הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - תראה את הדוס הזה

הרב אברהם יצחק

"שילד יהודי יראה מה זו צורה של אדם שומר מצוות" - הרב אברהם יצחק בסיפור מיוחד

(אורך 2:10)