x
הרב דודי ברוורמן

אסטרולוגיה ויהדות

הרב דודי ברוורמן

הניתן לשנות גורל רע? היש משמעות לתחזיות אסטרולוגיות, היום? מה משמעותה של הברכה מזל טוב? האם יש מזל לישראל? כל זאת ועוד בהרצאה על אסטרולוגיה ממבט יהודי.