הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - האם תיתכן שואה נוספת?

הרב יוסף בן פורת

האם תיתכן שואה נוספת? ומה הלקחים שעלינו כעם להפיק ממה שקרה בשואה? הרב יוסף בן פורת מבאר מהי ההשקפה היהודית על מאורעות השואה

(אורך 54:36)