציה (צילום: הדס פרוש / פלאש 90)

כך ה' ציווה אותנו, כי הוא יתברך יודע מה טוב ומועיל ביותר עבור החברה, מהו הדבר הטוב ביותר בשביל כל אשה בישראל, בשביל כל אימא!

מסיבה זו גברים צריכים להתפלל וללמוד תורה בנפרד, ונשים צריכות להתפלל וללמוד תורה בנפרד. נשים יראות שמים הולכות בימינו לבית הכנסת ומתפללות בעזרת נשים. הן לא מצטרפות למניין הגברים, כשם שגברים לא יכולים להצטרף לעזרת נשים - משום הצניעות. ובפרט במקום התפילה: לא יאה שתעלה בלב המתפללים מחשבה בלתי ראויה, שתימשך עין להביט על אשת שכנו וחברו, או תאזין אוזן לשיחת הבחורות, או אנשים יפטפטו עם הנשים, ובפרט בקרב צעירים שנמשכים ביותר ליצירת קשר עין ומגע, שרוצים להכיר לדבר להתבלט ולהרשים. לא ניתן למנוע את כל אלה במניין שהוא מעורב, לא בין מבוגרים, וכל שכן לא בין צעירים.

* * *

נזכרתי במקור נוסף לעניין ההפרדה, שכן מסופר בתורה (שמות טו, כ): "ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען להם מרים, שירו לה' כי גאה גאה, סוס ורוכבו רמה בים" - שימו לב שנאמר "ותצאן כל הנשים אחריה". כלומר מרים לקחה איתה את הנשים, אך לא את האנשים.

מכאן שהנשים היו בנפרד, והגברים בנפרד, ולא שרו יחד בקהל מעורב. זו ראיה נוספת מהתורה לצניעות וההפרדה בין גברים לנשים אפילו בזמן קדושה ושמחה גדולה כיציאת מצרים (הגם שלא שייך במעמד שכזה מחשבת פריצות, אנו רואים שהקפידו על ההפרדה).

ולגבי השאלה המתבקשת כיצד שרו הנשים לאוזני הגברים שהרי "קול באשה ערווה"? לעניות דעתי אפשר לשער ששיירתן של הנשים היתה רחוקה מזו של הגברים כדי שלא יבואו לידי קלות ראש, ועוד שגם הגברים שרו יחד בקול גדול את שירת הים כך שלא שמעו את הנשים, וגם לא התכוונו לשמוע אותן. מובן מאליו שכאשר הקפידו על ההפרדה, לא באו לידי קלות ראש.

* * *

שמתי לב שהשאלה על מקומות ישיבה מעורבים בבתי כנסת מגיעה בד"כ בעקבות הרעש שעושים הרפורמים. לכן כדאי להזכיר, שהרפורמים מעולם לא היו דת מאורגנת (אין בכת הרפורמית הלכות או מצוות מחייבות כלשהן שיגדירו את המושג "רפורמי"). רפורמים אינם נוהגים ללכת לבית הכנסת בכל יום, משום שכל נושא דתי הוא בעיניהם לא יותר מאשר מנהג, ולא מצווה. הם אינם נשמעים להלכה, ועל כן אינם יכולים לייצג בשום דרך את היהדות המקורית בת 3300 שנה שקיבלנו מאבותינו.

מבחינה היסטורית, הרפורמים הם זרם מודרני שנוצר במאה השנים האחרונות בעקבות תנועת ההשכלה,  ומאז שנוצרו הם מנסים להתאים את המסורת למה שמקובל ונהוג בקרב הגויים ובני החברה המערבית. מה שאומר, שהם אינם דבקים בדת או אידיאולוגיה מחייבת כלשהי, אלא רק מתאימים את עצמם לאופנות התרבותיות האחרונות. סקרים מראים כי רפורמים רבים בימינו כופרים באלוקים ולא מאמינים בתורה כלל! הם עושים רעש בישראל מסיבה תרבותית, ולא מסיבה דתית. לכן, אין זה פלא שמבחינה סטטיסטית הקהילה הרפורמית בארצות הברית הולכת ונעלמת, כי רוב חבריה מתבוללים עם גויים, ומאבדים כל סממן יהודי שהיה להם.

נא לראות עוד: "למה דניאל ודניאלה לא יכולים ללמוד באותה כיתה?"

https://www.hidabroot.org/he/question/28254

על פסק הלכה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל לגבי לימוד במכללה מעורבת:

https://www.hidabroot.org/he/question/28254

רפורמים עורכים ברית מילה לכלב:

www.hidabroot.org/he/article/115146

בברכה,

דניאל בלס

תגיות:שאלות באמונההפרדהבית הכנסתצניעות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה