הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי: טעמי המצוות - אות התפילין

הרב עמנואל מזרחי

"וקשרתם לאות על ידך": הרב עמנואל מזרחי עם ההלכות והסגולות השונות הטמונות בפרטי מצוות התפילין.