הרב ירון מרדכי

הלכות דברים האסורים משום סכנה

הרב ירון מרדכי

אכילת בשר ודגים ביחד, כריתת אילן שמניב פירות, דין מים מגולים ומאכלים שעבר עליהם הלילה.