הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - מעלת שולחן שבת

הרב עמנואל מזרחי

כיצד היו גדולי ישראל מכינים את שולחן השבת? ומי ניצל בזכות עריכת שולחן השבת? הרב עמנואל מזרחי מגלה מהי המעלה והסגולה הטמונה בשולחן שבת

(אורך 16:39)