הרב אלון אבידר

כח הדיבור של האדם

הרב אלון אבידר

לאחר בריאת האדם הראשון ניתנה לו הרשות והיכולת לקרוא בשמות לבהמות החיות ע"פ מהותם. כח הדיבור הוא הכח המבדיל בין האדם לבהמה ונגזר מכח הנשמה שבאדם.