הרב אלון אבידר

הוכח תוכיח

הרב אלון אבידר

הרה"ג אלון אבידר מסביר בלשונו המיוחדת מה ההבדל בין הוכחה לתוכחה ואיך צריך להוכיח ע"מ שהתוכחה תתקבל. הרב מביא מעשה תוכחה של החפץ חיים ומעשה שקרה לו.