x
הרב יאיר ארלנגר

חודש אלול - ימי התשובה

הרב יאיר ארלנגר

מהו חודש אלול? למה ביהדות עושים ממנו "עסק"? מהי תשובה? מה משמעות 40 הימים שבין ראש חודש אלול ליום כיפור? הרב יאיר ארלנגר בהרצאה נפלאה מסביר לנו איך למצות את ימי חודש אלול בצורה הטובה ביותר