הרב יונה מצגר

דבר תורה לפרשת ויצא - הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר בדבר תורה קצר (פרשת ויצא)(אורך 5:35)