x
הרב גדליה הופנונג

הרב גדליה הופנונג - כבישת יעדים

הרב גדליה הופנונג

למה חשוב שיהיה לך יעד בחיים? מדוע אי אפשר פשוט לזרום עם החיים? הרב גדליה הופנונג בשיחה עם מסר חשוב

(אורך 14:44)