הרב הרצל חודר

פרשת נשא - מעבר לזמן

הרב הרצל חודר

כל אחד רוצה למלוך על עצמו, התרצה לדעת הדרך?