x
הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף – שום דבר לא משתנה אחרי החתונה?

הרב דוד פריוף

האם באמת הכל נשאר כרגיל לאחר החתונה? האם אנשים יכולים להשתנות? הרב דוד פריוף בקטע מחזק. צפו