ל"ג בעומר

ל"ג בעומר – יום של הודיה, של שמחה, של עין טובה. מידותיו של רשב"י

הניגון המרגש "בר יוחאי נמשחת אשריך", מגדיר את גדולתו של רשב"י כקדושת אהרן הכהן שנתקדש בשמן המשחה. אמר הרב הקדוש מקרלין, "מה הקדוש ברוך הוא לכל, אף רבי שמעון לכל"

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

י"ח באייר – יום המבשר חיים בחודש המסוגל לרפואה (אייר – אני ה' רופאך), מתמזג עם הילולת הצדיק עטוף הרחמים רבי שמעון בר יוחאי.

אומרים חז"ל, "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק".

מי מאתנו לא עוברת רגעים של "דחק" – ר"ת דאגה, חולשה, קטנות מוחין.

מסתבר שיש לנו ההזדמנות לשאוב מדמותו החזקה, הבלתי מתפשרת והדבקה באמת הצרופה של רבי שמעון, אור של מתיקות ותחושת בטחון שוודאי "משהו טוב קורה מהרגע הזה".

ישנן מספר נקודות עיקריות שמאפיינות את רבי שמעון בר יוחאי:

  • הדבקות באמת הצרופה - ביטחון מלא בכל פעולה שעשה.
  • האהבה והשמחה כבסיס לחיי איכות המלאים ברגשות חיוביים.
  • עין טובה - הפיכת דין לרחמים.
  • הדבקות באמת הצרופה.

 

הגמרא במסכת שבת (דף לג) מביאה את הסיפור המפורסם על רבי שמעון בר יוחאי, כשישב עם חבריו ודנו בנושא פעילותה של ממלכת רומי, פתח רבי יהודה בר אילעי בדברי שבח: "כמה נאים מעשיה של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות". רבי יוסי העדיף לשתוק, ורבי שמעון בר יוחאי לא יכול היה לסבול את דברי השבח כלפי מלכות הרשעה, ואמר: "כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקים - להושיב בהם נשים; מרחצאות - לעדן בהם עצמן; גשרים - ליטול מהם מכס".

רבי שמעון ידע שרומא - מלשון רמאות – באה כנחש, להטיל ארס שקט, שעלול לטשטש את האמת - ולבלבל את הדור, "לפתח חטאת רובץ".

רשב"י דבק באמת המוחלטת. אדם שהולך עם האידיאל עד הסוף. שלא כשיטת רוב החכמים להתחשב באילוצי המציאות, פעל מבלי להתחשב במציאות המוגבלת שבעולם הזה, ולכן נעשו לו ניסים והצליח.

העזות הזו הקפיצה אותו למדרגות גבוהות לבלי שיעור.

מכאן נוכל ללמוד לעמוד על האידיאל שלנו. כל פעולה שנעשית מתוך אמונה שלמה במטרה – סופה הצלחה.

 

האהבה והשמחה כבסיס לחיי איכות המלאים ברגשות חיוביים

"אנן בחביבותא תליא מילתא".

הגמרא מספרת שכאשר יצאו מהמערה רבי שמעון ובנו, ראו איש חורש וזורע. אמר "מַנִּיחִין חַיֵּי עוֹלָם וְעוֹסְקִין בְּחַיֵי שָׁעָה?! כָּל מָקוֹם שֶׁנּוֹתְנִין עֵינֵיהֶם - מִיָּד נִשְׂרָף. יָצְתָה בַת - קוֹל וְאָמְרָה לָהֶם, לְהַחְרִיב עוֹלָמִי יְצָאתֶם? חִזְרוּ לִמְעָרַתְכֶם!".

חזרו למערה וישבו שם שנים עשר חודשים. "יָצְתָה בַת-קוֹל וְאָמְרָה, צְאוּ מִמְּעָרַתְכֶם! יצאו ועדיין רבי אלעזר היה הורס ושורף מגודל קדושתו, ורבי שמעון היה מרפא. אָמַר לוֹ (רשב"י לבנו), בְּנִי, דַּי לָעוֹלָם אֲנִי וְאַתָּה", אל תצפה מאחרים שיהיו בדרגה הזו שלך.

והנה, בערב שבת ראו זקן אחד שאוחז שני מני הדס בידיו, ורץ בין השמשות. שאלו אותו למה ההדסים הללו. אמר להם, לִכְבוֹד שַׁבָּת. ולמה לא תסתפק באחד? ענה להם: אחַד כְּנֶגֶד "זָכוֹר", וְאחַד כְּנֶגֶד "שָׁמוֹר". אמר רבי שמעון לבנו: "ראה כַּמָּה חֲבִיבִין מִצְוֹת עַל יִשְׂרָאֵל", והתיישבה דעתם.

הבינו רבי שמעון ובנו שהדרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה היא רק מתוך עין טובה ולב מלא ברחמים, או במילים אחרות - לעבוד עם הלב בתוך חיי הטבע ולחבר הכל אל השם.

כמובא מאמר הזהר, שנאמר כשכינס רבי שמעון בר יוחאי את החבריא לאידרא רבא קדישא, שהוא הגילוי הכי גדול בכל הגילויים, פתח ואמר: "'ה' שמעתי שמעך יראתי', אנן בחביבותא תליא מלתא, דכתיב 'ואהבת את ה' אלקיך' (דברים ו', ה'), וכתיב 'מאהבת ה' אתכם'" (שם ז', ח').

רבי שמעון מגלה את הדרך להכניס את השם יתברך ללב. "אהבתי אתכם אמר ה'" (מלאכי א', ב').

החידוש של רבי שמעון הוא לראות בכל דבר את הרוחניות שבו, את האור הטוב שבו, כדוגמת אותם הדסים שהחזיק הזקן, שאינם ראויים למאכל, ואעפ"כ נותנים הם ריח, ובזה שמח הזקן החכם. בכל אדם יש בחינה של חשיבות, אפילו אצל אנשים פשוטים שאין להם שום דבר מיוחד כלפי חוץ - אם נתבונן בפנימיות שלהם נראה שגם בהם יש רוחניות מסוימת, גם להם יש נקודת רצון יהודית.

 

עין טובה - הפיכת דין לרחמים

אומר רשב''י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין'', נמצא שידע את סוד עבודת הכהן הגדול בבית המקדש, שהיה אוהב את ישראל, ובעת הקרבת הקורבנות היה ממתיק את כל הדינים ומהפכם לחסדים גמורים, ומבקש "ריבונו של עולם, יהי רצון שיומתקו כל הדינים והגבורות הקשות מעל עמך ישראל ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם ישראל עמך במידת הרחמים", וכל עיני ישראל היו נשואות אל הכהן הגדול, "כי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם, לְטַהֵר אֶתְכֶם: מִכֹּל, חַטֹּאתֵיכֶם, לִפְנֵי ה', תִּטְהָרוּ".

רבי שמעון היה 13 שנה במערה, כנגד 13 מידות של רחמים, והגיע להשגה שבכל נברא אפשר למצוא נקודה טובה בה ניתן למתק את הדינים בשורשם, כי בכוח הראייה שלו ראה שמאחורי כל ההסתרות יש רק טוב גמור אחד. 13 בגימטריה המילה "אחד". באופן הזה היה יכול לפטור את כל באי העולם מן הדין, על ידי לימוד זכות שבכולם יש חלק טוב.

הניגון המרגש "בר יוחאי נמשחת אשריך", מגדיר את גדולתו של רשב"י כקדושת אהרן הכהן שנתקדש בשמן המשחה. אמר הרב הקדוש מקרלין, "מה הקדוש ברוך הוא לכל, אף רבי שמעון לכל, אפילו לחייבים".

כשם שנכנס הכהן הגדול לפני ולפנים אל הקודש פנימה, כך נכנס רשב"י לתורת הסוד לפני ולפנים, כדי להאיר את התורה באספקלריה המאירה של סודות הקודש.

יום פטירתו חל ביום ל"ג לספירת העומר, הוא מידת ה"הוד שבהוד".

כידוע, מידת ההוד מציינת את אהרן הכהן, שאחוז במידת ההוד. הוד - מתוך המילה הודיה על מה שגדול ומופלא ממני, הוד - מלשון הודאה על האמת, כמי שמתוודה על חטאיו, או כמי שמודה על כל הטובות שנעשו עמו.

הוד - מלשון הד, כצעקה היוצאת ממעמקים ונשמע הקול חוזר חזרה בחלל, כהד החוזר מן ההרים, כאור חוזר, "הוד והדר לפניו עוז וחדווה במקומו".

חדווה היא שמחה, אותיות "משחה". "בר יוחאי שמן משחת קודש". ביום הילולת רשב"י יורד אור גדול של שמחה, כפי שהיה ביום פטירתו, כשאש גדולה סבבה את מיטתו ויצאה בת קול ואמרה "בואו והתקבצו להילולא של רבי שמעון, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם".

כל ביאתו של רבי שמעון לעולם היתה בעיקר בשבילנו, הדור האחרון לפני ביאת משיח. כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, "כַּמָּה רַב כֹּחוֹ וּקְדֻשָּׁתוֹ שֶׁל רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחַאי בָּעוֹלָם, וְכַמָּה בְּנֵי נָשָׁא לְתַתָּא יִתְפַּרְנְסוּן מֵהַאי חִבּוּרָא דִּילָךְ וכו.., וּבְגִינֵהּ, 'וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ'", שתבוא הגאולה בזכותו ועוד כתוב בזוהר שאמר משה רבנו לרשב"י "בְּהַאי חִבּוּרָא דִּילָךְ דְּאִיהוּ סֵפֶר הַזֹּהַר יִפְקוּן בֵּיהּ מִן גָּלוּתָא בְּרַחֲמֵי", פירוש, בזכות החיבור שלך, ספר הזוהר הקדוש, יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים, ללא צרות וייסורים וללא צער חבלי משיח.

כדאי הוא רבי שמעון. כדאי להתפלל ביום הזה לכל הישועות.

לזיווגים - הילולה בארמית זו חתונה, ויש אומרים שרשב"י התחתן בל"ג בעומר.

לזרע קודש חייא וקיימא - כתוב בפסוק "כי לא תישכח מפי זרעו", שכולם יזכו לזרע קודש מאיר בתורה.

להצלחה בתורה - "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך", "גל" - אותיות "לג", ביום הזה נתנה לרשב"י רשות לחדש חידושי זוהר, ולהוריד את התורה הקדושה הזו אלינו. הי רצון שבנינו יאירו את העולם בתורה, במצוות ובמעשים טובים.

לפרנסה.

לרפואה - שבזכות הזוהר יורד שפע גדול, וכן רפואה, כמו מה שנאמר "שמן משחת קודש", שהצדיק נמשח במשחת קדושה וטהרה המטהרת ומרפאה מכל החוליים.

יהי רצון שנזכה לשפע גדול של ישועות והצלחות בכל מכל כל, בזכות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי.

תגיות:ל"ג בעומרהרבנית חדוה לוי

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה