הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף - מי האויב הכי גדול של הביטחון בהשם?

הרב דוד פריוף

ביטחון בהשם: מה מונע מאיתנו להאמין ולבטוח בהשם? וכיצד אפשר להתחזק במידה זו? ומה מרוויח מי שאכן מצליח לבטוח בהשם בכל ליבו? הרב דוד פריוף בשיחה מחזקת 

(אורך 55:44)