הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן - תדון לכף זכות

הרב יגאל כהן

"בצדק תשפוט את עמיתך": איך נוכל לחזק בלבינו את אהבת הזולת? הרב יגאל כהן בשיחה מחזקת על המצווה לדון כל אדם לכף זכות

(אורך 1:03:15)