הדרכה למתחזקים

מצמרר: 7 אמירות קשות של חז"ל על מי שעובר על עוון זה

למה דיבור בבית הכנסת נחשב כדבר חמור כל כך? מה חז"ל אומרים על המדבר בזמן התפילה, ולמה זוכה הנזהר שלא לדבר בשעת התפילה? 7 ציטוטים חשובים

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. "ואסור לספר שיחה ולנהוג קלות ראש בבית הכנסת בעמדנו לפני מלכנו אדון כל הארץ יתברך שמו. ואוי להם לרשעים הנוהגים קלות ראש אשר לא אימת ש-די עליהם, ולא פחדו ומוראו על פניהם" (ספר חסידים, סימן י"ח).

2. "איך יעיז האדם את פניו לעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה לדבר מילה שאינה מן התפלה, בשעה שהקהל משבחים ומפארים לא-ל יתברך. ובעונותינו הרבים עוון זה מעכב הגאולה כמבואר בזוהר הקדוש... המדברים שיחת חולין בבית הכנסת הקדושה שמזלזלים כבוד הקב"ה בפרהסיא בתוך קהל ועדה, באותן השעות המיוחדות לקדושה להלל ולשבח בבית הקדוש המיוחד, לעמוד לשרת לפני המלך ה' צבאות ולקבל עול מלכותו. ובעונותינו הרבים פורקים עול מלכות ואינם משימים על לבם מה שאמרו בבואם לבית הכנסת 'מה נורא המקום הזה', איה כבוד ואיה מורא" )ספר "דרך משה" של רבי משה כהנא זצ"ל, אב בית דין במדינות מעהרין ופולין).

3. "דבר אחד הוא שראוי להרעיש עליו העולם ולצעוק 'אוי כי חטאנו כולנו כצאן תעינו'... ואפילו הקורץ בעיניו ורומז בידיו בתפלתו עליו הכתוב אומר 'ולא אותי קראת יעקב'. על אחת כמה וכמה המפסיק בה בדברים בטלים, אפילו בין הפרקים או בחזרת התפלה, שמסלק מורא שמים מעליו במקום הקדוש שחייבים לעמוד בו באימה וביראה גדולה כי מקדש מלך הוא" (סידור יעב״ץ, פתיחת סולם בית אל(.

4. "כל המשיח בבית הכנסת בשעה שהצבור עסוקים בשבחו של מקום, מראה בעצמו שאין לו חלק באלקי ישראל" (שולחן ערוך הרב, סימן קכ"ד(.

5. "אוי להם למדברים דברים בטלים או שחוק בשעת התפלה, כי ראינו בעינינו כמה בתי כנסיות שנחרבו על שנהגו בהם קלות ראש" )משנ"ב סי' קכ"ד ס"ק כ"ז, בשם האליהו רבה בשם הכל בו(.

6. "כל הדברים האמורים אינם רק לעניין חזרת הש"ץ, אלא גם המדבר בשעת קריאת התורה וכן בשאר חלקי התפילה כשהציבור מתאספים יחד לתפילה, שהיא עת רצון לפניו יתברך להתגלות לבא אל מקדש מעט. והמספר אז בצרכיו מראה בעצמו שאינו חפץ להתבונן ולראות בגילוי כבוד מלכותו, ונעשה מרכבה טמאה, ומכניס התפילות אל החיצונים. ואפילו שלא בשעת תפילה יש להימנע מלדבר בבתי כנסיות ובתי מדרשות) "פסקי תשובות, או"ח, קכ"ד אות ז').

7. "הקב"ה ברחמיו וחסדיו, השאיר לנו מקדש מעט – בית הכנסת ובית המדרש. אם אנו נוהגים בהם קודש, אז יש להם גם עתה קדושת ארץ ישראל, והתפילות נשתלחות לשער השמים. אך אם חס ושלום אנו נוהגים בהם בזיון, ומדברים בהם דברים בטלים, וההבל של דברים בטלים הוא טמא, ומתלבש בו שר של חו"ל, והוא נעשה בעל הבית בבית הכנסת, ומקבל התפילות ומכניסם אל החיצונים, והיה לו כעובד עבודה זרה" (דרשות חתם סופר, דרוש ל-ז' אב, דף ש"ט ע"ב(.

 

מי שמדבר בזמן התפילה:

 • גדול עוונו מנשוא (שולחן ערוך).
 • עובר על איסור דאורייתא של "ומקדשי תיראו" (סמ"ק וסמ"ג).
 • מכניס התפילות אל החיצונים (דרשות חתם סופר).
 • כעובד עבודה זרה (דרשות חתם סופר).
 • מעכב את הגאולה (ספר "הישר והטוב").
 • מגרש השכינה (אור צדיקים).
 • מושך עליו כוח יצר הרע (רבי אברהם הלוי זצ"ל, אבי השל"ה הקדוש, בספרו "יש נוחלין").
 • נבראים מלאכי חבלה וממיתים את האדם בשעת הדבר (=מגפה) (כתבי האר"י).
 • מוטב לו להתפלל בביתו ביחידות כל ימיו (החיד"א בספרו "ברכי יוסף").
 • התפילות עולות מלוכלכות בחטאים ואינן מתקבלות (רבי שבתי שפטל הלוי הורוביץ זצ"ל, בנו של השל"ה הקדוש, בספרו "ווי העמודים").
 • מתוך הבל פיו נוצר ענן שמונע מהתפילה לעלות (רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בספרו "יערות דבש").
 • פוגם ומזיק לגוף ולנפש, לו ולאחרים, השואבים אווירו מהבל פיו שהוא טמא ומחזק בהם את היצר הרע (רבי ברוך מקוסוב זצ"ל בספרו "יסוד האמונה").

 

מי שאינו מדבר בזמן התפילה:

 • "יחולו עליו כל הברכות הכתובות בתורת משה רבינו עליו השלום ובכל ספרי הנביאות: יראה זרע כשר חיים וקיימים. ויזכה לשני שולחנות שבשני עולמים: שהם העולם הזה שעליו נאמר 'והנה טוב', והעולם הבא שהוא יום שכולו ארוך גם טוב" (הרה"ק בעל תוספות יו"ט)
 • "יראה זרע, יאריך ימים, וחפץ ה' בידו יצלח, ולא ימות לשחת, ולא יחסר לחמו... ולא ישלט עליו קללות, וזוכה להיכנס לבית המדרש בעולם הבא" (רבי חיים פלאג'י זצ"ל בספרו "תוכחות חיים", פרשת תרומה)
 • "בשכר זה הקב"ה ישמרהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ויזכה לראות בנים חיים וקיימים, ויגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים ואורך ימים. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, ויתנשא בעושר וכבוד, ויתעטר בעטרת חכמים, ויזכה לעלות לרגל עם כל ישראל אחיו שלוש פעמים בשנה, לעבוד את ה' אלוקינו באמת ובתמים" (שער אפרים, הל' קריה"ת)

 

קראו גם:

מי נמצא בבית הכנסת שלכם – השכינה או מלאך המוות? אולי תזדעזעו לגלות

הנפטר התגלה בחלום, ועימו מסר מצמרר שאותו ביקש לפרסם לציבור. האזינו לסיפור האמיתי מפי הרב אליהו עמר, והפיצו הלאה למשפחה וחברים:

תגיות:בית הכנסתדיבור בבית כנסת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה