הרב יוסף בן פורת - מעמד האישה ביהדות

הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת וסתיו קוזניץ בדיונים על סוגיות מרכזיות ביהדות. בפרק זה: מעמד האישה ביהדות

תמלול ההרצאה

1
00:00:29,780 --> 00:00:32,500
.שלום לכל צופי ערוץ הידברות

2
00:00:33,530 --> 00:00:36,830
אנחנו נפגשים שוב לדו-שיח

3
00:00:38,490 --> 00:00:41,200
,בנושא מעמד האישה ביהדות

4
00:00:42,880 --> 00:00:45,380
ונשתדל קצת

5
00:00:45,680 --> 00:00:47,960
בקוצר הזמן שעומד לרשותנו

6
00:00:48,880 --> 00:00:50,050
.למצות את הנושא

7
00:00:50,590 --> 00:00:56,040
בבקשה. -בהחלט הרב, זה נושא מאוד
.בוער. בוא נתחיל כרגיל עם שאלה פשוטה

8
00:00:56,050 --> 00:00:58,680
,אומרים ש... יש מין תפיסה כזאת

9
00:00:58,820 --> 00:01:03,280
לא ניגע עכשיו אם היא מוטעית או
,לא, אנחנו נגלה את זה אחרי זה

10
00:01:03,650 --> 00:01:08,230
.שהאישה מקופחת ביהדות - הדרת נשים

11
00:01:09,550 --> 00:01:13,820
קודם כל, אני לא יודע למה אמרת שהנושא
.בוער. מה בוער כאן? לא בוער שום דבר

12
00:01:15,370 --> 00:01:20,600
הכול כמו שהיה - הוא שיהיה. -שזה
,תמיד נמצא על סדר היום. -דבר שני

13
00:01:21,620 --> 00:01:25,810
אין תרבות ואין דת ואין קבוצת ייחוס

14
00:01:26,530 --> 00:01:29,200
שלאישה יש מעמד כל כך נעלה

15
00:01:29,820 --> 00:01:35,160
.כמו ביהדות האמיתית, ביהדות החרדית
את זה נצטרך להסביר, הרב. -לכן-

16
00:01:36,010 --> 00:01:38,140
פשוט יש כאן הטעייה של הציבור

17
00:01:38,790 --> 00:01:40,140
.בעצם הצגת השאלה

18
00:01:41,170 --> 00:01:42,280
,אני רק אתן לך דוגמה

19
00:01:43,300 --> 00:01:44,750
,כשאנחנו עומדים בחתונה

20
00:01:45,000 --> 00:01:49,990
אני בטוח שכל קהל הצופים
,עמד בעשרות ומאות חתונות

21
00:01:50,550 --> 00:01:53,240
,מקריאים איזה נייר כזה גדול שנקרא כתובה

22
00:01:54,070 --> 00:01:54,860
?מה זו הכתובה

23
00:01:55,790 --> 00:01:58,840
,שטר הזכויות של האישה
.לא של האיש, לא של הגבר

24
00:02:00,170 --> 00:02:02,180
,לכן בתורה בספר שמות

25
00:02:03,020 --> 00:02:04,250
פרשת משפטים

26
00:02:04,960 --> 00:02:07,940
,לפני 3,300 שנה

27
00:02:08,800 --> 00:02:15,380
ניתנו זכויות לאישה. "שארה, כסותה
.ועונתה לא יגרע". אין זכויות לגבר

28
00:02:16,560 --> 00:02:22,300
באו חכמים אחר כך במשך הדורות והוסיפו
עוד זכויות ועוד זכויות ועוד זכויות

29
00:02:22,330 --> 00:02:25,190
.ונתנו לאישה בכל דבר עדיפות

30
00:02:25,310 --> 00:02:27,430
.אבל מתייחסים אליה כאל קניין כאן

31
00:02:27,920 --> 00:02:28,520
,הפוך

32
00:02:29,300 --> 00:02:35,040
מתייחסים לאישה כאל דבר שיש לו
.זכויות הרבה יותר גדולות מאשר האיש

33
00:02:35,110 --> 00:02:41,250
אבל אישה לא יכולה להיות שופטת
?או דיינת או בכלל ללמוד תורה, למה זה

34
00:02:42,030 --> 00:02:47,450
קודם כל, מה זה קשור אחד בשני? אישה
יכולה להיות שופטת, יכולה להיות הכול

35
00:02:47,890 --> 00:02:51,750
אם יש לה את הידע המתאים. תקרא
.דבורה, היא הייתה שופטת את ישראל

36
00:02:52,040 --> 00:02:54,190
.דבורה הנביאה הייתה שופטת ישראל

37
00:02:54,710 --> 00:02:56,880
היא יכולה, אין לה את
.הידע המתאים, זה הכול

38
00:02:58,060 --> 00:03:00,350
?למה אין לה את הידע המתאים
.כי היא לא למדה אותו-

39
00:03:01,170 --> 00:03:02,800
?אז למה היא לא למדה אותו

40
00:03:03,290 --> 00:03:07,910
,כי יש לה דברים יותר חשובים לעשות. -אה
.אוקי. -תאמין לי, לגדל ילדים, ללדת ילדים

41
00:03:08,070 --> 00:03:10,870
.הגבר לא יכול להחליף אותה
,אם הגבר היה יכול להיות בהריון

42
00:03:11,200 --> 00:03:12,430
.אז הוא שולח אותה לישיבה

43
00:03:12,810 --> 00:03:16,790
אבל הגבר לא יכול להיות בהריון
והגבר גם אין לו סבלנות

44
00:03:17,080 --> 00:03:21,420
:מטבעו ללמד את הילד
."-תגיד א-בא נו, א"

45
00:03:21,940 --> 00:03:25,780
,אם אתה תשאיר ילד אצל גבר
.הוא יישאר אילם כל החיים שלו וכדומה

46
00:03:25,980 --> 00:03:32,440
,אז הרושם הוא שהאישה מיועדת לזה
.כמו שאמרת, לגידול וחינוך ילדים

47
00:03:32,500 --> 00:03:35,540
.זאת אומרת... -היא פטורה
,התורה פטרה אותה. תקשיב טוב

48
00:03:35,610 --> 00:03:38,190
התורה פטרה אותה מחובה מאוד קשה

49
00:03:38,750 --> 00:03:39,820
.והיא נקראת תלמוד תורה

50
00:03:40,560 --> 00:03:45,300
,המצווה הכי קשה, העול הכי כבד
.זה ללמוד תורה יום ולילה

51
00:03:46,140 --> 00:03:48,350
,אז התורה אמרה לאישה את פטורה מזה

52
00:03:49,350 --> 00:03:50,690
,פטורה. החפץ חיים

53
00:03:51,740 --> 00:03:56,560
כל זמן שאשתו ילדה ילדים, הוא אמר
.שהיא פטורה מלהתפלל אפילו. להתפלל

54
00:03:56,900 --> 00:04:02,490
...אבל גם זה עול מאוד כבד לגדל ילדים ו
אז זה מה שאני אומר: יש לה עול-

55
00:04:02,870 --> 00:04:05,780
.אז לא הטילו עליה עול נוסף ללמוד תורה

56
00:04:06,250 --> 00:04:10,490
,ואם לא הטילו עליה עול ללמוד תורה
.היא לא יכולה לדעת את הלכות דיינות

57
00:04:10,780 --> 00:04:13,540
כדי ללמוד דיינות, זה פי
.עשר משופט, תדע לך

58
00:04:14,360 --> 00:04:17,280
,תשאל כל אדם שיודע משפט, עורך דין

59
00:04:18,060 --> 00:04:20,320
?ושיודע תורה, תשאל אותו מה יותר חומר

60
00:04:20,690 --> 00:04:24,790
?אבל איפה הרצון והבחירה פה
אם היא כן בוחרת וכן רוצה

61
00:04:25,750 --> 00:04:30,310
ללמוד ולהיות שופטת ולהיות
,דיינת וללמוד את התורה

62
00:04:30,690 --> 00:04:35,200
היא לא יכולה בגלל שהיא מיוחסת לעשות רק
...את הדברים הנ"ל? -בגלל, עוד הפעם, היא לא

63
00:04:36,110 --> 00:04:37,820
.אין בחירה. תשכח מהדבר הזה

64
00:04:38,160 --> 00:04:41,380
אף גבר עוד לא יכול להיות
,נקבה, ונקבה לא גבר

65
00:04:41,390 --> 00:04:43,510
.ונמוך הוא לא גבוה, וגבוה הוא לא נמוך

66
00:04:44,030 --> 00:04:46,460
הקדוש ברוך הוא ייעד
.לבן אדם תפקידים בבריאה

67
00:04:46,850 --> 00:04:50,540
הוא מנהל את העולם ולא אנחנו. תפסיקו
.עם הדמיונות שאנחנו מנהלים את העולם

68
00:04:50,950 --> 00:04:51,680
.יש בורא עולם

69
00:04:52,750 --> 00:04:57,500
אז לכן, כשבן אדם יודע שיש לו את
...הכבוד ואת המעמד ואת הכול

70
00:04:57,970 --> 00:05:01,380
?אתה חושב ששופט זה כזה מי יודע מה
?מי הולך להיות שופט, אתה יודע

71
00:05:01,960 --> 00:05:02,850
.עורך דין לא מוצלח

72
00:05:03,920 --> 00:05:05,690
.עורך דין לא מוצלח הולך להיות שופט

73
00:05:06,300 --> 00:05:10,570
כי מה ששופט מרוויח בעשרים שנות
.עבודה, מרוויח עורך דין טוב ביום אחד

74
00:05:11,680 --> 00:05:14,390
.אתה חושב שאנשים נאבקים להיות שופטים? לא

75
00:05:15,580 --> 00:05:17,360
.עורכי דין ליגה ג' הולכים להיות שופטים

76
00:05:18,130 --> 00:05:21,930
,אף... תבוא היום לעורך דין צמרת
.תציע לו להיות שופט - הוא לא רוצה

77
00:05:22,650 --> 00:05:27,520
אז אין פה תפיסה שאישה נועדה
?לשרת את הבעל ביהדות

78
00:05:27,760 --> 00:05:28,530
!מה פתאום

79
00:05:29,050 --> 00:05:31,050
.זה לא כתוב באף מקום דבר כזה

80
00:05:31,390 --> 00:05:33,760
.לא בתורה, לא בתלמוד, לא בשולחן ערוך

81
00:05:34,050 --> 00:05:35,510
.הגבר משרת את האישה

82
00:05:35,950 --> 00:05:40,380
,הגבר עובד, הגבר מביא פרנסה
,ובכתובה הוא התחייב להביא לה אוכל

83
00:05:40,390 --> 00:05:42,790
להביא לה בגדים, להביא
?לה בית, אז מי משרת את מי

84
00:05:43,640 --> 00:05:45,670
.אז זה הפוך אתה אומר
.בדיוק-

85
00:05:46,910 --> 00:05:47,740
.בדיוק הפוך

86
00:05:48,080 --> 00:05:50,000
,עכשיו, מצד שני, אם האישה רוצה

87
00:05:50,400 --> 00:05:52,510
.יש לה אפשרות לעסוק בכל תחומי החיים

88
00:05:53,050 --> 00:05:54,950
,תקרא פרק אחרון במשלי

89
00:05:55,690 --> 00:05:58,160
,ששרים אותו בבית כשבאים בליל שבת

90
00:05:58,600 --> 00:06:01,150
אשת חיל מי ימצא ורחוק"
?מפנינים מכרה", נכון

91
00:06:01,660 --> 00:06:05,180
,שם כתוב שהיא עושה ביזנס
,היא יצואנית, יבואנית

92
00:06:05,580 --> 00:06:08,180
.היא תעשיינית, היא הכול יכולה לעשות

93
00:06:09,120 --> 00:06:11,140
,מותר לה לעסוק בכל תחומי החיים

94
00:06:11,430 --> 00:06:13,480
.בשעה שבעולם נשים לא עסקו בזה

95
00:06:14,250 --> 00:06:16,140
.בשעה שנשים באף מקום לא עשו

96
00:06:16,340 --> 00:06:18,260
,האישה היהודייה קיבלה זכויות

97
00:06:18,870 --> 00:06:20,260
...בשעה שלאף אישה לא הייתה

98
00:06:20,280 --> 00:06:24,060
אתה יודע שמעמד הנישואין אצל הגויים
?זה בסך הכול 130, 140 שנה

99
00:06:25,560 --> 00:06:31,020
ואצל עם ישראל המעמד החוקי
,שאישה היא קשורה לאיש בחוזה

100
00:06:31,610 --> 00:06:32,770
?הוא 3,000 שנה

101
00:06:34,070 --> 00:06:34,920
,ולא זו בלבד

102
00:06:35,130 --> 00:06:38,870
כתוב בתלמוד בשולחן ערוך
."וברמב"ם: "מכבדה יותר מגופו

103
00:06:39,560 --> 00:06:42,160
.אדם צריך לכבד את אשתו יותר מאשר את עצמו

104
00:06:42,870 --> 00:06:48,020
...אבל עדיין הבעל קונה את האישה ב
.בחתונה הוא קונה אותה בקניין

105
00:06:48,670 --> 00:06:50,410
.והיא לא קונה אותו בטבעת

106
00:06:51,310 --> 00:06:51,740
.בסדר

107
00:06:52,640 --> 00:06:53,190
?מה פירוש

108
00:06:53,600 --> 00:06:56,810
.תראה, המושג קניין הוא תמיד ככה

109
00:06:57,160 --> 00:06:59,620
?אתה קונה בית, ראית שהבית קנה אותך

110
00:07:00,480 --> 00:07:02,080
.יש קונה ויש מוכר

111
00:07:02,460 --> 00:07:06,160
אז בעל הבית, רגע, בעל הבית
?מוכר את הבית לקונה, נכון

112
00:07:07,740 --> 00:07:08,440
.כן. -כי זה שלו

113
00:07:09,030 --> 00:07:09,980
,האישה, עכשיו

114
00:07:10,960 --> 00:07:13,360
מרצונה החופשי, הוא לא
.קונה אותה בעל כורחה

115
00:07:14,170 --> 00:07:17,990
,נכון? -אבל האישה לא מושוות... -רגע
.מרצונה החופשי, נכון? -כן

116
00:07:18,700 --> 00:07:22,320
,מרצונה החופשי היא רוצה להיקנות לאיש הזה

117
00:07:22,700 --> 00:07:27,020
,כדי שהוא יהיה חייב לתת לה
.הוא יהיה חייב לתת לה את הזכויות שלה

118
00:07:28,260 --> 00:07:30,870
,אבל היא רוצה להתחתן איתו
.היא לא רוצה להיקנות לו

119
00:07:31,720 --> 00:07:32,710
?היא רוצה זכויות

120
00:07:34,040 --> 00:07:38,630
,מה זה, עוד הפעם, זה משחק מילים
?סמנטיקה. מה זה להתחתן, מה זה להיקנות

121
00:07:39,700 --> 00:07:46,390
האישה תמיש ביהדות מושוות
.לבית כדימוי, לא כחומר

122
00:07:46,500 --> 00:07:49,120
אישה זה לא בית, כי אתה
,דיברת על לקנות בית

123
00:07:49,130 --> 00:07:50,960
.כשאתה קונה בית
,לא, אני אתן לך רק דוגמא-

124
00:07:52,830 --> 00:07:55,540
,בית יש לו בעל הבית
.יש לו מוכר ויש לו קונה

125
00:07:55,760 --> 00:07:57,740
?נכון. -מה זה המוכר-

126
00:07:58,270 --> 00:08:02,600
,המוכר זה בעל הנכס והוא יכול למכור
.הוא לא יכול לקנות, הוא בעל הנכס

127
00:08:03,310 --> 00:08:05,120
.האישה היא הבעל הבית של עצמה

128
00:08:05,640 --> 00:08:06,860
,נכון? עכשיו

129
00:08:07,200 --> 00:08:09,350
כשהיא הולכת לאיש היא
אומרת: אני רוצה שמהיום

130
00:08:09,360 --> 00:08:12,090
אתה תיתן לי אוכל, תיתן לי
.בית, תיתן לי את הכול

131
00:08:12,570 --> 00:08:15,410
.זה נקרא שהיא ניקנת לאיש ולכן הוא מחויב

132
00:08:16,260 --> 00:08:20,200
,אתה קונה בית, אתה צריך לשלם ארנונה
נכון? מיסים... -כן, אבל השאלה האם האישה

133
00:08:20,210 --> 00:08:22,350
?יכולה לקנות בעל גם כן
.לא-

134
00:08:23,110 --> 00:08:25,610
?היא לא יכולה, ולמה זה
.כי ככה כתוב בתורה-

135
00:08:26,410 --> 00:08:28,410
.אז אלה החוקים. -כן

136
00:08:29,000 --> 00:08:31,510
,"כתוב בתורה: "כי ייקח איש אישה

137
00:08:33,400 --> 00:08:34,980
."לא "כי תיקח אישה איש

138
00:08:35,780 --> 00:08:40,820
אז כמו שאין לזה הסבר למה אסור
,לאכול חזיר ומותר לאכול פרה

139
00:08:40,880 --> 00:08:43,730
כי זה כתוב בתורה. אז אין
?פה שום גישה שוביניסטית

140
00:08:44,090 --> 00:08:46,500
?זה נתפס כהיגיון פשוט

141
00:08:46,830 --> 00:08:49,680
.זה לא היגיון, אתה טועה
.חוק הוא אף פעם לא הגיוני

142
00:08:50,120 --> 00:08:50,850
.חוק הוא חוק

143
00:08:51,370 --> 00:08:55,800
אז לכן כמו שאין לך היגיון למה מותר
,לאכול פרה ואסור לאכול ארנבת

144
00:08:56,020 --> 00:08:57,750
?כי זה כתוב בתורה, כן

145
00:08:58,700 --> 00:09:00,690
.אז זה כתוב בתורה שבכתב מפורש

146
00:09:01,760 --> 00:09:05,860
אבל זה לא מעיד על חוסר
.זכויות, זה לא מעיד על קיפוח

147
00:09:06,500 --> 00:09:08,990
,יש פורמליזם, בכל דבר יש פורמליזם שהוא

148
00:09:10,590 --> 00:09:12,270
.לכן בוא נפריד את התחומים

149
00:09:13,520 --> 00:09:15,230
אתה רצית לציין

150
00:09:16,300 --> 00:09:19,340
,עובדה אחת של קיפוח
.אני עוד לא שמעתי אותה

151
00:09:19,920 --> 00:09:21,390
.של אפליה, לא שמעתי אותה

152
00:09:21,960 --> 00:09:23,710
.אם היא רוצה להיות שופטת - היא יכולה

153
00:09:24,020 --> 00:09:28,950
במציאות אין לה את הידע. -האפליה
...היא עצם הקניין, עצם זה שאמרת שזה

154
00:09:29,400 --> 00:09:33,820
שזה חוק שכתוב שהיא הופכת
!להיות רכוש של גבר. -לא רכוש

155
00:09:35,910 --> 00:09:37,190
?אתה יודע מה ההגדרה של רכוש

156
00:09:37,540 --> 00:09:40,310
הגדרה של רכוש זה דבר
.שאתה יכול למכור אותו לזולת

157
00:09:41,100 --> 00:09:44,500
?עצם זה שהוא 'בעל', הוא הבעלים, נכון
.הוא לא הבעלים-

158
00:09:44,660 --> 00:09:46,280
?הוא לא הבעלים
.הוא בעל, הוא לא בעלים-

159
00:09:47,430 --> 00:09:48,770
"עניתי לך. ה"טייסט קייס

160
00:09:49,440 --> 00:09:51,270
- אם דבר הוא שלך או לא שלך

161
00:09:51,850 --> 00:09:53,920
.אם אתה יכול למכור אותו לזולתך

162
00:09:54,680 --> 00:09:58,340
- כל דבר שאינך יכול למכור לזולתך
.סימן שהוא גם לא שלך

163
00:09:58,440 --> 00:10:03,510
.טוב, אנחנו נלך מהסמנטיקה של הרכוש
.לא, אני מדבר עכשיו על חוקים-

164
00:10:04,200 --> 00:10:06,550
.על מתודה פשוטה בתורת הקניין

165
00:10:09,010 --> 00:10:13,660
מבחינת צניעות, רק האישה
?צריכה להיות צנועה

166
00:10:14,070 --> 00:10:18,070
,לא, גם איש צריך להיות צנוע
.יש הלכות ברורות וחד משמעיות

167
00:10:18,990 --> 00:10:23,100
אבל בוא נחזור לאחור, הצניעות
.לא קשורה לגמרי לתורה

168
00:10:23,560 --> 00:10:27,560
,תבדוק בארכיאולוגיה
,תבדוק בציורים על קירות

169
00:10:27,930 --> 00:10:29,920
.אז אתה תראה שבכל התרבויות

170
00:10:30,170 --> 00:10:32,930
,אבל ככל שהציוויליזציה התקדמה

171
00:10:33,330 --> 00:10:38,220
,בכל המקומות בעלי תרבות
,ולא קשור עם דת, בלי דת

172
00:10:39,360 --> 00:10:40,740
,כופרים או עובדי אללים

173
00:10:41,200 --> 00:10:45,020
ככל שהאדם נמצא בסולם חברתי
.גבוה יותר, הוא לבוש יותר

174
00:10:45,600 --> 00:10:50,590
אתה לא תראה אף מלך שהלך ערום ואף מלכה
שהלכה ערומה. -לא, אבל יש אפיקים מסוימים

175
00:10:50,590 --> 00:10:53,140
,של צניעות לא רק של להיות לבוש

176
00:10:53,770 --> 00:10:56,100
דברים מסוימים שצריכים להיות מוסתרים

177
00:10:56,720 --> 00:11:01,040
...והרי הצניעות הנשית
?מה פירוש המילה צניעות-

178
00:11:02,050 --> 00:11:06,540
.המילה צניעות פירושה: חוסר רצון להתבלט

179
00:11:07,370 --> 00:11:10,080
.ההפך של צניעות זה חשפנות

180
00:11:10,710 --> 00:11:14,620
,כלומר, אדם רוצה רק שיראו אותו
,שיסתכלו עליו. בכל מקום הוא יצעק

181
00:11:14,640 --> 00:11:16,440
,בכל מקום הוא יעשה רעש

182
00:11:16,790 --> 00:11:20,220
.הוא ימשוך את תשומת הלב
.וצניעות היא מילה כללית

183
00:11:20,630 --> 00:11:26,790
אדם צנוע פירושו: לא מתבלט, לא
,נדחף, לא צועק, לא דוחף מרפקים

184
00:11:27,500 --> 00:11:29,370
.מעדיף להיות כאילו שהוא לא קיים בכלל

185
00:11:29,650 --> 00:11:33,360
האנשים חושבים שצניעות ולא
.צניעות זה רק הבגדים, זה לא נכון

186
00:11:34,460 --> 00:11:38,290
יכולה להיות אישה שתיראה כאילו
צנועה ותלך עם צבעים של טווס

187
00:11:38,680 --> 00:11:41,900
עם כאלה צבעים שיסתכלו
?עליה בשני קילומטר, הבנת

188
00:11:42,520 --> 00:11:45,770
היא תלבש שרוולים עד כאן, אבל
.תמשוך את תשומת הלב של האנשים

189
00:11:45,800 --> 00:11:50,330
לא, אבל יש פה הסתרה
.של עור, הסתרה של שיער

190
00:11:51,550 --> 00:11:51,850
,ובכן

191
00:11:53,010 --> 00:11:58,300
זה מתחיל עכשיו דבר אחר שזה נושא ארוך
.להיכנס אליו. -אבל זה קשור לצניעות

192
00:11:58,980 --> 00:12:00,380
,יש נושא שנקרא ארוטיקה

193
00:12:01,050 --> 00:12:01,900
,וזה אומר ככה

194
00:12:02,690 --> 00:12:07,350
שמאחר וצורה מסוימת של התלבשות של אישה

195
00:12:08,080 --> 00:12:10,150
,היא יוצרת גירויים אצל גבר

196
00:12:11,030 --> 00:12:14,390
,ושיכולים גם לעבור אפילו לפסים של אלימות

197
00:12:14,440 --> 00:12:18,000
כמו שאנחנו לצערנו שומעים
?הרבה הרבה דברים, נכון

198
00:12:18,970 --> 00:12:22,600
,אז כדי לשמור על חברה סולידית, תרבותית

199
00:12:23,220 --> 00:12:25,400
כדי להגיע לחברה שקטה

200
00:12:26,780 --> 00:12:27,930
,ונורמאלית

201
00:12:28,660 --> 00:12:31,060
אז כל חברה שהיא בעולם

202
00:12:31,240 --> 00:12:34,830
ידעה איך לשמור את כללי הדפוס ואתה
.תראה את זה בתרבויות אחרות

203
00:12:35,600 --> 00:12:38,780
.הפריצות היא אם של התפרצות

204
00:12:39,230 --> 00:12:40,950
.פריצות גורמת להתפרצות

205
00:12:42,300 --> 00:12:44,200
,ולכן, שים לב טוב, שאלת על גבר

206
00:12:45,640 --> 00:12:48,010
זה מה שאני אומר לך זה
,הכול בדוק מבחינה מדעית

207
00:12:49,470 --> 00:12:53,500
גבר חשוף הוא לא יוצר אצל
,אישה שום הסתכלות ארוטית

208
00:12:54,130 --> 00:12:57,340
שום משיכה, שום כלום, הוא נראה
.לה כמו איזה קוף או משהו כזה

209
00:12:58,210 --> 00:13:03,390
אבל לעומת זאת, ככה אלוקים
יצר בפסיכו, בנפש של האיש

210
00:13:04,080 --> 00:13:07,540
שאישה שאינה לבושה בצניעות

211
00:13:08,090 --> 00:13:11,660
היא יוצרת אצלו מין תשוקות, מין דחפים

212
00:13:12,600 --> 00:13:15,810
.שיכולים לגרום לדברים לא טובים

213
00:13:16,950 --> 00:13:22,320
אז הצניעות... -וזה בדוק. -הצניעות הנשית
.היא למען שלום בית ושלום החברה כולה

214
00:13:22,340 --> 00:13:24,090
?שלום האישה. למה שלום בית

215
00:13:24,340 --> 00:13:26,980
!שלום האישה שהיא לא תותקף? -כן

216
00:13:27,660 --> 00:13:32,180
כן. תבדוק את הכרונולוגיה
.בעיתונים אז תדע ותראה מה קורה

217
00:13:33,480 --> 00:13:38,190
כי יש אנשים שלצערנו לא שולטים
.על עצמם והם נתונים לדחפים

218
00:13:38,910 --> 00:13:41,400
אבל... -חסר להם רק
.הגפרור שידליק את המדורה

219
00:13:41,680 --> 00:13:46,160
הגבר אבל גם יכול ליצור
.איזשהו גירוי פיזי אצל האישה

220
00:13:46,450 --> 00:13:48,800
?מעולם לא. -אין לה שום גירוי
.לא. לא-

221
00:13:49,200 --> 00:13:50,600
...גבר חסון

222
00:13:52,360 --> 00:13:52,680
.לא

223
00:13:53,640 --> 00:13:56,470
.כל זה מבחינה מדעית ואני אתן לך טסט

224
00:13:57,290 --> 00:13:58,780
,בדקו היום, היום זה ניתן

225
00:13:59,410 --> 00:14:03,970
,יושבת כיתה, קבוצה של נשים ונכנס גבר

226
00:14:05,140 --> 00:14:07,810
,כל המבטים, מצלמות דיגיטליות בדקו את זה

227
00:14:08,280 --> 00:14:11,840
כל המבטים מופנים לפרצוף
.של הגבר, כל הנשים

228
00:14:12,400 --> 00:14:16,810
קבוצה הפוכה - יושבת קבוצה
,של גברים ונכנסת אישה

229
00:14:17,470 --> 00:14:22,110
המצלמות הדיגיטליות צילמו בדיוק
.לאן העיניים של הגברים היו מכוונות

230
00:14:22,230 --> 00:14:22,930
...אתה מבין לבד

231
00:14:23,520 --> 00:14:28,530
אז זאת אומרת שהצניעות הנשית
...היא מלכתחילה מוכתבת לפי

232
00:14:29,010 --> 00:14:32,790
לפי כך שיצריו של הגבר הם מבעבעים

233
00:14:33,010 --> 00:14:36,530
כמו של חיה? -תקרא, יש ספר
חדש שיצא שהייתי מציע לך לקרוא

234
00:14:36,670 --> 00:14:43,140
,ממש חדש שכתבה פרופסורית לפיזיולוגיה
."לרפואה, פיזיולוגיה, נקרא "המוח הנשי

235
00:14:44,210 --> 00:14:47,830
והוא מסביר בדיוק את המבנה
של המוח הגברי והמוח הנשי

236
00:14:47,840 --> 00:14:50,620
.וצורת ההורמונים, צורת... מדעי נטו

237
00:14:51,470 --> 00:14:55,210
אם כן, התורה שכבר ניתנה לפני אלפי שנים

238
00:14:55,940 --> 00:14:57,370
,על-ידי יוצר האדם

239
00:14:58,650 --> 00:15:02,000
בנתה את המודל שאדם
,יחיה טוב, אישה תחיה טוב

240
00:15:02,160 --> 00:15:04,880
.גבר יחיה טוב, חברה תחיה טוב, זה הכול

241
00:15:05,520 --> 00:15:07,940
,גם אם זה הכול נכון מבחינה מדעית

242
00:15:08,570 --> 00:15:12,400
אז האישה צריכה להכתיב
?את חייה לפי יצריו של הגבר

243
00:15:14,200 --> 00:15:20,520
היא צריכה להתלבש נכון ולנהוג
נכון ולסמל את מה שהבית מסמל

244
00:15:20,790 --> 00:15:21,900
?בגלל הגבר

245
00:15:22,300 --> 00:15:23,900
.לא. ממש לא

246
00:15:24,700 --> 00:15:27,150
,אנחנו עושים הכול לא לפי רצון הגבר

247
00:15:28,670 --> 00:15:29,910
,לא לפי רצון האישה

248
00:15:30,380 --> 00:15:31,950
.עושים הכול לפי רצון השם

249
00:15:32,430 --> 00:15:35,920
,היהדות היא מילה אחת - רצון השם
.חוץ מזה אין כלום

250
00:15:36,750 --> 00:15:40,060
עכשיו, אני רק ניסיתי
להסביר לך בשכל אנושי

251
00:15:41,090 --> 00:15:44,690
עד כמה רצון השם ניתן
,להבנה גם בתבונת אנוש

252
00:15:45,450 --> 00:15:48,220
אבל לא שתבונת אנוש
.מכתיבה את אורחות החיים

253
00:15:49,010 --> 00:15:51,590
.אנחנו פועלים רצון השם
עכשיו, רצון השם הוא

254
00:15:52,220 --> 00:15:54,060
.שהחברה כולה תהיה תקינה

255
00:15:55,200 --> 00:15:58,700
:שהחברה כולה תחיה כמו שאומרים בשמע ישראל

256
00:15:59,140 --> 00:16:00,700
."כימי השמים על הארץ"

257
00:16:01,200 --> 00:16:02,870
.איך אומרים? גן עדן עלי אדמות

258
00:16:03,920 --> 00:16:08,510
אז ברגע שכל אחד מחלקי החברה יעשה
.את מה שהוא צריך, המכונה תעבוד טוב

259
00:16:09,270 --> 00:16:13,610
.מכונה תקינה תלויה במספר מרכיביה

260
00:16:14,560 --> 00:16:19,220
אם כל מרכיבי המכונה עובדים
,כמו שהם היו מיועדים על-ידי היצרן

261
00:16:19,640 --> 00:16:20,850
.המכונה תפעל טוב

262
00:16:21,490 --> 00:16:27,120
אבל אם אחד מחלקי המכונה לא פועל
.לפי הצורה הטובה שלו - המכונה מתקלקלת

263
00:16:27,720 --> 00:16:34,230
אבל יש פה מין אלמנטים פטליסטים
,שהכול נכתב ואין לאן לזוז

264
00:16:34,760 --> 00:16:37,930
,שיש איזשהו מסלול ולכל אחד יש תפקיד

265
00:16:38,470 --> 00:16:41,240
זה מאוד מקובע, אני לא
.רואה ככה את היהדות

266
00:16:41,550 --> 00:16:44,420
.למה אתה לא רואה? זו התורה
.סליחה, זה לא אני אמרתי

267
00:16:44,660 --> 00:16:45,480
?"מה זה "את היהדות

268
00:16:45,950 --> 00:16:47,410
,יש לך תורה שבכתב

269
00:16:47,920 --> 00:16:52,470
.חמישה חומשים, וזה כתוב שם שחור על לבן
.מה אתה רוצה? הכול כתוב, מה כן, מה לא

270
00:16:53,560 --> 00:16:55,010
,'ועל זה נאמר 'טוטל

271
00:16:55,680 --> 00:16:59,290
אני נותן לפניך את החיים"
,ואת המוות", אומר משה רבנו

272
00:17:00,450 --> 00:17:01,640
,את הטוב ואת הרע"

273
00:17:02,260 --> 00:17:04,860
."ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך"

274
00:17:05,580 --> 00:17:08,120
אלוקים אומר: אני נותן לך
,עכשיו כללי התנהגות

275
00:17:08,670 --> 00:17:12,200
שאם תפעל על פיהם, יהיה לך
.כיף, יהיה לך טוב, תהיה לך הנאה

276
00:17:13,440 --> 00:17:16,780
לא, מה, אני לא מבין, אני מחדש
...לך דברים? קח את התורה

277
00:17:16,930 --> 00:17:18,340
.תמיד אתה מחדש, הרב

278
00:17:19,740 --> 00:17:20,970
.בשביל זה אנחנו כאן

279
00:17:21,110 --> 00:17:24,130
כן, אבל הדברים האלה כתובים
?במפורש בתורה שבכתב, נכון

280
00:17:24,390 --> 00:17:26,520
,כמו בכל מערכת חוקית אחרת

281
00:17:26,760 --> 00:17:28,770
,בכל מערכת נורמטיבית אחרת

282
00:17:29,070 --> 00:17:32,050
.יש כללי פעולה כדי לקבל תוצאה טובה

283
00:17:32,180 --> 00:17:36,520
אבל אין מסלול שאתה
יכול ללכת רק במסלול הזה

284
00:17:36,530 --> 00:17:41,740
ואם אתה סוטה ומשתמש
.בעצמך, הרי כל נפש היא שונה

285
00:17:42,390 --> 00:17:43,270
.כל אדם הוא שונה

286
00:17:44,930 --> 00:17:49,560
ואם זה אותו הכיוון
.ואותו התפקיד, זה בעייתי

287
00:17:52,010 --> 00:17:55,400
.כל בני האדם שונים אבל דומים

288
00:17:55,590 --> 00:17:57,140
?משל למה הדבר דומה

289
00:17:57,570 --> 00:18:00,080
.כל אדם הוא שונה, אבל הרפואה היא אחת

290
00:18:00,470 --> 00:18:04,350
כל הרופאים למדו באותו בית-ספר
ולכל הרופאים יש אותו שלד

291
00:18:04,650 --> 00:18:07,100
?ואותו א.ק.ג. ואותו אמ.אר.אי, נכון

292
00:18:07,360 --> 00:18:12,770
ואז משתנית התרופה במילימטרים
.לכאן, או זה רגיש לתרופה הזאת וכדומה

293
00:18:13,110 --> 00:18:17,410
,"אבל הסטנדרט, ה"מייסטרים
.זה אותו דבר - נפש האדם

294
00:18:17,900 --> 00:18:21,920
אם כן, יש יצרים אלמנטרים
,שמופיעים אצל 90 אחוז

295
00:18:21,950 --> 00:18:24,050
.לא נקרא 100 אחוז, 90 אחוז של בני אדם

296
00:18:25,110 --> 00:18:27,690
,כדי שהכול יבוא על מקומו בשלום

297
00:18:28,140 --> 00:18:31,260
,ואיש יוכל לשכון בטח תחת גפנו ותאנתו

298
00:18:32,080 --> 00:18:33,950
.אז יש התנהגות מסוימת

299
00:18:34,490 --> 00:18:38,910
אז אם כן, המעמד של האישה
,ביהדות הוא גבוה יותר משל הגבר

300
00:18:39,750 --> 00:18:42,230
,גם בבית דין, כשיושבים בתור לבית הדין

301
00:18:43,530 --> 00:18:45,710
,זה לא הולך לפי מספרים
.יש זכות קדימה לאישה

302
00:18:46,460 --> 00:18:52,410
,אם יש קופה של צדקה ויש עני וענייה
.הענייה קודמת לעני, האישה קודמת לגבר

303
00:18:53,280 --> 00:18:56,200
.כי האישה נחשבת חלשה יותר
!הו-

304
00:18:56,540 --> 00:19:01,000
...אז יש לה בדיוק הפוך, קוראים לזה
.אבל היא לא תופסת את עצמה כחלשה יותר-

305
00:19:01,170 --> 00:19:05,500
אני מסביר לך, שאלת אם האישה מקופחת
,ביהדות, אני אומר לך שהיא לא מקופחת

306
00:19:05,520 --> 00:19:09,150
אלא יש לה בכל מצב אפליה
.מתקנת. יש לה עדיפות

307
00:19:09,520 --> 00:19:16,290
אבל זו עדיפות מבחינת... מבחוץ, אני אומר
.מהבחינה שאיך שהאישה מרגישה עם עצמה

308
00:19:17,070 --> 00:19:20,860
.היא מרגישה ככה
,אם היא רואה שיש העדפה-

309
00:19:20,870 --> 00:19:26,660
,אז היא תשכנע את עצמה שהיא יותר חלשה
.היא תיראה שהיא נחשבת כיותר חלשה

310
00:19:26,660 --> 00:19:28,860
?היא באמת יותר חלשה, מה זה היא נחשבת

311
00:19:29,050 --> 00:19:31,140
,במקום שהיא תתפס על העצים על היהדות

312
00:19:31,370 --> 00:19:34,280
,לך ותראה שדירוג השכר במשק הישראלי

313
00:19:34,550 --> 00:19:39,600
גם באנגלי, גם באמריקאי, נשים מרוויחות 40
?אחוז פחות מגברים, אתה יודע את הסוד הזה

314
00:19:39,710 --> 00:19:41,800
.כן, כי זה סוד שהוא גלוי
.אז שמה שיתפסו על העצים-

315
00:19:42,660 --> 00:19:45,640
...אז האישה יותר חלשה
.אז זה מה שמקומם אותם-

316
00:19:46,470 --> 00:19:48,210
.בוא תראה, עם עובדות אי אפשר להתווכח

317
00:19:49,010 --> 00:19:53,590
אז שיקומם אותן שם, שיוציאו את האנרגיות
.שם לקבל את השכר השווה לגבר

318
00:19:53,600 --> 00:19:54,790
?למה הן לא מתקוממות שם

319
00:19:56,240 --> 00:20:02,000
הפמיניזם המודרני, יש מאבק תמידי. -תעבור
על כל ראשי הערים בישראל

320
00:20:02,350 --> 00:20:06,440
.ולא תמצא עשרה אחוז נשים
?על מה אתה מדבר איתי

321
00:20:06,620 --> 00:20:09,820
...אז עכשיו
,תבדוק על כל הממשלה-

322
00:20:10,030 --> 00:20:15,100
לא תמצא אישה אחת שר ביטחון, אישה
.אחת שר חוץ, אישה אחת שר אוצר

323
00:20:15,120 --> 00:20:18,460
אז כל התיקים החשובים. -אז פה
.בדיוק הן מרגישות מקופחות

324
00:20:18,490 --> 00:20:20,300
?אז שילכו שמה. מה אתה בא ליהדות

325
00:20:20,310 --> 00:20:22,980
,אתה שואל אותי בכלל לא על יהדות
.אני מדבר איתך על עולם חילוני

326
00:20:24,070 --> 00:20:25,680
,אתה יודע שבארצות הברית

327
00:20:26,360 --> 00:20:31,760
בהיסטוריה של כל ארצות הברית, אישה
?נכנסה רק פעם חמישית לבית המשפט העליון

328
00:20:32,760 --> 00:20:34,080
?אין נשים בבית המשפט העליון

329
00:20:34,890 --> 00:20:36,850
?אישה חמישית בהיסטוריה נכנסה עכשיו

330
00:20:37,170 --> 00:20:39,960
...אז אתה אומר שבעולם החילוני

331
00:20:40,090 --> 00:20:43,970
.האפליה היא טוטלית
.ובעולם היהודי אין-

332
00:20:45,170 --> 00:20:49,580
אין! למה, כולם שייכים
.לאלוקים ואצל אלוקים כולם שווים

333
00:20:50,350 --> 00:20:56,700
,אין אצלו מועדפים ומופלים. ואלוקים
,מאחר והוא יודע את כל נפש האדם

334
00:20:57,360 --> 00:20:59,220
,הוא יודע את כל מעגלי החברה

335
00:20:59,750 --> 00:21:01,290
,הוא צופה מראשית אחרית

336
00:21:01,810 --> 00:21:04,150
אז הוא בנה כללי התנהגות

337
00:21:04,660 --> 00:21:06,880
.כדי שהעולם שלו יהיה עולם טוב

338
00:21:07,820 --> 00:21:09,350
.הוא בעל הבית של הכול

339
00:21:09,810 --> 00:21:12,360
.בוא ננסה לחזור לשאלות הפשוטות יותר

340
00:21:12,380 --> 00:21:16,490
,אנחנו תמיד סוטים מהמסלול
.למרות שיש פטליזם טוטאלי

341
00:21:18,700 --> 00:21:23,480
למה גבר יכול להתחתן עם הרבה נשים
?ואישה לא יכולה להתחתן עם הרבה גברים

342
00:21:23,490 --> 00:21:25,230
.אם אתה מדבר על השוויון

343
00:21:25,700 --> 00:21:28,530
.כן, נחזור. כתוב בתורה ככה

344
00:21:30,900 --> 00:21:33,650
בתורה כתוב שאיש אחד
,יכול להתחתן עם כמה נשים

345
00:21:34,910 --> 00:21:37,650
.ואישה לא יכולה. נקודה

346
00:21:38,400 --> 00:21:42,680
,שתיים, אם באמת תבין את נפש האישה

347
00:21:42,960 --> 00:21:47,730
ואמרתי, לאחרונה היו התפתחויות מאוד
,דרמטיות בהבנת נפש האיש והאישה

348
00:21:48,930 --> 00:21:54,320
,אז מבינים שגבר הוא יכול להיות פלורליסט

349
00:21:54,480 --> 00:21:59,020
זאת אומרת, הוא יכול להיות קשור
.מנטאלית ורגשית עם כמה נשים

350
00:22:00,090 --> 00:22:04,080
אבל אישה לעולם לא יכולה להיות
.קשורה ליותר מאשר לאיש אחד

351
00:22:04,390 --> 00:22:09,870
זה קשור ליצירת הפסיכו, שככה הפסיכו
.הנשי פועל. -ככה אנחנו יודעים היום

352
00:22:09,880 --> 00:22:11,120
.אני מדבר איתך על מה שאנחנו יודעים היום

353
00:22:11,810 --> 00:22:13,070
.בתורה זה כתוב ככה

354
00:22:13,460 --> 00:22:18,420
והתורה לא נוהגת להסביר את עצמה למה אף
.פעם. שום מצווה לא מוסברת בתורה למה

355
00:22:18,920 --> 00:22:21,120
עכשיו אני מסביר לך, היום שאנחנו יודעים

356
00:22:22,470 --> 00:22:24,130
,את כל המבנה הנפשי

357
00:22:24,430 --> 00:22:26,010
,את הכול? לא את הכול, הרבה

358
00:22:26,530 --> 00:22:28,960
.אנחנו יודעים באמת את זה בצורה הכי ברורה

359
00:22:29,520 --> 00:22:33,730
,כל הסקסולוגים, כל הפסיכולוגים
:כולם יודעים את זה בצורה ברורה

360
00:22:34,180 --> 00:22:38,040
אישה יכולה להיות קשורה
.מנטאלית, נפשית רק לאיש אחד

361
00:22:38,720 --> 00:22:39,900
.אין לה "דבל" אהבה

362
00:22:40,670 --> 00:22:44,440
.איש הוא מטבעו ביגמיסט

363
00:22:45,760 --> 00:22:49,400
,לא רק שתיים, הוא יכול יותר
.מבחינה מנטאלית של אהבה

364
00:22:50,550 --> 00:22:52,460
?אבל למה זה נוצר ככה מלכתחילה

365
00:22:52,910 --> 00:22:57,940
יש לכך סיבה או שזה גם חוק
,שניתן ו... -ככה. אתה שואל נוצר

366
00:22:57,950 --> 00:23:03,760
אלוקים יצר את הארנבת ככה ואת הזאב ככה
.ואת הנשר ככה ואת האיש ככה ואת האישה ככה

367
00:23:04,330 --> 00:23:06,230
?אז למה רבנו גרשום אסר את זה

368
00:23:07,760 --> 00:23:12,260
עכשיו, רבנו גרשום, בתנאים
הסוציו-אקונומים

369
00:23:12,570 --> 00:23:14,580
,של אירופה כבר לפני אלף שנה

370
00:23:15,770 --> 00:23:18,260
.הוא ראה שזה הורס את הבית

371
00:23:18,970 --> 00:23:21,020
,שאם לאיש יש שתי נשים

372
00:23:21,980 --> 00:23:24,970
,באווירה של אירופה כל מקום יש תאי חברה

373
00:23:26,260 --> 00:23:27,030
,זה לא היה קיים

374
00:23:28,070 --> 00:23:32,270
אז זה יצר מתח גדול בתוך הבית
,בין שתי הנשים

375
00:23:33,050 --> 00:23:36,640
,שהן, הפוך, מתחרות על נפשו של הגבר

376
00:23:37,540 --> 00:23:41,600
וזה יוצר חיכוכים וסכסוכים עד
.בלי סוף ואינטריגות ואל תשאל מה

377
00:23:42,930 --> 00:23:48,480
,זה תפקידם של החכמים בכל דור
בכל דור, זו חובתם

378
00:23:49,240 --> 00:23:54,190
,לראות את התורה כמכלול
.ואילו תקנות להתקין

379
00:23:54,420 --> 00:23:57,500
כל התלמוד וכל הספרות הרבנית עד היום

380
00:23:58,800 --> 00:24:02,780
.מלאה תקנות שחכמים הוסיפו על ועל

381
00:24:02,790 --> 00:24:05,970
.על התורה, על התלמוד, על הכול. זה תפקידם

382
00:24:06,800 --> 00:24:09,660
,הם הגוף המחוקק, החכמים שבכל דור

383
00:24:10,280 --> 00:24:14,800
ולכן עליהם להתאים את המצוות
.של התורה לתנאים של הזמן

384
00:24:16,590 --> 00:24:19,950
לעומת זאת, בתימן עד היום
,מתחתנים עם כמה נשים

385
00:24:20,120 --> 00:24:23,390
כי גם הערבים עושים את
.זה שם, הבנת? וכדומה

386
00:24:24,690 --> 00:24:28,640
.טוב, זמננו קצר, הרב
...אני לא בטוח שהשתכנעתי אבל

387
00:24:29,100 --> 00:24:33,210
,זה ייקח שנים כדי שאני אשתכנע
.אבל נעבור לסיכום

388
00:24:33,810 --> 00:24:36,680
...אם הרב יוכל להתייחס בסיכום ל

389
00:24:37,700 --> 00:24:42,180
לאותה הדרת נשים שנתפסת
.מהעולם החיצוני כלפי העולם החרדי

390
00:24:42,960 --> 00:24:47,580
איך האישה יכולה להרגיש עם
עצמה שהיא לא מקופחת

391
00:24:47,970 --> 00:24:52,240
בעולם החרדי עצמו? איך היא לא מרגישה
שהיא מקופחת בעולם החרדי עצמו? הרי

392
00:24:52,600 --> 00:24:56,050
,אם תשאל את האישה בעולם החרדי
.היא תגיד: מה פתאום, אני לא מקופחת

393
00:24:56,060 --> 00:24:58,820
למה אתם ממציאים עלי
.את הדברים האלה? -נכון

394
00:24:59,630 --> 00:25:01,050
.אז התשובה מתחילה כאן

395
00:25:01,790 --> 00:25:05,620
אני נתתי הרצאה לפני
,קבוצה של פמיניסטיות

396
00:25:06,910 --> 00:25:10,690
וכל דקה הן היו בהלם גדול יותר
.רק מהעובדות

397
00:25:11,340 --> 00:25:15,390
תראה, אבל אני קראתי ב... תראה, שמעתי"
?בטלוויזיה..." -אמרתי: מה אני יכול לעשות

398
00:25:15,540 --> 00:25:19,800
.מזינים אתכם בבורות, בשקרים ובשטויות

399
00:25:20,830 --> 00:25:24,250
וא', ברמה התיאורטית
התחלתי להראות לה מהתנ"ך

400
00:25:24,940 --> 00:25:28,500
,משרה אימנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם

401
00:25:29,290 --> 00:25:32,670
אבי המאמינים, האישיות הגדולה
,ביותר בהיסטוריה האנושית

402
00:25:33,220 --> 00:25:35,540
."כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"

403
00:25:37,380 --> 00:25:39,210
."אומר רש"י: "גדולה היא ממך בנבואה

404
00:25:40,010 --> 00:25:42,750
אני שואל תראו לי ספר
.אחד בעולם שכתוב דבר כזה

405
00:25:43,430 --> 00:25:46,750
אם מישהו יגיד לביבי: "כל אשר
,"תאמר אליך שרה שמע בקולה

406
00:25:46,760 --> 00:25:49,060
.על המקום הוא מעיף אותו מכל המדרגות

407
00:25:50,140 --> 00:25:55,030
נכון? תראה לי ספר אחד שאומרים
:למנהיג ההיסטורי, הכריזמטי

408
00:25:55,490 --> 00:25:56,960
."שמע, מה שאשתך תגיד"

409
00:25:57,420 --> 00:26:04,120
,לכן מהכתובים, מהתנ"ך, עד התלמוד
עד פוסקי זמננו, ברמה התיאורטית

410
00:26:04,610 --> 00:26:06,940
,את העובדות בחיים, במציאות

411
00:26:07,070 --> 00:26:11,490
ולאחר מכן אמרתי להן: "גברות, אתן
מוזמנות עכשיו לשבת, ליום חול

412
00:26:11,770 --> 00:26:16,680
.תבואו לבית ותראו את הדברים"
,"תראו שהאישה היא המלכה של הבית

413
00:26:16,690 --> 00:26:20,260
לכן קוראים לה עקרת הבית, כי היא עיקרו
של בית. מה זה עקרת הבית? -עקרת הבית

414
00:26:20,270 --> 00:26:21,660
.עיקרו של בית, נכון. -כן

415
00:26:22,660 --> 00:26:27,620
נכון. לא, אין גבר שלא יגיד לך
,גם בעולם החילוני שתשאל אותו

416
00:26:27,630 --> 00:26:29,120
.הוא יגיד אשתי תמיד צודקת

417
00:26:29,430 --> 00:26:32,870
כן. אני רוצה לראות אותו שהיא אומרת
.לו תוריד את הזבל, אם הוא עושה את זה

418
00:26:33,730 --> 00:26:34,410
.לא נכון

419
00:26:34,900 --> 00:26:38,120
ואני אביא אותך לרבנים של
,כל גדולי התורה, כל גדולי הדור

420
00:26:38,140 --> 00:26:39,950
.ואתה תראה איזה כבוד יש לאישה שם

421
00:26:41,200 --> 00:26:41,710
.אתה תראה

422
00:26:42,140 --> 00:26:43,920
.לאליזבת המלכה אין כזה כבוד

423
00:26:44,570 --> 00:26:51,700
זה שהאישה תמיד צודקת ושהיא יודעת
.מה לבקש, זה לא אומר שהיא לא מקופחת

424
00:26:53,090 --> 00:26:56,700
.קיפוח פירושו הרגשה סובייקטיבית

425
00:26:57,990 --> 00:27:01,860
.זה פירוש פיקוח, לא אובייקטיבי
אז מבחינת הסובייקט-

426
00:27:02,550 --> 00:27:06,440
עכשיו שוב... -היא מרגישה
,מאושרת ועכשיו בדקו את זה שוב

427
00:27:06,650 --> 00:27:09,110
אלה בדיקות ומחקרים שנעשו לאחרונה

428
00:27:09,580 --> 00:27:12,490
,ברמת החוזק הנפשי, השלווה הנפשית

429
00:27:12,940 --> 00:27:18,260
הרגיעה, והתברר שאותן נשים חרדיות
הרבה יותר רגועות, הרבה יותר שלוות

430
00:27:18,460 --> 00:27:19,660
.וכדומה וכדומה

431
00:27:20,830 --> 00:27:25,290
טוב, תודה רבה הרב. קיבלנו תשובות
.לחלק מהשאלות. -חלק קטן קטן

432
00:27:25,570 --> 00:27:26,280
.הכי קטן

433
00:27:27,460 --> 00:27:29,570
.תודה רבה
.טוב, תודה לך-

434
00:27:30,700 --> 00:27:32,930
תודה לקהל הצופים, וכמובן

435
00:27:32,970 --> 00:27:34,670
תודה לכל הצוות הטכני

436
00:27:35,580 --> 00:27:38,040
.שמאפשר את התוכנית

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה