הרב שי עמר

דיני ומנהגי ימי בין המצרים

הרב שי עמר

"כל רודפיה השיגוה בין המיצרים". תספורת, נישואין, אכילת בשר, מוסיקה, ברכת שהחיינו ועוד - הרב שי עמר עושה סדר, מבאר ומפרט הלכות ומנהגי ימי בין המיצרים, מה מותר, מתי ולמי.