אמונה

מה השיב ה’חזון איש’ לנערה שחטאה רבות?

10 נקודות למחשבה שתענקנה לנו הסתכלות נכונה על חטאים, כישלונות ונפילות בעבודת ה'

אא

1. אל ביתו של ה'חזון איש' זצ"ל נכנסה נערה נסערת עד אימה. היא בקשה להתקבל לשיחה בחדרו של הצדיק, אולם באותה שעה לא היתה אפשרות לכך. ה'חזון איש' ביקש מהגבאים להפנותה לרב וולף זצ"ל, מייסד הסמינר הגדול בבני ברק.

בצעדים כושלים דידתה הנערה לביתו של הרב וולף והגיעה לשם חלושה פיזית ונפשית. במאמצי על סיפרה למנהל על נסיונות רוחניים קשים שבהם היא נתונה, והוסיפה כי כשל כוחה וכי היא חשה רצון להסתלק מן העולם, שכן בשל עוונותיה טוב מותה מחייה.

הרב וולף הזדעזע ואמר לה שהוא עצמו ילך אל ה'חזון איש', יאמר לה את דבריה וישמע את עצתו. וכן עשה. האזין הצדיק ברוב קשב למצוקתה של הנערה ולאחר מכן מסר לרב לומר לה: "עצם המחשבה וההתעסקות במעשי העבר – הרי זה עוון. שתקבל הנערה על עצמה לחשוב רק על העתיד ועל שיפור המעשים!"

כשרוצה היהודי לשפר את מעשיו ולשוב בתשובה, עליו להתחיל בראש ובראשונה לעשות טוב ולהרבות מצוות ולא לבוסס בעבר ובעברותיו.

2. מדוע התורה מתחילה באות ב'? – כדי ללמדנו את דרך התשובה. רבנו יונה בפרושו על התורה מסביר כי כשם שהאות ב' סגורה מכל צדדיה ופתוחה רק מלפניה, כך יביט האדם תמיד רק לפניו, ולא לאחוריו. אמנם, לאות ב' יש עוקץ קטן מאחוריה, אשר בא להורות לנו לזכור מעט את טעויות העבר, כדי לא להיכשל בדומות להן בעתיד.

3. אדם לא נולד שלם. אדם נולד חסר, עם מטרה לשאוף ולהגיע לשלמות. זוהי עצם המציאות שלו, ומשמעות עמוקה יש לקביעה זו.

בני האדם נוטים למעוד, לעשות טעויות, להיכשל. מציאות זו מוכרת בכל ענפי החיים – בהנהגה של בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, בשמירת תורה ומצוות, ובכל תחום אחר שיעלה על הדעת. ועוד, נוסף על עצם המעידה והנפילה, יש את התסכול הנלווה אליהן.

יש לדעת כי זו אחת מתחבולותיו של היצר הרע: להכניס בלב האדם מחשבה שהשם יתברך התרחק ממנו והוא רחוק כל כך עד שאי אפשר לו לחזור בתשובה.

4. האמת היא להיפך. נאמר: "ומלכותו בכל משלה". הביאור הוא כי אפילו בתוך מרכבת הטומאה הקדוש ברוך הוא נמצא, כמו שנאמר (ויקרא טז, טז): "השוכן איתם בתוך טומאותם", ודרשו רבותינו זכרונם לברכה (יומא נ"ו): "אפילו כשהם טמאים שכינה ביניהם".

5. גישה זו הנחיל לנו משה רבנו, באותם 40 יום שהיה במרומים מאלול עד יום כיפורים. עלינו לדעת כי השם יתברך עדיין עם כל אחד ואחד, אפילו עם הגרוע שבגרועים, כמו שכתוב "ואציעה שאול הנך". כל זמן שהאדם חוזר זאת בדעתו ומכניס זאת בליבו אזי בוודאי יש לו תקווה גדולה כל ימי חייו לזכות לדרך התשובה באמת, כי זה עיקר דרך התשובה.

6. עלינו לדעת שאפילו בתוך מצולות ים השוטפים מאד על האדם, כהמון גלי הים, אף-על-פי-כן, גם שם יש דרך ונתיב תמיד לשוב אליו וכל אדם יכול לזכות אליו תמיד בכל מקום שהוא, בפרט בחודש אלול, שאז שערי שמים פתוחים ומושפעת על האדם רוח טהרה. (הלכות עדות, הלכה ה אות ט).

7. כשהאדם עושה חוטא הוא מתרחק מהשם, אך לא מתנתק. התשובה נבראה עוד לפני בריאת העולם כדי ללמדנו שיש אפשרות להחזיר הכול מחדש. זהו יסוד היהדות: "יש קונה עולמו בשעה אחת".

8. עיקר הכלל בעבודת השם: לא ליפול בדעתו לעולם. "כל הצדיקים שהיו מימות עולם כולם לא באו לשלמותם כי אם על-ידי בחינת זו על-ידי שלא היו מייאשין עצמן לעולם כי גם עליהם עברו ירידות ונפילות הרבה רק שהם התחזקו עצמן בכל פעם אף-על-פי שעבר עליהם מה שעבר. ועל-ידי התחזקות שלהם זכו למה שזכו". (הלכות הונאה)

9. "ומודה ועוזב ירוחם" – פסוק זה מדבר על התשובה. כלומר: אדם שעשה חטא צריך להתוודות לפני ה' במילים שלו ולומר איזה חטא הוא עשה. לאחר מכן הוא עוזב את החטא ומקבל עליו להבא לא לעשות את החטא שנית. ולאחר מכן מובטח לו שה' ירחם עליו.

10. עלינו לדעת כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות להיטהר לחלוטין בצורה שהמעשה שנעשה כאילו לא נעשה, ויותר מכך: על ידי תשובה מאהבה "זדונות נהפכים לזכויות". אצל חכמינו הקדושים אין גוזמאות: העבירות שעשינו בזדון ובמזיד ייהפכו לזכויות.

תשובה מאהבה – היא תשובה על ידי הבנתו של האדם איזו שטות עשה כשהתרחק מה' בחטאו, צער על הריחוק, דיבור בפיו עם ה', פירוט החטא והתנצלות, והחלטה חזקה שלא לחטוא לעולם. באופן זה כל הזדונות ייהפכו לזכויות.

הרב זמיר כהן על הזכות הגדולה בטהרה:

תגיות:עבודת השםהחזון איש

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה