הרב שאול מושקוביץ

הרב שאול מוסקוביץ': מסכת סוטה פרק א' משנה ו'

הרב שאול מושקוביץ

הרב שאול מוסקוביץ' מסביר ומפרש את המשנה במסכת סוטה פרק א' משנה ו'.