הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - האם על חילול השם יש מחילה?

הרב אליהו עמר

מדוע עוון חילול השם הוא כה חמור? וכיצד ניתן לכפר עליו? הרב אליהו עמר בקטע קצר וחשוב

(אורך 4:06)