הרב שי עמר

דיני הפרשת חלה

הרב שי עמר

א.לחם אפוי שלא הפרישו ממנו חלה, ב. האם צריך לקבל רשות מבעל העיסה כדי להפריש, ג. שיעור הפרשת חלה.