חוה שמילוביץ'

תפילה ליום טוב ומוצלח ברוחניות ובגשמיות

אנא, שלא אקיים את מצוותיך היום מתוך הרגל וכמצוות אנשים מלומדה, כי הרי זה דומה לגוף ללא נשמה

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

כל יום הבא לקראתי הוא ניסיון חדש. כך אמרו רבותינו ז"ל "בכל יום ויום מתחדש יצרו של אדם עליו".

אנא היה בעזרי שאכנס אל היום בשלום ואצא מן היום בשלום, יהי רצון שביום הזה אתקן את נפשי, רוחי ונשמתי ואתקרב עוד אל השלמות!

ביום הזה תדביק אותי ביצר הטוב, בתשוקות טובות, ברצונות טובים, במחשבות טובות ובפירושים חיוביים על המציאות.

עזור לי ביום הזה לחיות עם האמונה שלעולם אתה לא רוצה לעשות לי רע, ובכל ניסיון טמון אורך, טמונה אהבתך, טמונים חסדיך.

זכני שלא ישלוט בי היצר הרע, וכוף את יצרי להשתעבד לך, ושאזכה ביום הזה לעשות רצונך!

כי רק על ידי תפילה, ובעזרתך, אוכל להינצל מיצר הרע, ממחשבות רעות, מדיבורים רעים וממעשים שאינם נכונים בזה היום!

יהי רצון שכל רגע של לימוד התורה ועבודת התפילה יהא חשוב אצלי יותר מכל הון שבעולם!

שכל הנהגתי והרגלי יהיו על פי התורה הקדושה. "דבקנו במצוותיך" – אנא, שלא אקיים את מצוותיך היום מתוך הרגל וכמצוות אנשים מלומדה, כי הרי זה דומה לגוף ללא נשמה, ואז אין בכוח המצוות לפעול על כלי הנפש זיכוך, הכנעה עליה ורוממות רוחנית.

עזרני שאתעורר להתבונן בעת עשיית כל מצווה במחשבה הראויה, כי אז יעשה המעשה לבוש למחשבה שהיא הנשמה, וכך אקנה קנין טהרה בנפשי רוחי ונשמתי והיא מזדככת, וממילא גם הגוף וחילותיו ימשכו אחריה.

עזרני שארגיש רצון טהור בליבי לקיים את המצוות והמעשים הטובים שאתה מזמן לחיי היום, ואהיה מתעוררת אל הדבקות בך בעת עשיית המצוות בכל כוחי, מוחי ומחשבתי, ובעת עשיית המצוות לא יבלבל אותי היצר במחשבות רעות, אלא אהיה מרוכזת ודבוקה בך ואעשה את מצוותיך באהבה וביראה!

זכני לא לבטל ביום זה אף מצוות עשה המזדמנת לחיי, ולא אבטל אף מעשה טוב. "אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון".

זכני לזכור, שכל תכליתי בעולם הזה היא שיהיו לי ניסיונות, ושאעמוד בהם ואתקרב אליך על ידם!

רק מבקשת אני ממך, אל תביא עלי ניסיונות קשים שיסתירו ממני את גודל אהבתך כלפי. ואם רצונך להביאני לידי ניסיון כדי לקרבני אליך ולזכך את נשמתי - אנא תן לי את הדעת ואת הרגשת הביטחון שאתה תהיה עמי בכל מצב, חזק אותי ואמץ אותי באמונה שיש בי הכוח לעמוד בכל ניסיון שבא ממך! ותזכני לזכור שכל ניסיון וצער שיגיעו אלי, שורשם בחסד עליון, וכל תכליתם הם רק לנסותני, לזכותני ולטהרני, כך שליבי יהיה קרוב אליך, ללא שום מחסומים!

"אל תביאני לידי ניסיון" - מבקשת אני ממך שלא תביא אותי למצב שבו אתרחק ממך, חלילה, שלא תביא אותי למצב שבו איחלש באמונה, חס ושלום.

מבקשת אני ממך שכל ניסיון וניסיון ביום הזה יהיה במידה, בזמן ובמקום אשר יגרמו לי להתקרב אליך ביתר שאת!

תן בי את הכוח לבחור תמיד בחיים, לבחור תמיד בקרבתך, מכל מקרה וניסיון אשר יעברו עלי. זכני לזכור את השגחתך התמידית עלי, את אהבתך הגדולה על נשמתי, את חסדיך אשר מקיפים אותי וממלאים אותי בכל עת.

אבא יקר שלי,

זכני לחיות ביום הזה מתוך מודעות והרגשת ביטחון שיש לי אבא רוחני גדול וחזק, טוב ומיטיב, חסיד ורחום בי"ג מידות של רחמים עד אין סוף ותכלית, ולכן לא אירא ולא אפחד משום דבר שבעולם! אלא אהבתך הגדולה ורחמיך הגדולים יהיו קבועים היטב במעמקי ליבי, כך שיעזרו לי לפרש כל ניסיון בחיי באופן שרק יחזק אותי, יקרב אותי וירומם אותי עוד ועוד...

אתה יודע, שמטבע גופי לברוח מכל ניסיון ולא לאהוב את היגיעה בעולם הזה עבור תכלית נשמתי, ועל כך אני מבקשת ממך, עזור לי לא לחיות את היום הזה על פי תאוות גופי שכל רצונו במנוחה והנאה בעולם הזה, והוא סותר את רצון הנשמה לזיכוך, לעליה, ליגיעה והתקרבות אליך.

זכני לחיות על פי רצון נשמתי, ולראות בכל מצב קשה ומייגע פוטנציאל להתעלות גדולה ולחיבור גדול אליך!

"כוף את יצרנו להשתעבד לך".

לגבי היצר הטבעי - שאזכה לאכול ולשתות ולקיים את גופי בכוונה רוחנית לשם שמים, שאזכור שאין תכליתי לענג את הגוף כלל, וממנו לא תגיע לי שמחה אמיתית ואושר, אלא שאזכור שכל צרכי גופי נועדו לשרת את צרכי נשמתי!

ולגבי היצר הרוחני - זכני לזכור שכל מטרתו שאתגבר עליו, וכך ארבה שכר ועונג רוחני, נצחי ואמיתי.

אל רחום וחנון - חוס ורחם עלי שלא ישלוט בי היצר הרע, לא מחשבה רעה ולא חסרון שלמות בעבודתך!

עזרני לזכור שלא נברא האדם אלא כדי לשבר את הטבע, שאזכור שתכלית כל אדם היא לזכך ולטהר את מידותיו, שהמה יסודות לכל קיום התורה.

אנא דבקני היום ביצר הטוב שבתוכי - זכני שאהיה דבוקה תמיד בך, באמונה הקדושה ובמחשבות טובות, ואפילו בדברי הרשות של היום תהיה כוונתי אליך - השם יתברך, שתהיה כל השתוקקותי לטוב ולדבקות בך.

חזק בי את כוח השכל הצופה ומתבונן למרחוק, וחזק את ביטחוני שיש ביכולתי לעמוד בכל ניסיון אשר תביא לחיי, ואבטח בך שתמיד תיתן לי את הכוח, מעל ההיגיון, להתמודד באמונה ובשמחה עם כל אתגר בחיי. זכני לזכור שמאתך הכל טוב, הכל חסד, הכל אהבה, רק שלעתים הטובה נגלית ולעתים היא נסתרת ממני, לזכור שאתה גומל חסדים טובים ללא תערובת דין כלל, כי ממך לא יוצא שום דבר רע.

גם היום הזה אתה תשפיע לעולם חסדים מיוחדים - נגלים ונסתרים, וחסדים גדולים כאלו ששמורים רק לנו - עמך ישראל הקדושים! כי אתה נקרא "הגומל חסדים טובים לעמו ישראל", ועל כן אני מבקשת ממך: "תגמלנו חסדים טובים!" - זכני שאראה היום את החסדים שלך שהם טובים בנגלה ובנסתר כאחד, ואינם ממעטים מזכויותי, ואזכור שרבים רחמיך וחסדיך, להשפיע משני החסדים בנגלה ובנסתר, ויהיו חסדיך טובים לעיני עם ישראל בכלל ולעיני בפרט, ואז "לעולם אודך" – עזרני שאזכה לאחוז תמיד במידת ההודיה, להודות לך לשיר ולהלל את שמך!

לפני שאסיים תפילתי לפניך, אבקש ממך, אבי, שתאיר עלי מאורך הגדול, מאורם המיוחד של י"ג מידות רחמיך!

ואבקש שתמשוך עלי את מידת החסד העליונה - שתכנס לחיי, שתחדור ליום הזה להשפיע לי השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות כאחד, ואהיה כלי בידיך להעביר דרכי את מידות רחמיך חסדיך וחנינותך, ומאוצר מתנות חינם חונני יום של הארת פניך! יום שבו אקדש את שמך!

בתך המצפה לישועתך.

לתגובות: havaor20@gmail.com

תגיות:חוה שמילוביץ'תפילה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה