נבואות

נביאים מקראיים: רשימה מפורטת ומסודרת של נביאים בתנ"ך, כולל פרטים

1,200,000 נביאים, ומספר זהה של נביאות עמדו להם לישראל. האם כולם הוזכרו בשמותיהם בתנ"ך? כל מה שרציתם לדעת על נביאים מקראיים

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

נביא הוא אדם במדרגה רוחנית גבוהה של התקשרות ודביקות בה'. בהלכות יסודי התורה (פרק ז הלכה ז) כותב הרמב"ם: "הנביא - אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו... ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם ולהודיעם מה יעשו או למנוע אותם ממעשים הרעים שבידיהם".

1,200,000 נביאים היו לעם ישראל, אבל לא כל הנביאים נכתבו בתנ"ך. גם לא כל הנבואות נכתבו. בספרי הנביאים נכתבו רק נבואות שהוצרכו לדורות.

הגמרא במסכת מגילה (דף יד ע"א) קובעת, כי "הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפליים כיוצאי מצרים, אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה". וכך, רק ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות אמרו נבואות בעלות משמעות לדורות. בעוד שבתנ"ך מוזכרות בפירוש רק 7 נביאות, מציין המדרש בשיר השירים רבה (ד, כב) כי: "כשם שעמדו להם לישראל ששים ריבוא נביאים כך עמדו להם ששים ריבוא נביאות".

היהדות שואפת להגיע למצב שבו עם ישראל כולו יגיע למדרגה זו של נביא הדבק בה', וכך מייחל משה רבנו בספר במדבר: "ומי יתן כל עם ה' נביאים כי יתן ה' את רוחו עליהם" בנבואתו מבטיח יואל כי לעתיד לבוא כל ישראל יהיו נביאים. כה דבריו: "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלומות יחלומון בחוריכם חזיונות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי" (יואל ג, א-ב).

במסכת בבא בתרא (י"ב) נאמר כי אחר חורבן בית ראשון ניטלה הנבואה מהנביאים וניתנה לילדים ושוטים או לחכמים. הנביאים האחרונים היו חגי, זכריה ומלאכי ולאחריהם פסקה הנבואה.

 

נביאי ישראל שהוזכרו בתנ"ך:

אוריהו בן שמריהו – נביא בימי בית ראשון, שניבא חורבן על הארץ.

אחאב בן קוליה – נביא שקר בימי הבית הראשון. אחאב גלה לבבל על ידי נבוכדנאצר בימי המלך יהויכין. אחאב ניבא לגולים שבעוד זמן קצר ישובו לארצם.

אחיה השילוני – נביא בימי הבית הראשון. בימיו ועל פי דבריו נתפלגה המלוכה המאוחדת ליהודה ולישראל.

אליהו התשבי – נביא בימי הבית הראשון. אליהו הנביא, מנביאי ישראל המפורסמים, חיזק את האמונה הטהורה בעם ישראל. אליהו עתיד להופיע באחרית הימים בשליחות ה' ולבשר על ביאת המשיח.

משום מה ביקש אליהו הנביא את המפתח של הגשמים מהקב"ה? מהי הסגולה לפרנסה בשמו של אליהו הנביא? כיצד נעשה נס צפחת השמן וכד הקמח? איך יוכל האדם להצליח את ששת ימי השבוע? במעשה מפליא המובא בנביא נוכל להתרגש ולהחכים:

אליעזר בן דודוהו ממרשה – נביא בימי הבית הראשון, ניבא בימי יהושפט מלך יהודה.

אלישע בן שפט – תלמידו של אליהו הנביא והמשיך דרכו. ניבא בימי הבית הראשון.

בלעם בן בעור – נביא לאומות העולם, חי בתקופת יציאת מצרים, ואחד הגויים הבודדים שזכו לנבואה.

גד החוזה – גד היה מתלמידיו של שמואל הנביא, ויחד עם נתן הנביא היו מדריכיו הרוחניים של דוד המלך.

דבורה – נביאה ושופטת בתקופת השופטים, הביאה לתשועת ישראל מידי שארית יושבי כנען.

סיפורה המופלא של דבורה הנביאה, מאת הרב עמנואל מזרחי. צפו:

הושע בן בארי – נביא בימי הבית הראשון.

זכריה בן ברכיה – נביא בימי גלות בבל ושיבת ציון. יש הסבורים שהוא זכריה הכהן.

זכריה בן יהוידע – נביא בימי הבית הראשון. השפיע רבות על המלך יואש, כל זמן שיהוידע אביו (של זכריה) היה חי.

זכריהו – נביא בימי הבית הראשון. ניבא בימי המלך עוזיהו.

חבקוק – נביא בימי הבית הראשון. ניבא על החורבן. ככל הנראה כמה עשרות שנים לפני חורבן הבית הראשון.

חגי – נביא בימי גלות בבל ושיבת ציון. חגי בנבואותיו מזרז ומעודד את העם ומנהיגיו לבנות את בניין המקדש.

חוזי – נביא בימי הבית הראשון.

חולדה – נביאה בימי הבית הראשון בימי יאשיהו מלך יהודה.

חנן בן יגדליהו – נביא בימי הבית הראשון. שמו הוזכר בתנ"ך פעם אחת בלבד.

חנני הרואה – נביא בימי הבית הראשון, בימי אסא מלך יהודה.

חנניה בן עזור – נביא שקר בימי הבית הראשון, בתקופת ירמיהו הנביא.

יהוא בן חנני – נביא בימי הבית הראשון, ניבא למעלה מ-35 שנים.

יואל בן פתואל – נביא בימי הבית הראשון, נבואותיו מוזכרים בספרו. לקריאת ספר יואל לחצו כאן..

יונה בן אמיתי – נביא בימי הבית הראשון. נבואותיו מבוארות בספר יונה, הנקרא בהפטרת וים הכיפורים. קראו עוד על יונה בן אמיתי.

יחזיאל בן זכריהו – נביא בימי הבית הראשון, בימי יהושפט מלך יהודה.

יחזקאל בן בוזי הכהן – נביא בימי הבית הראשון. הוגלה בגלות יהויכין, וניבא בבל מעל 20 שנה.

ירמיהו בן חלקיהו – נביא מפורסם בימי הבית הראשון, ניבא על החורבן הראשון ועל גלות יהודה. נבואותיו נזכרות בספרו. לקריאת ספר ירמיהו לחצו כאן.

ישעיהו בן אמוץ – נביא מפורסם בימי הבית הראשון. נקרא "נביא הנחמה" בשל ריבוי נבואות הנחמה הנמצאות בספרו. לקריאת ספר ישעיהו לחצו כאן.

מיכה – נביא בימי הבית הראשון. ניבא על החורבן בתקופת חזקיהו המלך.

מיכיהו בן ימלה – נביא בימי הבית הראשון. ניבא בימי אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה.

מלאכי – ניבא בתקופת גלות בבל ושיבת ציון. מלאכי הוא האחרון מבין הנביאים הנזכרים בתנ"ך, נבואתו מסתיימת במילים, שמכוונות את דרכינו עד בוא המשיח: "זִכְרוּ, תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי, אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל-כָּל-יִשְׂרָאֵל, חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים. הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא--לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם ה' הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא. וְהֵשִׁיב לֵב-אָבוֹת עַל-בָּנִים, וְלֵב בָּנִים עַל-אֲבוֹתָם--פֶּן-אָבוֹא, וְהִכֵּיתִי אֶת-הָאָרֶץ חֵרֶם". לקריאת ספר מלאכי לחצו כאן.

משה רבנו – אב הנביאים, איש האלוקים, היחיד מכל ברואי תבל שדיבר עם הבורא פה אל פה. דמותו היא הגדולה בתולדות האנושות.

מרים הנביאה – אחותו של משה רבנו.

חלק ממסכת חייה המפליא של מרים הנביאה המתפרש למשך זמן שהותו של עם ישראל במדבר עם אירועי המדבר המרגשים. צפו:

נועדיה – נביאת שקר בימי גלות בבל ושיבת ציון.

נחום האלקשי – נביא בימי הבית הראשון. נבואתו כוללת נבואות חורבן לעיר נינווה.

נתן – היה מורהו הרוחני של דוד המלך, והוא זה שניבא לו נבואת תוכחה אודות מעשה בת שבע.

עובדיה – נביא בימי הבית הראשון. הכתוב מעיד עליו שהיה ירא ה', הציל נביאים רבים כאשר איזבל אשת אחאב רדפה אחריהם להורגם. לקריאת ספר עובדיה לחצו כאן.

עידו – נביא בימי הבית הראשון.

עזריהו בן עודד – נביא בימי הבית הראשון, בימי אסא מלך יהודה.

עמוס – נביא בימי הבית הראשון. לקריאת ספר עמוס לחצו כאן.

צדקיהו בן כנענה – נביא בימי הבית הראשון.

צדקיהו בן מעשיה – נביא שקר בימי הבית הראשון. כמו רעהו אחאב, ניבא צדקיהו בן מעשיה לגולים שתיכף ישובות לארצם.

צפניה – נביא בימי הבית הראשון, בימי יאשיהו מלך יהודה.

שמואל – גדול המנהיגים, עמד לישראל בסוף תקופת השופטים. תולדותיו ומעשיו מפורטים בהרחבה בספר שמואל. לקריאת הספר, לחצו כאן. 

האם שורש הגאולה נמצא אצל שמואל הנביא? סיפור על רבי חיים ויטאל שראה את מקומו בגן עדן –ואת כסאו של שמואל הנביא? האם שמואל הנביא מסתובב היום בכותל המערבי? מדוע אלקנה, אביו של שמואל הנביא, היה עולה לרגל 4 פעמים בשנה? מדוע אלקנה היה ישן ברחוב בדרכו למשכן שילה? ומי היה הגילגול של חנה ופנינה?

שמעיה – נביא בימי הבית הראשון.

שמעיה בן דליה – נביא שקר בימי גלות בבל ושיבת ציון.

שמעיה הנחלמי – נביא שקר בימי הבית הראשון.

תגיות:נביאיםנבואה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה