חוה שמילוביץ'

הצעה לסדר ט"ו בשבט מיוחד (עם תפילה לכל פרי)

בסדר ט"ו בשבט זה תוכלו לקרוא תפילה המתאימה לכל פרי לפי סגולתו - התפילה מבוססת על פי רבי חיים ויטל זצ"ל

אא

יוצר כל היצורים, ומצמיח כל הפירות והמינים – מודה אני לפניך שנתת על שולחני שפע כל טוב, מינים שונים של פירות בשלל גוונים, צורות, סוגים וטעמים, (כדאי להתבונן על הפירות על המינים על הצבעים) ונתת לי דרכם דרך להודות לך ולהכיר אותך!

אנא זכני שבשעת אכילתי אהיה כיושבת על שולחנו של מלך, שאהיה מיושבת מתונה ומודה לך, ומכוונת לתקן את המאכל ולהעלותו לשורשו, ואכוון היטב שכל חיות וכוח הסגולה שיש במאכל ההוא, יגיעו לנפש האלוקית שבי להרבות מעשים טובים ודיבורים טובים ומחשבות טובות ובריאות איתנה לעבודתך! ויהי רצון מלפניך שתזכני תמיד לברך ברכת הנהנין והפירות בכוונה גדולה ועצומה, ואהיה מודה ומתפעלת מעצם פלא האכילה והימצאות המזון.

הריני מאמינה באמונה שלימה, שזו האכילה נזדמנה לי בהשגחה עליונה ולא במקרה ח"ו, רק כדי להעלות ולברר את כל הניצוצות הקדושים המפוזרים באכילה או בשתיה זאת. והריני רוצה לאכול ולשתות כדי לחזק בריאותי לעבודתו יתברך, שייתן לי המאכל כוח לעבוד אותו בלבב שלם ונפש חפצה מתוך שמחת אמת וביטחון חזק ואמיץ בו יתברך.

בשתיית הגפן-"יין ישמח לבב אנוש" מה יין משמח את הלב כך דברי תורה משמחים את הלב שנאמר "פיקודי ה ישרים משמחי לב"

תפילה: אנא השם בזכות שתיית הגפן עזרני לקבל את הכוח להשתדל ולשמוח בך ולהודות לך על שזכיתי להיות מזרע ישראל ועל כל הטוב שגמלת עימדי.

וכתב רבי חיים ויטאל זי"ע, שיש 30 מיני פירות האילן:

עולם הבריאה: עשרה מיני פירות לעומת עשר הספירות ומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרובים לאצילות, אין להם קליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלים כמו שהם, ואלו הן:

תותים, חבושים, אתרוגים שרבש, חרובין.

ענבים – רפואה והתעלות

זכני שבאכילתי את אלו הענבים, אזכה ברחמיך המרובים לרפואת הנפש ורפואת הגוף, שלא אזדקק לרפואות מלבד הרפואה המצויה במזון. וכן זכני להתעלות כל חיי מעלה מעלה במעלות התורה ועבודתך!

תאנים – תפילה, בקשה

אנא זכני שבזכות אכילת התאנים או ראייתן (לפי הרב וייא אין לאכול תאנים בגלל איסור תולעים המצויים בהם), אזכה להיות כדוד המלך ע"ה "ואני תפילה", שאזכה להיות כל חיי בתפילה ובקשה להשם יתברך, שאזכה לדעת תמיד שאתה מקשיב, נוכח ומושיע! עזרני לאהוב את התפילה ולהיות מרוכזת בה ולכוון ליבי אליך ולהרגיש קרבתך בתפילותיי.

שאזכה שכל תכלית ומטרת בקשותיי תהיה להתקרב אליך ואהפוך כל בקשה גשמית לתכלית רוחנית.

תפוחים – צניעות, סבלנות

אנא זכני שבזכות אכילת התפוחים אזכה למידת הסבלנות ואהיה סבלנית כהלל, מוכנה ללמוד מכל אדם ומכל עיכוב וירידה. שאזכה להיות סבלנית לעצמי ולסובב אותי, וכן שאזכה לצניעות פנימית וחיצונית, צניעות בדיבורי ובלבושי.

לימונים – סדר ומניין

שבזכות אכילת הלימונים אזכה להיות מסודרת בעבודת השם, מסודרת בביתי ובמחשבותיי.

אגסים –תיקון גסות הרוח והחומריות

זכני שבזכות אכילת האגסים אזכה לשבר את גסות רוחי וחומריות גופי ואתעלה בעבודתך.

עולם היצירה – 10 מיני פירות, שהם בינוניים בין עולם הבריאה לעשייה, שאינם קרובים לטומאה כמו עולם העשייה, ולא רחוקים כמו עולם הבריאה. לכן גרעיני הזרע בתוך הפרי לא נאכלים, לפי שאינם רכים כגרעינים שבתוך הפירות של הבריאה. ואלו הם: משמשים, גודגוניות, נישפוליש, פישקוש

זיתים – ענוה וביטול גאוה

אנא זכני להתקרב למידת הענווה וביטול הגאווה לפניך, ואדע תמיד שאין מלבדך שום כוח וגם כוחי מושפע ממך כל רגע, שאמליך אותך על כל הצלחה ושאזכור שלא מגיע לי דבר אלא מרחמיך עליי. כשם שהזית מוציא שמנו ע"י כתישה כך עזור לי מכל ניסיון וקושי לבטל גאוותי ורק להוציא מתוכי את הטוב שבי!

שזיפים שחורים (יבשים) – הארה

אנא זכני שבזכות אכילת השזיפים אזכה ל"הארה" בתוך ליבי על אמיתות מציאותך, שאזכה שיאיר אור האמונה בתוך ליבי, מוחי וכל גופי.

אפרסקים – הפסקת השלילה

זכני שבזכות אכילתם אזכה להפסקת השלילה - תן בי את הכוח להפסיק כל מחשבה שאינה טובה, להפסיק כל רגש שאינו טהור וכל תגובה שלילית עזרני לנצח את הקליפה הפנימית החוצצת בינינו.

שסק – פירוד מטומאה

שבזכות אכילתי אזכה שתעביר מתוכי את האטימות שבליבי המפרידה בינינו. עזור לי שאהיה מוכנה להיפרד מכל מחשבה, דיבור או מעשה שמטמאים אותי ולהיות טהורה מבפנים ומבחוץ.

תמרים – המתקת הדינים וביטול הדאגות

שאכוון באכילת התמר להמתיק את כל הדינים והמרירות, בטל ממני כל דאגה וחשש בטל את דאגותיי הנובעות ממחשבות שליליות על המציאות, ואזכה לבטוח בך ולשמוח בך בכל ליבי!!

שזיפים – התלהבות

אנא זכני שאתלהב מכל מצווה ומלימוד התורה שליבי יהיה מלא בשמחה והתלהבות לעבודתך וקרבתך!

עולם העשייה – ועוד עשרה מיני פירות יש בעולם העשיה לעומת עשר הספירות לכן נאכל מה שבפנים ונזרוק מה שבחוץ, שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין עולם החמודות, כדי שלא יקבל טומאה, וזה סוד היצר הרע והקליפה הדבוקה בנפש, ואלו הן:

אגוזי מלך – דבקות המחשבה

שמחשבתי תהיה תמיד דבוקה בחסדיך וטובותיך עלי בזמן ירידה כבעליה.

בננות- בנים, פוריות

שאזכה למחשבות טובות, דיבורים ומעשים טובים שהם בחינת בנים, שאזכה לבנים צדיקים.

רימונים – רוממות, שלמות

אנא רומם אותי מעל הדאגות והריחוק ממך, וזכני להיות שלימה בעבודתך ותזכני להיות מלאת מצוות כפרדס רימונים.

שקדים – התמדה, קביעות

אנא זכני להתמיד בעבודתי אותך בקודש, להיות קבועה בקדושה ואתגבר על כל המניעות.

גרעינים – כח הרצון

אנא זכני לחזק את רצוני, ותשפיע לי שפע רצונות טובים דקדושה כי הרצון הוא עיקר חיותו של האדם.

קוקוס – פרישות מהיצר

אנא זכני לפרוש ולהפריש את עצמי במחשבתי מהרע, ואדע תמיד שהרע הוא לא אני, ואפריש את עצמי מהזדהות עם היצר הרע והמעשים הרעים.

ערמונים – ערמומיות נגד היצר הרע

זכני למצוא עצות ותחבולות נגד היצר הרע שבליבי.

אגוזי מח (לוז) – אחורי הדעת, זכרון

זכני לזכור תמיד את האמת, את העולם הבא, ואת רחמנותך התמידית ואהבתך אליי שלא נפסקת. 
תן בי דעת שתבטל את כל הייסורים והקשיים שעוברים עליי, דעת של חיבור אליך ואדע לפרש את המציאות עפ"י האמת שהכול נובע מרצונך להיטיב ולקרב וממך יוצא רק טוב וחסד.

אלונים (בלוטים) – שליטה על המחשבה

זכני להיות שולטת במחשבותיי תמיד ובכל עת!!!

פיסטוקים – מוחין דגדלות

זכני שאאמין תמיד בכוח הטמון בי ואזכה למוח דגדלות ומחשבות בוגרות, לחשוב על עצמי רק טוב.

בוטנים – שמירה

אנא שמור אותי תמיד, שאזכה להתקרב אליך ע"י כל דבר בעולם ולא אתרחק ח"ו.

צנובר – ריכוז

זכני להתרכז בעבודת התפילה, שאתרכז בטוב ובחסד תמיד.

סדר טו' בשבט להורדה כאן >>> 

תגיות:חוה שמילוביץט"ו בשבט

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה