הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה - שבת זכור

הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה בהכנה לשבת זכור - כל הסגולות וההנהגות לתענית אסתר ויום הפורים

(אורך 59:26)