x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - פרשת מקץ חנוכה: איך לזכות לאור הגאולה?

הרב הרצל חודר

איך נזכה לאור הגאולה? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק על ההפטרה ופרשת השבוע - פרשת מקץ

(אורך 56:55)