אחרית הימים

גאולה לפי מקורות חז"ל: מהם הסימנים לכך שהיא קרובה?

האם אנחנו כעת בערב הגאולה, טרום ביאת המשיח? דברי הזוהר והגמרא על הגאולה האחרונה ממחישים לנו ביתר שאת שאנו עומדים לפני האור הגדול של ימות המשיח

  • ה' אב התשפ"א
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

גאולת עם ישראל וימות המשיח תופסים מקום מיוחד בנ"ך, בתלמוד, במדרשי חז"ל ובתורת הזוהר. האמונה בביאת המשיח ובגאולת ישראל היא אחת החובות המרכזיות ביהדות, ואף נקבעה כחלק מעיקרי האמונה שחובה על כל יהודי להאמין בהם. האמונה בגאולה מתבססת על ההכרה במידת טובו הבלתי מוגבלת של ה' יתברך, בכוחו הגדול, ברחמיו האין סופיים ובאהבתו את ישראל, למרות חטאיהם.

במסכת סוטה נאמר כך: "בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים".

המצב הרוחני בערב ימות המשיח יהיה בכי רע. הרמה הרוחנית תהיה נמוכה מאי פעם, לא רק בעם ישראל – אלא בכל המלכויות שבעולם. גם במקומות בהם היתה מעט אמונה – היא תאבד, וכל האומות יכפרו בה' יתברך ובמצוותיו.

גם עם ישראל יהיה בתהליך זה. עם ישראל יעזוב את דרך ה' וישכח את התורה ואת מצוותיה. במקום המידות הטובות המאפיינות את העם היהודי יופיעו אצל היהודים מידות כמו עזות פנים וחוצפה, והתנהגות ללא ערכים. כתוצאה מן הדרדור הרוחני הזה, תהיה ברחובות אווירה של חומריות, הפקרות ונטישת המוסריות. גילוי עריות יופיע במקומות ציבוריים, ובו בעת יזלזלו בתורה, שלא תיחשב בעיניהם (סנהדרין צ"ז ע"א). אנשים לא יתביישו לדבר על עבירות שעשו ועל תאוותיהם, והאנשים המעטים שיישארו חרדים לדבר ה' – ייחשבו בציבור הכללי לחשוכים. האמונה והידיעה הברורה בנוגע למעמד הר סיני – לא תהיה ידועה לרבים. אנשים יחדלו להאמין בו, וילכו כל אחד אחרי אלילי השקר שלו. "ותהי האמת נעדרת, אמרי דבי רב מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה". כך בסנהדרין, שם.

מדוע ביהדות אנחנו מתעסקים כה רבות עם החורבן והגלות ומן הצד השני מדוע צריך כל הזמן לצפות לישועה ולימות המשיח? צפו בהרצאתו של הרב אליהו עמר:

 

אחרית הימים – גאולה אמיתית ואחרונה

ההיררכיה המשפחתית תיהרס עד היסוד. על פי הנאמר במסכת סנהדרין, צעירים יביישו את המבוגרים, וידרשו מהם כבוד, בנות יגדפו אמהות, וכלות – את חמותיהן, הבנים יביישו את האבות ויעשו כרצונם, ללא כבוד להוריהם. לומדיהתורה יתמעטו, גם בקרב היהודים שישמרו על קיום המצוות ועל הצביון היהודי. יהודים רבים,גם מתוכם, יתייאשו מן הגאולה, ותלמידי חכמים ייתקלו בהתנכלויות. כך מובא במסכת כתובות, דף קי"ב ע"ב: "דור שבן דוד בא, קטגוריא בתלמידי חכמים". ורש"י מפרש על כך "הרבה מסטינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם".

כך מובא בזוהר הקדוש (נח, קמח): "רבי היה יושב יום אחד, והיה מסתכל בדבר הזה, שכתוב: 'בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו', אמר: מה שאמר משה שיהיה באחרית הימים, כל אלו הצרות כבר באו, ותשובה עד עתה עוד לא נעשתה.

"בעוד שהיה יושב בא אליהו ז"ל, אמר לו: 'רבי, במה אתה עוסק', אמר לו: 'בזה שאמרה תורה כאשר יבואו צרות לישראל באחרית הימים, יעשו מיד תשובה, שכתוב: 'באחרית הימים ושבת', ועד עתה עוד לא שבו בתשובה. "אמר אליהו: 'חייך רבי, בדבר הזה עסק הקב"ה ביום הזה, ובא מיכאל המליץ הגדול שלכם, ושאל מתי יצאו בניו האהובים מתחתגלות אדום. ואמר (להקב"ה), אתה כתבת בתורה כשיקבלו אלו העונשים על מה שעשו מהכתוב, כי א-ל רחום ה' אלקיך."אמר (הקב"ה) למיכאל: 'מיכאל, היה לך להשפיל לראש המקרא, שכתוב 'ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו', ואחר כך כתוב: 'כי א-ל רחום ה' אלקיך' (ולא קודם שעשו תשובה)."אמר מיכאל: 'רבון העולם, היה לך לרחם עליהם כי אתה רחום, וכך אתה נקרא', אמר לו: 'שבועה נשבעתי ביום שנגזר הדין, לפני (שלא לגאלם) עד שישובו. ואם כנסת ישראל יפתחו בתשובה כפתחו של מחט, אני אפתח להם שערים גדולים'.

ממשיך הזוהר וכותב (פרשת וישב לג): "ועל זה למדנו, יכולה היא שבת שתרחם עלינו, ויקבצנו הקב"ה מן גלותנו, ואם שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתם, מיד נגאלים".

הרמב"ם מוכיח מאת הגאולה מן הפסוקים בתנ"ך: "ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה". בפרשת בלק מופיעים דברי בלעם על מלך המשיח, באמרו: "אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל". בפרשת ערי מקלט נאמר במפורש "אז יבדיל משה 3 ערים", והכוונה בבוא המשיח. ספרי הנביאים מלאים בנבואות ותיאורים על תקופת ימות המשיח.

ביאת המשיח תהיה הגאולה האחרונה והאמיתית. בגאולה זאת יגאלו כל בני ישראל ללא יוצא מן הכלל, בשונה מגאולת קודמות בהם נגאלו חלקים מהעם, לכן גאולה זו מכונת בשם 'השלימה', שכן זה יעשה בשלימות ומשיח יקבץ את כל נדחי ישראל.

האם אנחנו מצפים להגיע לסוף הימים? מדוע? ומה יקרה באחרית הימים? הרב זמיר כהן מסביר:

 

תכנים נוספים שאולי יעניינו אתכם

 

כל מה שרציתם לדעת על ימות המשיח

האם הקב"ה גילה את זמן הגאולה העתידה?

אחרית הימים - כל מה שרציתם לדעת

מה ישרור בעולם בימות המשיח?

הגאולה העתידית

משיח צדקנו לא ישכח אף יהודי: 10 ציטוטים מיוחדים לביאת המשיח

אחרית הימים

ימות המשיח- איך ייראו חיינו עם המשיח

ימות המשיח: "לכל אחד מישראל יהיו אלפיים ושמונה מאות עבדים"

האם ימות המשיח הם גם העולם הבא ונפסקת זוהמת הנחש?

ימות המשיח והעולם הבא עפ"י דברי הרמב"ם

עולם הבא וימות המשיח

 

מדוע צריכה להיות מלחמה לפני ימי השלום של אחרית הימים, מי יהיו הנלחמים, ומה יקרה למי שירע לישראל?

 

תגיות:גאולהמשיח

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה