הדרכה למתחזקים

למה זוכה האישה הצנועה? 10 דברים שלא תרצי לפספס

מהי החשיבות של כל חיזוק קטן בנושא הצניעות, ומהם דברים הנפלאים להם זוכים בשכר הצניעות?

אא

1. בנים חשובים ובעל מבורך. בזוהר הקדוש מובא שהאישה הנזהרת לכסות את ראשה גם בביתה, זוכה שבניה יזכו לחשיבות גדולה, וכן בעלה יזכה לברכה בכל, בעושר ובבנים. והנה לשון הזוהר הקדוש בתרגום (פרשת נשא, דף קכו): "וְעַל כָּךְ צְרִיכָה אִשָּׁה לְהִתְכַּסּוֹת בְּזָוִיּוֹת בֵּיתָהּ. וְאִם עוֹשָׂה כָּךְ, מַה כָּתוּב? 'בָּנֶיךְ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים' (תהלים קכח). מַה זֶּה כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים? מַה זַּיִת זֶה, בֵּין בַּסְּתָו בֵּין בַּקַּיִץ לֹא אוֹבְדִים עָלָיו, וְתָמִיד נִמְצֵאת בּוֹ חֲשִׁיבוּת יְתֵרָה עַל שְׁאָר הָאִילָנוֹת - כָּךְ בָּנֶיהָ יַעֲלוּ בַחֲשִׁיבוּת עַל שְׁאָר בְּנֵי הָעוֹלָם. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁבַּעְלָהּ מִתְבָּרֵךְ בַּכֹּל: בַּבְּרָכוֹת שֶׁלְּמַעְלָה, בַּבְּרָכוֹת שֶׁלְּמַטָּה, בְּעֹשֶׁר, בְּבָנִים וּבִבְנֵי בָנִים. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שם) 'הִנֵּה כִּי כֵן יְבֹרַךְ גָּבֶר יְרֵא ה'', וְכָתוּב 'יְבָרֶכְךְ ה' מִצִּיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךְ וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךְ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל'".

ומאידך, מובא בזוהר כי כאשר צניעות האישה אינה נשמרת כראוי, מביא הדבר לידי עניות הבית, הבנים לא יהיו חשובים בדורם ורוח טומאה תשרה בביתה (הזוהר חלק ג', דף קכ"ה, עמ' א'), והנה לשון הזוהר בתרגום: "אָמַר רַבִּי חִזְקִיָּה... אִשָּׁה שֶׁמּוֹצִיאָה מִשַּׂעֲרוֹת רֹאשָׁהּ הַחוּצָה לְהִתְתַּקֵּן בּוֹ, גּוֹרֶמֶת עֹנִי לַבַּיִת, וְגוֹרֶמֶת לְבָנֶיהָ שֶׁלֹּא יֵחָשְׁבוּ בַּדּוֹר, וְגוֹרֶמֶת דָּבָר אַחֵר שֶׁשּׁוֹרֶה בַּבַּיִת".

2. מדרגה רוחנית עליונה. המהר"ל מפראג כותב: "הרי שנשתבחו האמהות הקדושות בפרט בצניעות, כי עיקר שבח האישה ומדרגתה העליונה היא הצניעות" (הספר 'גבורות השם', סוף פרק ס').

הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, מגדולי הפסוקים בדורנו, כותב בברכתו לחוברת הצניעות 'החלפתי ונושעתי': "חלקן של נשים המדקדקות בקדושה וצניעות רב בקירוב הגאולה, כמו שאמרו חז"ל "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים" ובזכותן עתידים להיגאל, כדאיתא בילקוט: "ואין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור"".
רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל היה נוהג לומר: "הידור אחד בצניעות שווה יותר ממאה הידורים (!) בכל התורה כולה" ('עולמות של טוהר', חלק ב', עמ' 351).

3. שמירה והגנה על בני הבית, ובנים המאירים בתורה ובעלי מעשים טובים. נאמר בתהילים: "אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פֹּרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ" (פרק קכ"ח). מסביר המלבי"ם על פסוק זה כי כפי שהגפן נטועה בירכתי הבית, אך ענפיה גבוהים עד גג הבית ומשם הם סוככים על כלל הבית, כך גם אישה צנועה מתדמה לגפן ששורשיו מוצנעים בבית, ומהווה היא שמירה וסככה על בני הבית. ממשיך המלבי"ם ומסביר כי על ידי שמירת צניעותה של האישה - תזכה היא לבנים המאירים בתורה ובעלי מעשים טובים.

והנה לשון המלב"ים על פס' זה: "'אשתך' תדמה 'כגפן פוריה' כן תוליד בנים, וגם תדמה כגפן הנטוע 'בירכתי ביתך', שהגם שעומד בירכתי הבית, יגביה ענפיו ודליותיו עד גג הבית וסוכך משם על הבית בכלל, כן היא צנועה שוכנת באהל בירכתי הבית ובכל זאת שומרת וסוככת על הבית בכללו. 'בניך' הם דומים 'כשתילי זיתים' שאין מקבלים הרכבה, ונותנים שמן למאור, כן יהיו זרע אמת מאירים באור הדעת ויושבים 'סביב לשלחנך'".

4. כפרה על בני ביתה. מובא במדרש שאישה הצנועה בביתה זוכה לדרגה כה גבוהה בקדושה, עד שהיא משמשת כמזבח כפרה על בני ביתה. והנה לשון המדרש: "אמר רבי פנחס הכהן בר חמא: בזמן שהיא צנועה בתוך הבית, כשם שהמזבח מכפר, כך היא מכפרת על ביתה, שנאמר: (תהלים קכ"ח) 'אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך' , ואין ירכתי, אלא מזבח, שנאמר: 'ושחט אותו על ירך המזבח' (ויקרא א')" (מדרש תנחומא, וישלח ה).

5. השראת השכינה בבית. בתלמוד נאמר: "אמר רבי יוחנן דאמר קרא (במדבר כד, ב) 'וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו'. מה ראה? ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה. אמר: 'ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה'" (בבא בתרא, דף ס'). רבי מאיר הלוי אבולעפיה, מן הראשונים המכונה על שם ביאורו 'יד רמ"ה', מפרש: "משום צניעות האישה".

בית שיש בו צניעות הוא מקום הראוי להשראת השכינה, המביאה עמה ברכה וסייעתא דשמיא בכל.

6. הגנה מסכנה ומאויבים. על פי המובא בתלמוד (מסכת ברכות, דף סב) לומדים כי הצניעות מהווה הגנה מן הסכנה והאויבים. שם מובא כי היה על דוד להרוג את שאול המלך משום 'הבא להורגך השכם להורגו', אלא שהצניעות שהייתה לשאול המלך היא זו שהגנה וחסה עליו.

7. כבוד וגדולה. במפגש בין עשו ליעקב אבינו ומשפחתו, הבחין יוסף הצדיק שעשו הרשע מסתכל בנשים, ולכן עמד לפני אמו רחל, כדי להסתירה ולהצניעה, ובזכות כך זכה לבכורה ולמלכות. וכך מובא במדרש (בראשית רבה צ, ד): "אמר הקב"ה: אתה הצנעת לאמך מן העין והגבהת עצמך, אני פורע לך ומגביהן ויוסף בן שלשים שנה".

8. צאצאים שמוסיפים שכר רוחני עד אין קץ. ההולכת בצניעות, ומחנכת את ילדיה לכך, זוכה שילדיה מתחנכים ליראת שמים והבנות לשמירת הצניעות. ובכך הצאצאים ההולכים בדרכיה מוסיפים לה שכר רוחני אינסופי.

ה'חפץ חיים' כותב: "כשהאישה הולכת בדרכי הצניעות אז היא זוכה להוליד בנים צדיקים, בנים תלמידי חכמים המאירים לעולם בתורתם ובצדקתם... ועל ידי זה ייטב לה בעולם הזה, וגם באחריתה תזכה לישב בעולם העליון בהיכל ה' ברוב עוז והדר... על כן צריכה האישה להרגיל עצמה במידת הצניעות וייטב לה על ידי זה בזה ובבא" (בספרו 'גדר עולם', פרק שביעי).

9. מלבושי יקר ותפארת בעולם הבא. נלמד מתוך הזוהר הקדוש כי אדם שעושה עבירות ומעשים רעים, מלבושיו בעולם הבא הם מלבושי צואים. ואילו אדם שמקיים מצוות, מצוותיו נעשות לו כמלבושים בעולם הבא, אותם מלביש המלאך הממונה על המלבושים לנשמת האדם (הזוהר, פרשת פנחס, דף ריד; הזוהר, פרשת פקודי, דף רמז). ולכן השומרת על צניעותה זוכה לעולם הבא למלבושי יוקר, שנעשו ממצווה זו.

10. שכר אינסופי. על כל חיזוק קטן וכל פעולה של צניעות מקבלים שכר נצחי ואדיר. לומדים זאת משם ויפת שכיסו את אביהם ושמרו על צניעותו. יפת זכה שבניו יזכו לקבורה בעת מלחמת גוג ומגוג, ואילו שם שהתאמץ יותר בשמירת הצניעות של אביו זכה שמבניו תקום האומה הישראלית, שכר הגדול פי כמה וכמה משל יפת. כלומר, על כל עוד מאמץ קטן זוכים לשכר גדול פי כמה וכמה (ע"פ רש"י בראשית ט, כג, בשם מדרש תנחומא).

רבי אליעזר פאפו זצ"ל, בעל ה'פלא יועץ', כותב: "כמעט כל עונש האישה בעולם הזה ובעולם הבא, וזכייתה לעולם הבא – תלוי בזה". (הספר 'חסד לאלפים' או"ח ג, ד)

 

תגיות:צניעותנשים

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה