הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - מי משפיע על המעשים?

הרב אברהם יצחק

מי משפיע על המעשים שלנו, ואיך אפשר לנתב את זה למקום טוב? הרב אברהם יצחק במסר חשוב לחיים

(אורך 2:31)