הרב בניהו אבא שאול

מסכת ברכות - תלמוד ירושלמי - דף ט עמוד ב ודף י עמוד א

הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול מסביר ומפרש את מסכת ברכות - תלמוד ירושלמי - דף ט עמוד ב ודף י עמוד א