הרב שלום כהן

חותם בתוך חותם - הושענא רבא

הרב שלום כהן

יום הושענא רבא הוא היום שחותם את חג הסוכות ואת הימים הנוראים. הרב שלום כהן במידע חשוב ליום מיוחד זה