הלכה

כתובת קעקע לא תתנו: האם מותר לכתוב על היד בעט?

האם מותר לאדם לסמן בעט על ידו מספר טלפון או שם, כדי לא לשכוח? ומדוע התורה אוסרת על קעקועים?

אא

האם מותר לאדם לכתוב על ידו בעט, מספר טלפון או סימן אחר לזיכרון, או שיש בזה איסור של כתובת קעקע?

א. המשנה במסכת מכות (כא.) אומרת: הכותב כתובת קעקע, כתב ולא קעקע, קעקע ולא כתב, אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בידו, ובכחול ובכל דבר שהוא רושם. וכתבו התוספות (גיטין כ: ד"ה בכתובת קעקע) וזו לשונם: מדאורייתא ליכא איסורא עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול, כדתנן בפ"ג דמכות (דף כא.) ומיהו איסורא דרבנן איכא הכא. ולעומתו בתוספות הרא"ש (שם) הגירסא היא: וליכא איסורא כדתנן בפרק בתרא דמכות עד שיכתוב ויקעקע ויכחול, עכ"ל.

ב. הרמב"ם (בפי"ב מהלכות ע"ז הי"א) כתב: כתובת קעקע האמורה בתורה, הוא שישרוט על בשרו וימלא מקום השריטה כחול או דיו או שאר צבעונים הרושמים. וזה היה מנהג עכו"ם, שרושמים עצמם לעבודת כוכבים, כלומר שהוא עבד מכור לה ומורשם לעבודתה. ומעת שירשום באחד מדברים הרושמים אחר שישרוט באיזה מקום מן הגוף, בין איש בין אישה – לוקה. כתב ולא רשם בצבע או שרשם בצבע ולא כתב בשריטה – פטור עד שיכתוב ויקעקע. שנאמר וכתובת קעקע, עכ"ל. ומוכח מדברי הרמב"ם שאף לרשום בצבע או בדיו על בשר ללא קעקוע אסור.

ג. בספר מנחת חינוך (מצוה תג) כתב לאסור על פי דברי הבית שמואל (אה"ע סימן קכד אות טז) שאפילו כתב ולא מלאו בדיו הוי איסור מדרבנן, אלא שסיים המנחת חינוך שאף איסור דרבנן ליכא אלא בכתב קיים ואינו יכול למוחקו, כמו השריטה עצמה. אבל כתב בעלמא על גופו או בדיו או בסיקרא – אין כאן איסור.

ד. בשו"ת דברי דוד (חלק ב' יורה דעה סימן ל') הביא בשם ספר בארות המים, שביאר את  דברי הרמב"ם שכתב פטור. וכתב דממה שלא כתב הרמב"ם ומכים אותו מכת מרדות, משמע שמכיוון שאין עניין זה אסור אלא מחוקות הגויים – כל שלא עשה כחוקות הגויים, דהיינו חקק וצבע, אינו אסור.

ה. בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סימן קיא) כתב שדברי המנחת חינוך תמוהים, שהרי בבית שמואל כתב בזו הלשון: כתב ולא מילא בדיו, וביאור דבריו ששרט ולא מילא את השריטה בדיו, אבל כתב ולא קעקע כלל – לא נשמע מזה לאסור, עכת"ד. ודבריו נכונים מאוד.

ולכן מכיוון שרוב ככל הפוסקים דעתם להקל, וגם דברי הרמב"ם אינם מוכרחים לאסור, הוי ספיקא דרבנן. ובצירוף דברי המנחת - חינוך להקל בדיו שאינו מתקיים. ובצירוף דברי הרא"ש והרי"ף דס"ל דהלכה כר"ש שאינו חייב עד שיכתוב שם ה' – מותר לכתחילה לכתוב בדיו על ידו לזיכרון וכדומה.

סיכום ההלכה: מותר לכתוב על ידו או על בשרו בדיו על ידי עט וכדומה דבר מה לזיכרון כגון מספר טלפון, ואין בזה  איסור של כתובת קעקע.

הרב שי עמר הינו רב במדור ההלכה של הידברות

שאלות לרב 054-8448909

תגיות:על סדר היוםהלכות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה