x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - פרשת שמיני: למה מותר לאבלים לשתות יין ולאהרן הכהן אסור?

הרב אייל אונגר

למה מותר לאבלים לשתות יין ולאהרן הכהן אסור? הרב אייל אונגר בשיעור מיוחד לפרשת השבוע - פרשת שמיני

(אורך 31:25)