הרב ירון מרדכי

הרב ירון מרדכי - הלכות תפילין

הרב ירון מרדכי

טעמי המצווה, הבאת המקורות והלכות שכיחות ואקטואליות