לא מבצע צבאי, לא מוסד ולא שב"כ, מבצע תשומת לב מרבית, כיצד ניתן ביטוי ללב הטוב השוכן בקרבנו, כדי שאלו שסביבנו ירגישו בו.