הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף - תקבל לפי מה שתבקש

הרב דוד פריוף

מאיפה 'צנח' על הרב דוד פריוף כסף לקניות לכבוד שבת? סיפור מחזק באמונה וביטחון

(אורך 2:16)