x
הרב יצחק פנגר

גורלות חלק ב - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

לכל אחד מאיתנו יש מזל, השורש למזל שלנו הוא הגורל. מה מקור הגורל? איך ניתן לדעת מה הגורל שלנו? האם ניתן לשנות גורל? זאת ועוד בהרצאתו המרתקת של הרב יצחק פנגר.