הרב חיים הורביץ

שנים שנתקלו זה בזה

הרב חיים הורביץ

הרב חיים הורביץ ובנו בלימוד מיוחד בשיטת "אבות ובנים". בתוכנית זו נלמד על שנים שנתקלו זה בזה - מי חייב בנזק?